LEHDISTÖTIEDOTTEET | PRESS

Talous huolettaa: yli puolet suomalaisista muuttanut kulutustottumuksiaan säästeliäämmäksi

Nielsenin teettämän Global Consumer Confidence – tutkimuksen mukaan suomalaisten suurin huoli on talous, kun taas muissa Pohjoismaissa ja koko Euroopassa terrorismi huolettaa eniten. Tutkimukseen osallistui yli 30 000 kotitaloutta 63:sta maasta. Kysymykset koskivat työtä, taloutta ja oman kulutuksen tulevaisuuden näkymiä.

Tutkimuksen mukaan 83 % suomalaisista uskoo Suomen olevan edelleen lamassa. Luku on korkein kaikista Pohjoismaista. Suomalaisista vastaajista 90 % koki paikallisten työmahdollisuuksien olevan huonot tai melko huonot seuraavien 12 kuukauden osalta. Myönteisesti työmahdollisuuksista ajatteli vain 7 %. Erinomaista näkymää työtilanteen suhteen ei suomalaisten vastaajien keskuudessa ollut lainkaan. Vastaavasti esimerkiksi norjalaisista – joiden arvio työmahdollisuuksista oli seuraavaksi negatiivisin Pohjoismaista – erinomainen tai hyvä arvio oli 29 %:llä ja huono tai melko huono vain 66 %:lla.

Suomalaisista 55 % on muuttanut kulutustottumuksiaan säästötarkoituksessa. Kotitalouksien kustannuksista on säästetty eniten siirtymällä halvempiin elintarviketuotteisiin ja käyttämällä vähemmän rahaa uusiin vaatteisiin. Tutkimuksen mukaan yli 25 % suomalaisista uskoo jatkavansa muuttunutta kulutuskäyttäytymistään myös taloudellisen tilanteen parantumisen jälkeen elintarvike- ja vaateostosten osalta.

Mitä toimenpiteitä suomalaiset ovat tehneet kustannuksissa säästääkseen verrattuna edellisvuoteen:

1. Vaihtaneet halvempiin elintarvikebrändeihin: 55 %

2. Käyttäneet vähemmän rahaa uusiin vaatteisiin: 50 %

3. Lykänneet tärkeiden kotitaloustuotteiden uusimista: 36%

4. Vähentäneet lomamatkoja: 36%

5. Vähentäneet ulkona syömistä: 35%

Suomi on kaikista mitatuista maista kuluttajaluottamuksen häntäpäässä. Pohjoismaihin ja Eurooppaan verrattuna suomalaisten kuluttajaluottamus on selvästi alhaisempi, vaikkakin se on ollut pienessä nousussa viime vuodesta.

Kyselyn tulokset perustuvat verkossa tehtyyn tutkimukseen, jossa tutkittiin 63:a maata. Kysely mittaa kuluttajaluottamusta, huolenaiheita ja kulutuskäyttäytymistä yli 30 000 henkilön vastauksista. Tutkimuksen mukaan maailmanlaajuinen kuluttajaluottamus on kasvanut lievästi vuoden ensimmäisestä puoliskosta ja on tällä hetkellä indeksiluvussa 99. Suomessa kuluttajaluottamus on pysynyt samana viime neljänneksestä ja on nyt 64. EU:ssa kuluttajaluottamusindeksi on 81. Kuluttajaluottamusindeksin perusarvo on 100. Tätä korkeammat arvot kertovat optimistisesta ja matalammat pessimistisestä suhtautumisesta.