Insighty

Polacy robią impulsowe zakupy spożywcze na stacjach benzynowych
Wiadomości, newsy, informacje

Polacy robią impulsowe zakupy spożywcze na stacjach benzynowych

Jak wynika z danych Panelu Handlu Detalicznego Nielsena, niemal 48% wartości sprzedaży artykułów spożywczych na stacjach benzynowych stanowią napoje alkoholowe, w tym piwo. Kolejną ważną grupą są napoje bezalkoholowe – generują niemal 32% sprzedaży. Istotny udział w koszyku spożywczym stacji benzynowych mają również słodycze – odpowiadają za niemal 11% jego wartości. Na stacjach benzynowych dominuje sprzedaż produktów impulsowych. Dlaczego Polacy dokonują impulsowych zakupów na stacjach benzynowych komentuje Anna Ostrowska, analityczka z Nielsen Polska. 

Rośnie sprzedaż produktów spożywczych na stacjach benzynowych

Mimo nieznacznego spadku numeryki stacji benzynowych w Polsce o 1,3% w stosunku do roku 2016, sprzedaż wartościowa produktów spożywczych audytowanych w tym kanale przez Nielsena wykazuje dodatnią dynamikę (5,4%). Stacje benzynowe odpowiadają za niespełna 2% wartości koszyka spożywczego w całym rynku, na który składają się zarówno sklepy wielkopowierzchniowe, jak i małopowierzchniowe (poniżej 300 m2).

Alkohol niezmiennie króluje na stacjach benzynowych

Coraz większa liczba stacji benzynowych wprowadza do swojej oferty napoje alkoholowe – w ostatnim roku piwo było sprzedawane niemal na każdej stacji benzynowej (99,8%), wódka i wino sprzedawane były na ponad 70% stacji benzynowych. Whisky było sprzedawane już na 66% stacji (rok wcześniej było to 62%). Wśród napojów alkoholowych, największą sprzedaż wartościową osiąga piwo, stanowiące ponad 25% wartości koszyka spożywczego na stacjach benzynowych, natomiast wódka plasuje się na drugim miejscu z udziałami na poziomie 17,4%. Choć udział whisky i wina wciąż jest niewielki (odpowiednio 2,4% i 1,4% w koszyku spożywczym), kategorie cechują się dwucyfrowym wzrostem sprzedaży rok do roku, wpisując się w ogólnorynkowe trendy. Według danych Nielsena na stacjach benzynowych najwięcej sprzedaje się win stołowych – są one obecne już w 6 na 10 stacji, stanowią również ponad połowę dostępnego asortymentu win, który systematycznie się poszerza.

Jak wódka to głównie małpka

Sprzedaż wartościowa wódki rośnie z większą dynamiką niż na rynku Total Poland. Ponad połowa sprzedawanych produktów to wódki smakowe. Najwięcej sprzedaje się opakowań o małej pojemności – ponad 70% to opakowania o pojemności 100 i 200 ml i wciąż obserwujemy tendencję wzrostową. Mniej sprzedaje się natomiast opakowań o pojemności 500 i 700 ml – obecnie stanowią łącznie niespełna 30%.

Polacy kupują na stacjach whisky premium chętniej niż w innych kanałach

Według danych Panelu Handlu Detalicznego Nielsena na stacjach benzynowych o wiele większy udział w sprzedaży wartościowej whisky mają produkty z segmentu cenowego premium – jest to 30% w porównaniu do niespełna 20% na całym rynku Natomiast o wiele mniejszy udział stanowią produkty economy – niewiele ponad 1% w porównaniu do 13% na całym rynku.

Napoje bezalkoholowe – napoje energetyczne i mrożona kawa

Warto zwrócić uwagę na specyfikę napojów bezalkoholowych na stacjach benzynowych. Podczas gdy na całym rynku za największą sprzedaż wartościową odpowiada woda, na stacjach benzynowych liderem są napoje energetyczne, odpowiadając tym samym za ponad 15% sprzedaży tej kategorii w całym kraju. Na uwagę zasługuje również kategoria mrożonej kawy, która generuje niemal 13% sprzedaży wartościowej na rynku.

Wzrost wartości sprzedaży produktów spożywczych na stacjach benzynowych mimo spadku liczebności placówek pokazuje potencjał rozwoju tego kanału dystrybucji. Szybszy wzrost sprzedaży ilościowej i wartościowej w stosunku do wolumenu sprzedaży najważniejszych kategorii pokazuje tendencję wzrostową dla małych opakowań, co potwierdza impulsowy charakter zakupów w tym kanale.