Persbericht

HET VERHAAL ACHTER DE SCHOONMAAK: MANNEN DOEN MEER DAN U DENKT

In Nederland geeft 43% aan dat huishoudelijk werk een gedeelde verantwoordelijkheid is (25%) of het domein is van de man (18%)

Insights onderzoekt de achterliggende macro-economische factoren die de (t)huisverzorgingsindustrie beïnvloeden.

Diemen Vandaag de dag geeft 47% van de Nederlandse respondenten aan dat het vrouwelijke hoofd van het huishouden het grootste deel van de schoonmaak voor haar rekening neemt. Maar dat wil niet zeggen dat mannen niet hun steentje bijdragen. In Nederland geeft 25% aan dat de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van het huis gedeeld wordt door beide hoofden van het huishouden en 18% van de respondenten geeft aan dat de man het grootste deel van het schoonmaakwerk doet. Wie verantwoordelijk is voor aankoop van producten is voor een groot deel een afspiegeling van wie schoonmaakt – met zelfs meer invloed van vrouwen. Meer dan de helft van de Nederlandse respondenten (56%) geeft aan dat het vrouwelijke hoofd van het huishouden het merendeel van de schoonmaakproducten koopt, bijna een kwart (22%) zegt dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is en iets minder (20%) geeft aan dat het mannelijke hoofd van het huishouden verantwoordelijk is voor het grootste deel van de aankopen.

“Het idee dat de zorg voor het huishouden alleen het werk is van de vrouw is onjuist,” zegt Sarah Peters, Nielsen Global Business Partner. “Het vrouwelijke hoofd van het huishouden blijft in veel gezinnen het meest betrokken bij het schoonmaken, maar omdat steeds meer mannen een actieve rol spelen bij huishoudelijk werk moeten marketingstrategieën evenwichtiger worden in hun benadering – van productinnovaties tot de berichten in het kader van marketing. Hiervoor is beter begrip nodig van de wijze waarop beide geslachten het schoonmaken benaderen en waar op dit moment mogelijk hiaten zitten in het aanbod.”    

WAAR KOPEN ZIJ? NEDERLANDS KOOPGEDRAG

De moderne detailhandelaar eindigt in elke regio op de eerste plaats als plek waar men zegt schoonmaakmiddelen te kopen. 87% van de Nederlandse respondenten geeft aan dat zij in de afgelopen 12 maanden huishoudelijke schoonmaakmiddelen gekocht hebben bij een grote detailhandelsketen (zoals een grootwinkelbedrijf of hypermarkt).

Bij de keuze voor een bepaalde winkel om hun schoonmaakmiddelen te kopen, geven Nederlandse consumenten hun voorkeuren heel duidelijk aan: 52% zegt dat zij kiezen voor een winkel die de beste prijs biedt, gevolgd door de winkel waar zij de gewenste producten kunnen vinden (39%).

Maar online kopen van huishoudelijke producten blijft in Nederland (7%) nog steeds achter bij andere, sneller groeiende regio’s, alhoewel de Nederlandse cijfers nagenoeg gelijk zijn aan die in Europa (9%).

“Op het moment maken internetaankopen maar een klein deel uit van de verkopen van huishoudelijke producten, maar er is sprake van snelle groei, met name in Azië. Toenemende economische welvaart in de regio geeft een impuls aan de verkoop van huishoudelijke schoonmaakmiddelen, waardoor het aangaan en onderhouden van sterke betrekkingen met zowel fysieke winkels als pure online winkels van belang wordt om voordeel te behalen met deze groei,” zegt Peters.

CONSUMENTEN DOEN EEN DOEKJE OPEN OVER GEWENSTE PRODUCTKENMERKEN

Het hoeft geen verbazing te wekken dat efficiëntie boven aan de lijst staat van belangrijkste kenmerken van een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Vijfenzestig procent van de Nederlandse respondenten geeft aan dat resultaat (het maakt goed schoon) zeer belangrijk is bij de keuze voor een huishoudelijk schoonmaakmiddel. Bovendien vindt bijna de helft (47%) dat een goede prijs-kwaliteitverhouding erg belangrijk is. Met werkzaamheid gaan samen eerdere ervaringen en vertrouwen. Drie van de 10 Nederlandse respondenten geeft aan dat eerdere ervaringen erg belangrijk zijn bij de keuze voor huishoudelijke schoonmaakproducten, terwijl een iets kleinere groep (30%) aangeeft dat aanbiedingen en acties voor het product heel belangrijk zijn.

Consumenten die een wasmiddel kopen, noemen hoge efficiëntie van producten (d.w.z. producten die minder water gebruiken) als een hoofdkenmerk (41%), naast de laagste prijs en geur (ook 41%). De Nederlandse consumenten vinden het milieu een minder belangrijke factor: 17% van de respondenten geeft aan dat zij wasmiddelen zoeken zonder agressieve chemicaliën en iets minder (16%) dat zij milieuvriendelijke wasmiddelen willen hebben.

Over Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) is een mondiaal opererend performancemanagementbedrijf dat inzicht biedt in het kijk- en koopgedrag van consumenten. De divisie “Watch” van Nielsen levert kijk- en luistermeetdiensten aan media en adverteerders voor alle devices waarop content – video, audio en tekst – wordt geconsumeerd. De divisie “Buy” biedt fabrikanten en retailers van verpakte consumentengoederen als enige in de sector een mondiale blik op retailperformancemeting. Door informatie van beide segmenten te integreren met andere gegevensbronnen voorziet Nielsen haar klanten van metingen en analyses die helpen de performance van bedrijven te verbeteren. Nielsen, een S&P 500-onderneming , is actief in meer dan 100 landen die samen meer dan 90% van de wereldbevolking beslaan. Voor meer informatie, ga naar www.nielsen.com.  

CONTACTPERSONEN:

Andrew McCaskill, 347.331.5725, andrew.mccaskill@nielsen.com
Stephanie Manning, +31 (0)20 398 8328, stephanie.manning@nielsen.com