INNSIKT

Rekordlav vekst i norsk dagligvare i 2017
Artikkel

Rekordlav vekst i norsk dagligvare i 2017

Etter å ha ligget på en relativt høy og stabil vekstrate de siste årene opplever dagligvaremarkedet den laveste veksten på flere år. I 2017 ender veksten på kun 1,1% eller til sammen ca 1,9 mrd NOK. Årsveksten i konsumprisindeksen (KPI) for 2017 var på 1,8% mens priser på matvarer og alkoholfrie drikker hadde tilnærmet nullprisvekst. Den beskjedne utviklingen i dagligvaremarkedet kommer av flere årsaker, deriblant

  • Økt grensehandel
  • Økt salg av dagligvarer online
  • Økt salg i såkalte dollar stores (som for eksempel Nille, Europris, …)

Totalt sett estimeres det tilstøtende dagligvaremarkedet til å vokse med i underkant av 24% – en stor kontrast til det tradisjonelle markedet med en vekst på kun 1,1%. Omsetningen i norsk dagligvare beløper seg til 171,3 mrd NOK (eks mva).

Antall butikker øker minimalt til 3843 per 31.12.2017. Sammenlignet med tidligere år øker Norgesgruppen sin markedsandel med 0,8%p. Coop går frem med 0,3%p og Bunnpris tilbake med 0,1%p. Rema 1000 går tilbake med 1,0%p sammenlignet med i fjor. Markedsandelene i oversikt ser ut som følger (kjeder med markedsandel større enn 1%):

Dersom du vil skjønne mer av strukturen og endringene i det norske dagligvaremarkedet, ta kontakt med din faste Nielenkonsulent eller csonlineno@nielsen.com for et tilbud på rapporten. Levering fra 27. februar 2018.