Tiskové Oddělení

Důvěra českých i evropských spotřebitelů nadále roste I když se šetří, výdajů na dovolenou se to netýká

Praha – 5. 8. 2015. Společnost Nielsen zveřejnila aktuální výsledky globální studie spokojenosti spotřebitelů, které ukazují na pokračující optimistický růst i ve druhém čtvrtletí roku 2015. Nielsen studie spotřebitelské důvěry měří hlavní obavy, investiční záměry a celkovou důvěru spotřebitelů ve více než 60 zemích z celého světa. Hodnoty tohoto indexu nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu.

Index důvěry českých spotřebitelů se zvýšil oproti prvnímu čtvrtletí o celých 5pb na hodnotu 88, na Slovensku se vyšplhal výše o 2pb (75). V dalších dvou zemích Visegradské čtyřky však nyní zaznamenali mírný pokles; v Polsku o 3pb (70) a Maďarsku o 2pb (55). Čeští spotřebitelé tak i nadále zůstávají nejvíce optimistickými z celého středoevropského regionu, když výrazně přesáhli úroveň evropského průměru, která je zároveň na svém pětiletém maximu 79 (zvýšení o 2pb).

Pozitivní pohled na stav české ekonomiky je patrný od začátku roku. Zatímco v prvním čtvrtletí hodnotila polovina Čechů naši ekonomickou situaci jako recesi, ve druhém kvartálu je to již jen 43%. Celkovému zlepšení nálady prospívá především stabilní cenová hladina i nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních několik let.

Češi se stále optimističtěji dívají na své pracovní vyhlídky a osobní finance

Ve druhém čtvrtletí roku došlo mezi českými občany k nárůstu těch, kteří hodnotí své pracovní vyhlídky jako dobré (37% vs. 30% Q1).
Nejvýraznější zlepšení je však viditelné u stavu osobních financí, kde došlo k zásadnímu poklesu počtu odpovědí označujících tuto oblast za ne tak dobrou (35% vs. 51% Q1) či špatnou (12% vs. 17% Q1). Zároveň se zvýšilo množství respondentů, hodnotících své finance jako dobré či výborné (51% vs. 31% Q1).

Obavy a preference u Čechů téměř beze změny

Největší obavy Čechů se týkají již několik let jejich zdraví (16%), které je ve druhém čtvrtletí tohoto roku doplněno o možnou hrozbu války (10%) či terorismu (9%). Zajímavá změna se ukazuje u našich slovenských sousedů, kteří v druhém čtvrtletí roku 2014 poprvé zařadili možnost vypuknutí války mezi své nejvýznamnější obavy, následně se její hodnota vyšplhala až přes 20% hranici, dnes se války ale obává opět jen 8% Slováků.

Šetří se dál, ale jen na něčem

Nezměněný zůstává fakt, že se čeští spotřebitelé snaží stále šetřit, a to zejména na výdajích za domácnost. Více jak polovina z nich se snaží nejvíce ušetřit na plynu a elektrické energii, na druhém místě jsou úspory při nákupu nového oblečení (40%) a krátí se i rozpočty na zábavu mimo domov (47%). Po obstarání základních výdajů na živobytí pak zbylé peníze Češi, shodně s evropským průměrem, nejčastěji ukládají (47%) či utrácejí za dovolenou (33%) a vybavení do domácnosti (30%). 

Evropa je na vzestupu

Růst důvěry spotřebitelů je nejvíce viditelný na evropském kontinentu, kde bylo hned ve 21 z 32 měřených trhů dosaženo zřetelného navýšení optimismu oproti začátku roku. Ve východní Evropě dokonce 8 ze 14 zemí zaznamenalo rekordní růst – především Ukrajina (+7) a Rusko (+6). Celkové zlepšení spotřebitelské důvěry však neplatí pro všechny evropské země, například v Řecku došlo k propadu o 12pb na 53, což je největší čtvrtletní pokles ze všech 60 zemí zařazených do průzkumu.

V porovnání s Asií a Pacifikem (107), Severní Amerikou (101), Blízkým východem a Afrikou (94) i Latinskou Amerikou (83) však nadále zůstávají evropští spotřebitelé těmi nejpesimističtějšími (79).

Evropané mají největší obavy z navyšování účtů za energie

Do chování spotřebitelů se stěžejním způsobem odráží jejich obavy  –  stav ekonomiky, ztráta zaměstnání či zdravotní problémy, toho se bojí spotřebitelé všeobecně nejvíce. V jednotlivých regionech se však klade rozdílný důraz na tyto možné negativní jevy. V severní Americe se vedle tradičních obav o ekonomickou situaci objevila silná obava ze zadluženosti a nárůstu cen potravin, pro latinskou Ameriku je nejvíce znepokojujícím faktorem kriminalita a v Evropě došlo k prudkému nárůstu obavy z plateb za energie (17%). Nadále však jako hlavní zdroj obav evropských spotřebitelů zůstává ztráta zaměstnání (22%), stav ekonomiky (20%) a zdraví (19%).


O Nielsen studii spotřebitelské důvěry

Studie spotřebitelské důvěry a investičních záměrů společnosti Nielsen je prováděna od roku 2005 a sleduje důvěru, hlavní obavy a investiční záměry spotřebitelů mezi více než 30 000 internetovými uživateli v 60 zemích světa. Hodnoty indexu spotřebitelské důvěry nad a pod 100 indikují stupeň optimismu a pesimismu. V České republice má online panel pro tuto studii 500 respondentů. Sběr dat pokrývajících druhé čtvrtletí roku 2015 probíhal v období od 11. května do 29. května 2015.

O společnosti Nielsen

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) je globální informační a výzkumná společnost s vedoucím postavením v oblasti poskytování informací o marketing, spotřebitelském chování, sledovanosti televizního vysílání a ostatních médií, online měření a měření mobilní komunikace. Společnost Nielsen se sídlem v New Yorku a Diemenu v Nizozemí je aktivní ve více než 100 zemích z celého světa. Pro více informací navštivte www.nielsen.com.

KONTAKT: Jitka Fialová, jitka.fialova@nielsen.com, tel. 737 283 195