LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Hintakisa leimasi päivittäistavarakaupan vuotta 2015

Download press release in English

Vuosi 2015 oli päivittäistavarakaupassa leimallisesti voimakkaan hintakilpailun vuosi. Päivittäistavaramyynnin arvo painuikin edellisvuotta alhaisemmalle tasolle ensimmäistä kertaa sitten vuoden 1995, kun Suomi liittyi Euroopan Unioniin ja päivittäistavaroiden hinnat laskivat reippaasti. Arvon kehitys oli -0,7% edellisvuoteen verrattuna ja päivittäistavaramyynti oli kaikkiaan 16,6 miljardia euroa. Tiedot pohjautuvat Nielsenin vuosittain tuottamaan Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriin.

Hintatason lasku sai puolestaan aikaan pientä positiivista kehitystä pitkään alamaissa madelleen myyntivolyymin osalta; volyymi kehittyi 0,4% vuoteen 2014 verrattuna, kun kolmen edellisen vuoden kehitykset olivat aivan nollan tuntumassa. Edelleen ollaan kuitenkin selvästi alle 2000-luvun keskimääräisen volyymikehityksen, joka on 1,4%.

Hintakilpailu veti asiakkaita entistä enemmän suuriin myymälöihin ja hypermarketit palasivatkin kasvu-uralle edellisvuoden hienoisen notkahduksen jälkeen. Sen sijaan pienten, alle 400-neliöisten myymälöiden markkinaosuus painui alimmalle tasolleen Myymälärekisterin 38-vuotisen historian aikana ja ne edustivat 20%:a koko Suomen päivittäistavaramyynnistä. Osaltaan tähän vaikutti myymäläverkostojen karsiminen; alle 400-neliöisiä myymälöitä suljettiin vuonna 2015 kaikkiaan 102 kappaletta.

Suurten ja edullisten markkinaosuudet kasvussa

Suurin päivittäistavaratoimija S-ryhmä onnistui kasvattamaan markkinaosuutensa 45,9%:iin. S-ryhmän myynnin veturi oli Prisma-ketju, joka kasvatti päivittäistavaramyyntinsä arvoa +3,2% edellisvuoteen verrattuna.

K-ryhmän osalta puolestaan markkinaosuuden lasku jatkui ja sen osuus vuoden 2015 päivittäistavaramyynnistä oli vajaa kolmannes, 32,7%. K-ryhmän menestynein ketju oli myös hypermarket-kokoluokkaan kuuluva K-citymarket, jonka päivittäistavaramyynti kasvoi +0,6% edellisvuodesta.

Lidl kasvatti myymälämääräänsä vuonna 2015 viidellä myymälällä, lisäksi myynti kasvoi voimakkaasti jo olemassaolevissakin toimipaikoissa. Kaupan ryhmistä Lidl kasvoi kovimmin ja nosti edelleen markkinaosuuttaan; Nielsen arvioi Lidlin osuudeksi päivittäistavaramyynnistä 8,3 %. Osuus ei noussut enää yhtä voimakkaasti kuin parina edellisvuotena.

Vuosi 2015 oli haastava pienille myymälöille. Suomen Lähikaupan myymäläverkostosta 95% on alle 400-neliöisiä myymälöitä. Ryhmän markkinaosuuden lasku jatkui ja sen osuus oli 6,4% kaikesta päivittäistavaramyynnistä.


 

Verkkokauppamyynti vastaa Suomen sadanneksi suurinta myymälää

Kun Suomen päivittäistavaramyymälät laitetaan suuruusjärjestykseen, voidaan ajatella, että kotimaisten verkkokauppojen kautta tapahtuva päivittäistavaramyynti olisi samaa kokoluokkaa kuin sadanneksi suurin fyysinen myymälä. Verkkokaupan päivittäistavaramyynti vuonna 2015 oli 26 miljoonaa euroa. Luvussa on mukana sekä ainoastaan verkkokauppaa harjoittavien toimijoiden myynnit että fyysisten myymälöiden yhteydessä toimivien verkkokauppojen myynnit. Verkkokauppa vastaa näin 0,2% Suomen päivittäistavaramyynnistä.

Kaiken kaikkiaan koko päivittäistavaravalikoimaa myyviä myymälöitä (pl erikois- ja kauppahallimyymälät) oli Suomessa 1.1.2016 yhteensä 3090 kappaletta.

Nielsenin Päivittäistavarakaupan myymälärekisteri koostuu yksityisistä ja osuustoiminnallisista päivittäistavaroita myyvistä myymälöistä Suomessa (ml myös ainoastaan päivittäistavaroiden verkkokauppaa laajalla valikoimalla harjoittavat toimijat). Nielsen kokoaa myymälärekisterin tiedot vuosittain yhteistyössä kaupan ryhmien ja yksittäisten toimijoiden kanssa, Lidlin markkinaosuuden Nielsen arvioi perustuen eri tietolähteisiin. Myymälärekisteri valmistuu vuosittain maaliskuussa. Nielsen on tuottanut Päivittäistavarakaupan myymälärekisteriä vuodesta 1978 alkaen.