INNSIKT

Kvartalsrapport Dagligvarehandel Q2 2018
Report

Kvartalsrapport Dagligvarehandel Q2 2018

Verdiveksten i dagligvaremarkedet etter andre kvartal er på +2,0% eller 1,7 Mrd NOK. Dette er en noe svakere utvikling enn i første kvartal, noe som  blant annet har en sammenheng med at påsken i år falt i q1 mens påsken 2017 falt i q2.

Lavpriskjedene øker stadig sin andel av totalmarkedet, og de forsterker sin posisjon både på bekostning av nærbutikker og bredsortimentsbutikker. Både nærbutikker og bredsortiment har nedgang i antall butikker, noe som er med på å forklare deres nedgang i andeler.

Mot tilsvarende periode i fjor øker REMA 1000 og NorgesGruppen sine andeler mens COOP og Bunnpris går tilbake. Lavprisskjedene Kiwi, Extra og REMA 1000 har alle en sterk andelsutvikling, se detajlert informasjon i tabellen under.

På kategorinivå er det Dypfryst Mat, Drikkevarer og Sjokolade/Sukkervarer som har best prosentvis utvikling hittil i år. Dog er veksten innenfor de to sistnevnte kategorier i stor grad drevet av betydelige prisøkninger som følge av endrede avgiftsnivåer for sukkerinnhold.

I motsatt tilfelle er det kategoriene Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og Skjønnhet som opplever svakest utvikling. I disse kategoriene ser vi til dels stor konkurranse fra andre kanaler som vi antar bidrar til den svake utviklingen innenfor tradisjonell dagligvarehandel.

Hovedkategoriene Fersk mat og Drikkevarer bidrar mest i antall kroner (absolutt vekst) og har en samlet vekst hittil i år på nærmere 1,3 mrd NOK. I motsatt tilfelle står Vask- og husholdningsprodukter og Helse- og skjønnhet for en samlet negativ utvikling på ca 345 MNOK.

Last ned fullstendig rapport

Last ned rapport nå

Kvartalsrapport Dagligvarehandel Q2 2018

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.