LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Päivittäistavarakaupan Menestyjä Vuonna 2013 Oli Lidl

Päivittäistavaramyynti vuonna 2013 oli 16,55 miljardia euroa. Tiedot perustuvat Nielsenin vuosittain tuottamaan Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin. Myynnin arvo kasvoi 3,2 % vuoteen 2012 verrattuna, sen sijaan volyymikehitystä ei juurikaan ollut (+0,1 %). Jo pitkään jatkunut heikko taloustilanne heijastuu näin edelleen myös päivittäistavaramarkkinaan. Suomalaisten kuluttajien luottamus talouteen laski vuonna 2013 kvartaali kvartaalilta; vuoden 2013 lopussa kuluttajien luottamus oli alimmillaan vuosikymmeneen (lähde: Nielsen Consumer Confidence Index).

Päivittäistavaroissa Lidlin markkinaosuus lähestyy Suomen Lähikauppaa

Kuten jo vuonna 2012, markkinaosuuksiaan kasvattivat S-ryhmä ja Lidl. S-ryhmä kasvoi hieman markkinakehitystä nopeammin (+3,3 %) ja nosti markkinaosuutensa päivittäistavaramyynnistä 45,7 %:iin.

K-ryhmän myynnin kasvu jäi alle markkinakasvun, 1,0 %:iin, minkä seurauksena ryhmä menetti markkinaosuuttaan 0,7 %-yksikköä ja päätyi 34,0 %:iin.

Suomen Lähikaupan päivittäistavaramyynti jäi alle edellisvuoden tason, markkinaosuus on nyt 7,0 %.

Lidl menestyi päivittäistavarakaupan toimijoista parhaiten. Nielsen arvioi Lidlin markkinaosuudeksi päivittäistavaroissa 6,6 %.

Lidlin menestys perustuu kasvaneeseen asiakasvirtaan ja viidenneksen kasvuun kotitalouksien siellä käyttämissä euroissa. Suomalaiset kotitaloudet ovat lisänneet päivittäistavaraostojaan Lidlissä muiden ostopaikkojen kustannuksella (lähde: Nielsen Homescan 2013).

Kaupan ryhmien markkinaosuudet vuonna 2013 olivat seuraavat:

Ryhmä

Markkinaosuus

Osuuden muutos vuoteen 2012 verrattuna

S-ryhmä

45,7 %

+ 0,1 %-yksikköä

K-ryhmä

34,0 %

– 0,7 %-yksikköä

Suomen Lähikauppa Oy

  7,0 %

– 0,3 %-yksikköä

Lidl Suomi Ky

  6,6 %

+ 1,1 %-yksikköä

Muut yksityiset

  6,8 %

0,0 %-yksikköä

Suurimmat ketjut päivittäistavaramyynniltään olivat edelleen S-market, Prisma, K-citymarket ja K-supermarket. Kärkinelikosta sekä S-market että K-citymarket menettivät hiukan markkinaosuuttaan. Ketjuista paras päivittäistavaramyynnin kehitys oli Lidlin jälkeen S-ryhmän Sale-ketjulla (+9,1 %).

2010-luvun trendinä erikoismyymälät

Erikoismyymälöiden – kuten leipä-, luomu- ja lähiruokamyymälöiden – lukumäärä on kasvanut vuosi vuodelta. Viidessä vuodessa niiden määrä on lähes tuplaantunut noin 900 myymälään. Myynnin arvo on kehittynyt kaksinumeroisin luvuin viimeiset kolme vuotta (+11,9 % v. 2013). Vaikka erikoismyymälöiden osuus koko päivittäistavaramyynnistä on pieni (1,7 % v. 2013), on se noussut melkein 0,5 %-yksikköä vuodesta 2009 ja on tänä päivänä suurempi kuin esimerkiksi Stockmannin (1,3 %) tai ABC-myymälöiden (1,3 %) osuus päivittäistavaramyynnistä. Nielsenin näkemyksen mukaan erikoismyymälöiden myynti ylittää tällä hetkellä myös selkeästi paljon puhutun verkkokaupan myynnin päivittäistavaroissa.

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl. erikois- ja kauppahallimyymälät) oli Suomessa 1.1.2014 yhteensä 3171 kappaletta.

Nielsenin Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri koostuu yksityisistä ja osuustoiminnallisista päivittäistavaroita myyvistä myymälöistä Suomessa (pl. ainoastaan päivittäistavaroiden verkkokauppaa harjoittavat toimijat). Nielsen kokoaa myymälärekisterin tiedot vuosittain yhteistyössä kaupan ryhmien ja yksittäisten toimijoiden kanssa, Lidlin markkinaosuuden Nielsen arvioi perustuen eri tietolähteisiin. Myymälärekisteri valmistuu vuosittain maaliskuussa. Nielsen on tuottanut Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriä vuodesta 1978 alkaen.

Nielsen Homescan tuottaa tietoa suomalaisten kuluttajien ostokäyttäytymisestä. Tutkimus mittaa kotitalouksien kotiinostoja perustuen 5000 kotitalouden näytteeseen. Ostotiedot painotetaan tilastollisin menetelmin kuvaamaan kaikkien Suomen kotitalouksien päivittäistavaraostamista.

Yhteyshenkilö:

Sanna Kotakorpi, Market Leader Nielsen Tel.: 09-4300 3239
E-Mail: sanna.kotakorpi@nielsen.com