Indsigter

Økologi driver væksten i dagligvarehandelen – alle regioner bidrager til væksten
Artikel

Økologi driver væksten i dagligvarehandelen – alle regioner bidrager til væksten

Det er ikke nogen hemmelighed, at salget af økologiske varer i dagligvarehandelen boomer i disse år. Økologi udgjorde i rullende år (uge 24 2018) 8,7% af det samlede salg i dansk dagligvarehandel. Økologi voksede med 12%, mens salget af de konventionelle produkter voksede med 0,5%.

Københavnsområdet er fortsat den region, hvor forbrugerne køber den højeste andel af økologi i forhold til deres generelle forbrug af FMCG produkter (FMCG står for Fast Moving Consumer Goods). København står for 32% af al økologisk forbrug, hvilket er 54% mere end deres samlede FMCG forbrug. Indbyggerne i Østjylland og Nordsjælland forbruger hhv. 2,5% og 17% mere økologi end deres samlede FMCG forbrug. Sønderjylland, Nordjylland og Vestjylland forbruger fortsat 35-40% mindre økologi end det samlede FMCG forbrug, og Fyn og Midt-/Sydsjælland forbruger 18-20% mindre økologi.

ØKOLOGI VOKSER ALLE STEDER

Væksten i det økologiske salg er i det seneste år drevet fra mange områder i landet. Fyn og Midt-/Sydsjælland har haft en vækst på knap 14%. Den laveste vækst i procent sås i Københavnsområdet, Nordsjælland og Østjylland med henholdsvis 12,4%, 12,9% og 12,9%. I Vestjylland, Nordjylland og Sønderjylland lå væksten på 13-13,5%.

Generelt set går udviklingen på konventionelle fødevarer tilbage i Københavnsområdet med -0,4%, mens væksten på konventionelle fødevarer er højest i Sønderjylland med fremgang på 1,3%.

LAVESTE FMCG UDVIKLING I KØBENHAVN

Tages der højde for befolkningsudviklingen i Danmark, er Københavnsområdet det sted, hvor der er den laveste udvikling i FMCG-forbruget, både hvad angår økologi og konventionelle fødevarer. Dette skyldes den stigende fokus på madspild, mere udespisning samt køb fra andre kanaler, som er særligt udbredt i Københavnsområdet. Konkurrencen om forbrugernes dagligvarebudget er med andre ord hårdere i København, så dagligvarekæderne må kæmpe mere og er nødsaget til at tænke nyt, såfremt de vil fastholde deres andel af husholdningsbudgetterne.

Fyn og Midt-/Sydsjælland har den højeste udvikling i økologisk dagligvareforbrug pr. indbygger. Sønderjylland har den højeste fremgang for det konventionelle forbrug pr. indbygger.

ØKO-EFTERSPØRGSLEN STILLER STØRRE KRAV

Selvom væksten i økologi har været drevet fra storbyerne de seneste mange år, ses der nu et mere nuanceret mønster, hvor væksten i økologi drives fra flere steder i Danmark.

Den øgede efterspørgsel efter økologi stiller større krav til både leverandører og retailere. Pladsen i køleskabet og på hylderne ændrer sig ikke, og opgaven er derfor at stille med det optimale sortiment og det optimale space, der bedst muligt tilfredsstiller den lokale efterspørgsel, og som samtidigt minimerer risikoen for udsolgt-situationer.