Pressemeldinger

Nielsen Merkestyrkepris 2016 tildelt Corona

Nielsen Merkestyrkepris 2016 ble under Nielsenkonferansen i dag, 7. april 2016 utdelt for 22. gang, og gikk i år til Corona. Juryen har bestått av representanter fra ulike avdelinger i Nielsen.

– «Med Merkestyrkeprisen så ønsker Nielsen å hedre den aktøren som etter vår vurdering har hatt den mest imponerende prestasjonen i året som gikk», sier Torkel Flatberg i Nielsen.

”Merkestyrkeprisen er unik i den forstand at vi ser på hvordan aktørene presterer i markedet basert på en rekke kriterier og dermed honorerer den aktøren som har den den beste utviklingen i markedet slik Nielsen vurderer det” fortsetter Flatberg.

Kriteriene som legges til grunn for Nielsen Merkestyrkepris oppsummeres av Flatberg på følgende måte: – ”En merkevares styrke måles til syvende og sist på hvordan merket presterer i markedet. Det er denne prestasjonen som ligger til grunn når Nielsen vurderer kandidatene. Et vellykket merke må vise til vekst og ta andeler, og være med på å bygge verdi i sitt konkurransesegment. Det er i beslutningsøyeblikket at styrken til et merke blir realisert.”

15 aktører ble innstilt til årets Merkestyrkepris. Alle disse kandidatene ble vurdert etter salg, utvikling i markedet og deres investeringer i media. Finalistene ble også vurdert av Nielsen kunder i form av en kundeundersøkelse hvor «bransjens» favoritt ble stemt frem.

”Juryen vurderte de nominerte kandidatene nøye, mange ble forkastet da veksten hovedsakelig skyltes prisøkninger, men til slutt satt juryen igjen med 5 finalister til årets pris: Synnøve Finden, Corona, Stratos, Red Bull og Peppes. Som alltid blir det vanskelig når vi skal vurdere topp-5 gruppen, fordi de operer innenfor ulike markedssegmenter”, sier Flatberg .

Juryen ble enige om å tildele Nielsen Merkestyrkepris for 2016 til Corona, som også var i henhold til hva «bransjen» stemte frem som sin favoritt. Juryens begrunnelse er som følger:

I en kategori preget av sterk konkurranse, mange nye aktører og begrensede muligheter for annonsering har Corona hatt en solid salgsutvikling i 2015. Merket har vært en viktig bidragsyter til kategoriens vekst, og dermed kåret til årets vinner av Nielsen Merkestyrkepris.

Nielsen Merkestyrkepris er tidligere utdelt til Friele Kaffe (1995), Farris, (1996), Coca Cola (1997), Pizza Grandiosa (1998), Rema 1000 (1999), Ringnes øl (2000), Freia Melkesjokolade (2001) Extra fra Wrigley (2002), Laban fra Nidar (2003), Toro (2004), Pizza Grandiosa (igjen i 2005), Kiwi (2006), Pepsi Max (2007), Fjordland (2008), Ideal Wasa (2009), Rema 1000 (igjen i 2010), Q-meieriene
(2011), Norvegia (2012) Delikat (2013) Coca Cola Zero (2014) Kiwi (igjen i 2015)

Om kriteriene for prisen:

Utgangpunktet for Nielsens Merkestyrkepris er merkets verdi i et definert marked (Norge). Verdien av et merke kalkuleres ut i fra fire hovedelementer:

• Markedets/produktområdets størrelse (kr og utvikling)
• Produktets/merkets markedsposisjon og utvikling i eget konkurransesegment.
• Langsiktighet i merkets utvikling.
• Medieinvesteringer for merkevaren.

I tillegg ble finalistene vurdert av Nielsen kunder i form av en kundeudersøkelse hvor de kunne stemme frem sin favoritt. Summen av disse hovedelementene danner grunnlaget for prisen.