INNSIKT

Januar – årets sunneste måned?
Artikkel

Januar – årets sunneste måned?

Så er det på’n igjen… Vi har snart lagt januar bak oss. Treningssentrene er fulle av folk med ferske innmeldinger og gode intensjoner om et sunnere kosthold. Generelt er januar måneden vi er mest opptatt av hva vi spiser, men med et noe annet fokus enn måneden før. Undersøkelser gjort av Nielsen viser at amerikanske forbrukere er svært mye mer fokusert på clean label produkter (produkter solgt som rene, bærekraftige eller uten kunstige ingredienser). Spesielt Millennials og Generation X viser høy interesse innenfor dette segmentet. Det vil bli enda tydeligere når den neste generasjonen (Generastion Z) for alvor blir en del av forbrukersamfunnet.

NIELSENDATA VISER AT SALG AV SUNNE PRODUKTER…

…i norsk dagligvare øker på tvers av alle kategorier. Salget av økologisk mat er ikke lenger et fenomen kun i storbyene. Riktignok handler privathusholdninger i Oslo og Akershus økologiske varer for relativt mye mer enn de andre fylkene og har i tillegg høyest vekst fra 2016 til 2017, men samtidig ser vi at husholdninger i Finnmark, Buskerud og Oppland har omtrent samme økning i kjøp av økologisk mat som i Oslo/ Akershus. For Norge totalt økte økologiske produkter med 13% i fjor. De kommende generasjonene har generelt sett et høyere fokus på økologiske matvarer enn de eldre aldersgruppene og dermed forventer vi en ytterligere økning i årene som kommer. 

Der dagens forbrukere er noe opptatt av økologi, kommer fremtidens forbrukere til å være mye mere opptatt av økologiske og bærekraftige matvarer.

Sammenlignet med EU-gjennomsnittet og våre nærmeste naboer Sverige og Danmark, ligger Norge i tet når handler om å være bevisst på sukkerforbruket. Hele 26% av alle nordmenn sier at de begrenser eller utelukker sukker i sitt daglige kosthold. Også fett er noe mange nordmenn ønsker å begrense, men her har vi mindre fokus enn generelt i EU (15% vs. 20%).

Nordmenn bekymrer seg generelt mindre enn innbyggere ellers i Europa, men det er en klar økning i viktigheten av helse for Norges befolkning. De største bekymringene våre er den generelle økonomien i landet (25%) og frykt for terrorisme (22%). På tredjeplass finner vi helse. 17% oppgir at helse  er deres største eller nest største bekymring. Ifølge Folkehelseinstituttet defineres 1 av 4 norske voksne som fete, noe som er med på å forklare hvorfor helse er en bekymring i vårt ellers relativt bekymringsfrie land. Dette er ikke en utpreget norsk utfordring, men finnes jevnt i Europa. Overordnet finner man flere personer med fedme lenger sør i Europa enn i nord, men Folkehelseinstituttet melder samtidig om en økning i antall med fedme i Norge. Innbyrdes i landet vises det at folk i byene er lettere enn folk som bor utenfor byene.

Lys i tunnelen finner vi på Den internasjonale sukkervaremessen i Köln: I januar ble verden presentert for  vegane, økologiske og sukkerfrie nyheter innenfor sukkervare – altså vil det fremover være lettere å både kose seg og å passe på helsen?