Persbericht

Optimistisch begin van 2015 voor consumenten

Wereldwijd consumentenvertrouwen 1 indexpunt gestegen tot 97
Verbeterd consumentenvertrouwen in veel Europese markten
Consumentenvertrouwen in Nederland stabiel op 89 punten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014,
maar 13 punten hoger dan een jaar geleden

New York – 20 mei 2015  Het wereldwijde consumentenvertrouwen begon 2015 met een indexscore van
97 – een toename met 1 punt sinds het vierde kwartaal van 2014 en ook sinds een jaar geleden, volgens de Global Survey of Consumer Confidence and Spending Intentions van Nielsen. De Nielsen-index voor het consumentenvertrouwen meet de perceptie van de lokale vooruitzichten op werk, persoonlijke financiën en directe bestedingsintenties van meer dan 30.000 respondenten met toegang tot internet in 60 landen.

“Hoewel het vertrouwen over alle regio’s van de wereld tijdens het eerste kwartaal relatief stabiel is gebleven, zijn er aanzienlijke verschillen tussen diverse markten,” zegt Louise Keely, Senior Vicepresident bij Nielsen en President van The Demand Institute. “In het eerste kwartaal van dit jaar daalde het vertrouwen in belangrijke opkomende markten als Brazilië en Rusland voor het tweede achtereenvolgende kwartaal sterk, voornamelijk door de val van de olieprijzen en de politieke onstabiliteit in Brazilië. De Chinese index daalde begin dit jaar opnieuw een punt, na een verlies van vier punten in het voorgaande kwartaal, wat een weerspiegeling vormt van de recente groeivertraging in China.”

“In veel Europese landen zijn tekenen van een verbeterd consumentenvertrouwen te zien, analoog aan de tekenen van groei in deze markten,” vervolgt Keely. “De lagere olieprijzen hebben Europese consumenten in niet-olieproducerende landen een zetje in de rug gegeven, en de arbeidsmarkten laten verbeteringen zien. Anderzijds is het waardeverlies van de euro ten opzichte van de dollar goed voor de exportsectoren, maar niet voor consumenten, die meer moeten betalen voor geïmporteerde producten.”

GOED NIEUWS EN SLECHT NIEUWS

Het goede nieuws is dat vergeleken met eind vorig jaar, toen alle regionale scores voor het vertrouwen daalden, de start van dit jaar optimistischer is; het consumentenvertrouwen steeg of bleef stabiel in elke regio, behalve in Latijns-Amerika. Het consumentenvertrouwen bleef min of meer gelijk in Noord-Amerika (106) en steeg met 1 punt in Azië/Stille Oceaan, dat met 107 de hoogste regionale indexscore noteerde. Het vertrouwen in het Midden Oosten/Afrika (96) en Europa (77) steeg in het eerste kwartaal 1 punt, maar daalde 2 punten in Latijns-Amerika (86 – de laagste score van de regio sinds 2011).

Onder de grootste economieën van de wereld steeg het consumentenvertrouwen in het eerste kwartaal het sterkst in Japan, met 9 punten tot 82, de hoogste score van het land sinds 2005, het jaar waarin Nielsen het consumentenvertrouwen begon te meten. Ook Duitsland bereikte een mijlpaal: Het sentiment verbeterde met 2 punten en kwam uit op de basisscore van 100. Het vertrouwen steeg eveneens in de VS (met 1 punt tot 107), in het Verenigd Koninkrijk (met 3 punten tot 97) en in Frankrijk (met 3 punten tot 60). In China daarentegen daalde het vertrouwen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 met 1 punt tot 106.

Hoewel het consumentensentiment in Nederland stabiel bleef ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 (89 punten), was het vertrouwen dit kwartaal aanzienlijk hoger (13 punten) dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder (76).

EERSTE KWARTAAL 2015: MINDER UITGAVEN, MEER BESPARINGEN

Wereldwijd gezien daalden of stabiliseerden de discretionaire bestedingsintenties in het eerste kwartaal in alle leefstijlcategorieën. Wereldwijd waren circa drie op de tien respondenten van plan om geld te besteden aan vakanties (32%), nieuwe kleding (31%) en amusement buitenshuis (28%), een kwartaaldaling van respectievelijk 2, 3 en 2 procentpunten. De bestedingsintenties voor het betalen van creditcards en schulden (25%) en voor nieuwe technologieproducten (24%) bleven stabiel ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Respondenten uit de millenniumgeneratie – met name die in de leeftijdscategorie 25-29 jaar – scoorden tot wel 10 procentpunten hoger voor deze discretionaire bestedingen. Deze consumenten, die nog aan het begin van hun carrière staan, hoeven vaak nog geen gezin te onderhouden en hebben meer vrijheid om geld uit te geven.

Voor de wereldwijde spaarintenties werd daarentegen een lichte stijging geregistreerd ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014, met 2 procentpunten voor beleggingen in aandelen en beleggingsfondsen (22%) en 1 procentpunt voor pensioensparen (11%). Ongeveer de helft van de respondenten wereldwijd was van plan om overtollig geld op de bank te zetten (48%), evenveel als een kwartaal eerder, terwijl 14% verklaarde geen geld over te houden, tegen 13% in het voorgaande kwartaal. Meer dan een kwart van de respondenten van 55 jaar of ouder zei geen geld over te houden (22%) – het hoogste percentage van alle leeftijdsgroepen. Een positief teken voor de toekomst is echter dat meer dan de helft van de respondenten in de leeftijdscategorie 21-34 jaar (53%) verklaarde geld te sparen.

NOORD-AMERIKA: VERTROUWEN VERBETERT IN DE VS, MAAR VERSLECHTERT IN CANADA

In de VS nam het consumentenvertrouwen in het eerste kwartaal met 1 indexpunt toe tot 107, waardoor nu al een jaar lang een basisniveau overschrijdend optimisme kan worden waargenomen. Daar staat tegenover dat het vertrouwen in Canada met 6 punten afnam, tot 96, de laagste score van het land sinds 2012.

In de VS was de enige indicator voor het vertrouwen die in het eerste kwartaal significant steeg die voor de werkgelegenheidsvooruitzichten, met 5 procentpunten tot 55%, terwijl zowel de verwachtingen voor persoonlijke financiën als voor directe bestedingsintenties 2 procentpunten terrein verloren ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014 en uitkwamen op respectievelijk 62% en 50%. Het gevoel van recessie daalde verder tot 50%, van 53% in het voorgaande kwartaal en 63% in het kwartaal daarvoor.

“In de VS is het optimisme in het eerste kwartaal verder toegenomen, waarschijnlijk gevoed door de bijna 600.000 nieuwe banen en de lage benzineprijzen, waardoor de consumenten hun koopkracht zien stijgen,” zegt James Russo, Senior Vicepresident bij Nielsen Global Consumer Insights. “De consumentenbestedingen zijn in het eerste kwartaal aangetrokken, waarbij de omzet van consumptiegoederen met een korte omlooptijd een stijging met 2,5% liet zien, terwijl dat over heel 2014 maar 1,4% was. Hoewel 2015 goed is begonnen, is de helft van de Amerikanen nog steeds in een recessiestemming en verklaart 35% de eindjes maar net aan elkaar te kunnen knopen. Omdat deze onderstroom van onzekerheid nog altijd aanhoudt, blijven consumenten zorgvuldig afwegen waar ze hun geld aan besteden.”

ENKELE HOOPVOLLE SIGNALEN IN EUROPA

Europa bleef wereldwijd de minst optimistische regio met een totaalscore van 77, maar te midden van het pessimistische sentiment waren ook diverse jonge groene scheuten te zien. Het vertrouwen ten aanzien van werk nam toe in 15 van de 32 marken, terwijl de vooruitzichten voor de persoonlijke financiën van respondenten in 18 markten verbeterden ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. De directe bestedingsintenties lagen nog steeds op een relatief laag niveau, maar stegen in 19 markten.

Italië en Griekenland, twee door schulden overladen en hard door de recessie getroffen landen, registreerden in het eerste kwartaal beide een toename van het vertrouwen met 12 punten. De score van Italië (57) was de hoogste voor het land sinds 2011, en Griekenland kwam uit op een consumentenvertrouwen van 65 – het hoogste cijfer sinds 2009.

“Griekenland kreeg een nieuwe regering na de parlementsverkiezingen van januari, en dit soort veranderingen zorgt altijd voor nieuw optimisme en hoop voor de toekomst,” zegt Vicky Grigoriadou, Market Leader bij Nielsen Griekenland. “De stijging van het optimisme in het eerste kwartaal was hoger dan in voorgaande kwartalen, waarschijnlijk als gevolg van een verwachting dat de nieuwe regering de onderhandelingen met de EU en het IMF over de Griekse schulden met succes zal afronden, alsmede andere economische vooruitzichten. De omzet van de detailhandel blijft echter achter, omdat eerst een stabiele omgeving nodig is voordat huishoudens meer gaan besteden.”

In de regio bereikten alleen Duitsland (100) en Denemarken (106) het basisniveau voor het consumentenvertrouwen. Dit zijn ook de enige twee landen in de regio waar de helft (50%) van de respondenten zich optimistisch toonde over hun directe bestedingsintenties.

“In Duitsland hebben een stabiele economische situatie en een sterke arbeidsmarkt de afgelopen 12 maanden een positief effect gehad op het consumentenvertrouwen,” zegt Ingo Schier, Managing Director bij Nielsen Duitsland. “Vergeleken met vorig jaar zijn meer Duitsers bereid om geld uit te geven. De uitgaven voor dagelijkse boodschappen en persoonlijke verzorging zijn dit jaar consistent hoger dan in 2014, met stijgingen van respectievelijk 1,6% en 4,6%. De stijgende inkomens en de aanhoudend lage rente duiden erop dat het consumptieklimaat nog lange tijd goed zal blijven in Duitsland, maar zorgen over terrorisme en gewapende conflicten dreigen dit effect te temperen.”

Verschillende landen lieten hun hoogste score voor het vertrouwen in jaren aantekenen: De score van 97 voor het Verenigd Koninkrijk was de hoogste sinds 2006; die van Ierland (92) de hoogste sinds 2008, die van Spanje (67) de hoogste sinds 2010 en die van Portugal (59) de hoogste sinds 2006. Anderzijds droegen de aanhoudende geopolitieke spanningen tussen Rusland en Oekraïne waarschijnlijk bij tot de nieuwe recordlaagten voor het vertrouwen die voor deze landen werden gerapporteerd. De index voor Rusland daalde voor het tweede opeenvolgende kwartaal tot 72, één niveau lager dan dat tijdens het hoogtepunt van de Grote Recessie, en de score van Oekraïne daalde in het eerste kwartaal met 11 punten tot 41.

“De normaliter veerkrachtige Russische consument staat nu onder grote spanning,” zegt Kyriakos Kyriakou, Regional Director bij Nielsen Oost-Europa. De enorme devaluatie van de roebel eind 2014 leidde tot een golf van consumentenbestedingen om de inflatie vóór te zijn. Nu eisen de hoge inflatie en de negatieve loongroei hun tol. In de nieuwe marktomstandigheden zullen fabrikanten en retailers vechten om een deel van dunnere portemonnees, omdat de meeste Russen ofwel meer zijn gaan sparen, ofwel geen geld te besteden hebben. Om marktaandeel te behouden is het nu belangrijker dan ooit om de verhouding prijs-volume goed te krijgen. Goedkopere producten zullen waarschijnlijk meer omzet genereren dan voorheen – zolang de kwaliteit niet te veel achterblijft.”

VERTROUWEN IN AZIË/STILLE OCEAAN BLIJFT HOOG

Het consumentenvertrouwen in Azië/Stille Oceaan steeg in het eerste kwartaal in 9 van de 14 markten, waar dat in het vierde kwartaal van 2014 maar 3 was. Ook kwamen 9 markten op of boven het basisniveau van 100 uit voor consumentenoptimisme. India had de hoogste score in de regio, met 130, een stijging met 1 punt ten opzichte van het voorgaande kwartaal en een niveau dat sinds 2011 niet meer was bereikt. Het vertrouwen is nu zes achtereenvolgende kwartalen gestegen.

“De stedelijke Indiase consument begon het jaar in een positieve stemming, anticiperend op verbeteringen als gevolg van de door de nieuwe regering aangekondigde hervormingen en stimuleringsmaatregelen,” zegt Piyush Mathur, President van Nielsen voor de regio India. “Deze initiële signalen van optimisme vormen een weerspiegeling van het feit dat de consumenten anticiperen op economisch herstel dat nog moet plaatsvinden, zeker als je kijkt naar de verkoop van consumptiegoederen met een korte omlooptijd en auto’s in de laatste paar kwartalen. Bovendien moeten de sectoren infrastructuur en bouw en andere industriële sectoren nog aan momentum winnen. De dalende inflatie zal naar verwachting van invloed zijn op het beschikbare inkomen, maar het zal tijd kosten voordat deze sectoren weer merkbaar duurzame groei zullen laten zien.”

Grote stijgingen werden gerapporteerd voor Taiwan, waar het vertrouwen met 11 punten steeg tot 88, de hoogste score sinds 2011, en Japan, waar de index 9 punten hoger uitkwam op 88, de hoogste score voor het land sinds Nielsen in 2005 van start ging met de metingen.

“Taiwan liet een sterk herstel zien na een daling in het vierde kwartaal van 2014,” zegt Andy Huang, Managing Director bij Nielsen Taiwan. “De verbetering van het sentiment was het gevolg van verbeterde vooruitzichten voor de werkgelegenheid, die goed waren voor een stijging met 16 procentpunten ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Ook de percepties over de persoonlijke financiën en de bereidheid om geld uit te geven verbeterden (met respectievelijk 9 en 10 punten). De voorlopige bbp-prognoses, dalende werkloosheidscijfers en een stabiliserende inflatie waren andere positieve indicatoren aan het begin van 2015 die waarschijnlijk hebben bijgedragen aan het grotere optimisme onder Taiwanese consumenten.”

Ook Vietnam en Maleisië meldden sterke stijgingen van het consumentenvertrouwen over het eerste kwartaal, met respectievelijk 6 en 5 punten. De stijging tot 112 punten voor Vietnam is de derde achtereenvolgende verbetering en de hoogste score van het land sinds 2010. In China verloor de index daarentegen terrein, met een daling van 1 punt tot 106 in het eerste kwartaal, nadat in het vierde kwartaal al 4 punten waren ingeleverd.

VERTROUWEN IN LATIJNS-AMERIKA ONGELIJK VERDEELD

Van de zeven Latijns-Amerikaanse markten die werden gemeten steeg het consumentenvertrouwen in Chili (87) en Argentinië (75) met respectievelijk 6 en 8 punten, terwijl de economische motor van de regio, Brazilië, voor het tweede achtereenvolgende kwartaal een daling registreerde, nu met 7 punten tot 88, het laagste niveau sinds 2009. Ook in Venezuela daalde het vertrouwen (met 5 punten tot 65), terwijl de score van Peru (99), de hoogste in de regio, 2 punten lager was dan een kwartaal eerder. Het vertrouwen in Colombia bleef stabiel op 94.

In Brazilië daalde de score voor de vooruitzichten op werk met 10 procentpunten tot 27% – een nieuw laagterecord voor het land, terwijl het sentiment over de persoonlijke financiën 6 procentpunten lager uitkwam op 60%, het op één na laagste niveau in 10 jaar. Het aantal Brazilianen dat van mening was dat het land zich in een recessie bevond nam toe tot 85%, van 73% in het voorgaande kwartaal en 55% een jaar eerder.

“In Brazilië weerspiegelen de resultaten de onzekerheid over het vermogen van het land om op korte termijn meer groei te realiseren, de inflatie terug te dringen tot een meer gematigd niveau en een verdere stijging van de werkloosheid te voorkomen,” zegt Luis Arjona, landenmanager van Nielsen Brazilië. Braziliaanse consumenten, die zich zorgen maken over de algehele economische omgeving, zijn terughoudender met het uitgeven van hun beschikbare inkomen, en gaan minder vaak uit, maar besteden meer aan dagelijkse boodschappen. Ook neemt het aandeel van hun bestedingen in goedkopere winkels toe en doen ze minder impulsaankopen.”

DE REGIO MIDDEN-OOSTEN/AFRIKA LAAT GESTAGE VOORUITGANG ZIEN

Het consumentenvertrouwen nam in het eerste kwartaal toe in drie van de vijf landen in de regio Midden-Oosten/Afrika waar het vertrouwen wordt gemeten. De Verenigde Arabische Emiraten noteerden met 115 de hoogste indexscore in de regio, een stijging met 1 punt ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Ook in Saudi-Arabië nam het vertrouwen toe (met 5 punten tot 107), evenals in Pakistan (met 1 punt tot 102). Daarentegen nam het vertrouwen af in Zuid-Afrika (met 1 punt tot 87) en bleef het gelijk in Egypte (90).

Het sentiment voor de werkgelegenheidsvooruitzichten steeg in de regio met 1 punt tot 44%, terwijl het sentiment voor de persoonlijke financiën en de directe bestedingsintenties met respectievelijk 60% en 39% gelijk bleven ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014. Het sentiment voor de werkgelegenheidsvooruitzichten verbeterde het sterkst in Egypte, waar het met 3 procentpunten steeg tot 43%, terwijl in Pakistan het sentiment voor de persoonlijke financiën en de directe bestedingsintenties met respectievelijk 4 en 5 punten stegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014.

Het recessiegevoel nam af in drie van de vijf markten in de regio Midden-Oosten/Afrika: Egypte en Zuid-Afrika gaven 2 procentpunten toe om uit te komen op respectievelijk 79% en 70%, terwijl Saudi-Arabië 1 procentpunt toegaf en een score van 43% noteerde.

Over de hele regio gezien namen de discretionaire bestedingen en spaarintenties toe of bleven stabiel voor de meeste leefstijlcategorieën. De bestedingsintenties voor thuisamusement, het kopen van kleding en vakanties namen af, terwijl de intenties om geld op een spaarrekening te zetten toenamen en de percentages voor pensioenbeleggen en -sparen gelijk bleven ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

HOGER VERTROUWEN IN NIGERIA, LAGER VERTROUWEN IN KENIA EN GHANA

In Nigeria nam het consumentenvertrouwen in het eerste kwartaal met 2 indexpunten toe tot 129 – de hoogste score van de drie landen waarvoor metingen worden verricht in de mobiele enquête voor sub-Saharaans Afrika. Daarentegen daalde het vertrouwen in Kenia met 9 punten (tot 104), en in Ghana met 3 punten (tot 99) ten opzichte van het vierde kwartaal van 2014.

De meerderheid van de respondenten in de drie landen (69% in Kenia, 67% in Ghana en 62% in Nigeria) zei geen geld over te houden, een stijging met 10 procentpunten in Kenia en 1 procentpunt in Nigeria ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Onder de respondenten die verklaarden over spaargeld te beschikken bleef sparen voor de meerderheid weliswaar een prioriteit, maar daalde de score voor de spaarintenties in het eerste kwartaal met 10 procentpunten in Nigeria (76%), 7 procentpunten in Ghana (78%) en 6 procentpunten in Kenia (83%). Discretionaire bestedingen voor verbeteringen in en rond het huis vormden in alle drie de landen de op één na grootste prioriteit onder de respondenten.

OVER NIELSEN

Nielsen N.V. (NYSE: NLSN) is een mondiaal opererend prestatiemanagementbedrijf dat alomvattend inzicht biedt in het kijk- en koopgedrag van consumenten. Het segment “WATCH” van Nielsen levert kijk- en luistermeetdiensten aan media en adverteerders voor alle apparaten waarop content – video, audio en tekst – wordt geconsumeerd. Het segment “BUY” biedt fabrikanten en retailers van verpakte consumentengoederen als enige in de sector een mondiale blik op retailperformancemeting. Door informatie van beide segmenten te integreren met andere gegevensbronnen voorziet Nielsen haar klanten van metingen en analyses van wereldklasse die de prestaties helpen verbeteren.  Nielsen, een S&P 500-onderneming, is actief in meer dan 100 landen die samen meer dan 90% van de wereldbevolking beslaan. Voor meer informatie, ga naar www.nielsen.com.

CONTACTPERSONEN:
Andrew McCaskill +1 347 331 5725 andrew.mccaskill@nielsen.com
Stephanie Manning +31 (0)20 398 8328 stephanie.manning@nielsen.com