Insikter

Stort lyft för ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln första halvåret 2014
Artikel

Stort lyft för ekoförsäljningen i dagligvaruhandeln första halvåret 2014

Försäljningen av ekologiska produkter har fått ett uppsving för första gången på tre år under första halvåret 2014, enligt Nielsen. Ekoandelen som motsvarande period 2012 och 2013 har legat på 2,9 procent i värde ökade till en ny rekordnivå på 3,6 procent. Ekoandelen ökade även i samtliga varugrupper inom livsmedel.

Den senaste tiden har ett flertal medier och andra källor rapporterat att efterfrågan på ekologiskt ökat vilket lett till att försäljningen av ekologiskt på vissa kedjor ökat tvåsiffrigt. På många håll har det även rapporteras om att hyllorna gapat tomma på just ekologiska produkter.

Baserat på det Nielsen mäter* så ser vi att försäljningen av ekologiska produkter fått ett uppsving för första gången på tre år under första halvåret 2014. Ekoandelen som motsvarande period 2012 och 2013 legat på 2,9 % i värde ökade 0,7 procentenheter till en ny rekordnivå på 3,6 %. Ekoandelen ökade även i samtliga varugrupper** inom livsmedel.

I sex av åtta slumpvis utvalda kategorier ökade den ekologiska försäljningen mer än den konventionella. De sex kategorierna var: Matfett, Yoghurt, Ägg, Havregryn, Ketchup och Mjöl. De två kategorierna där konventionella produkter ökade mer än ekologi var Frukostflingor och Hårt bröd. 

− Konsumenterna verkar fått ett nyvaknat intresse för ekologiska produkter. Det beror bland annat på ett utökat utbud i många kategorier. Till exempel ser vi idag många nya prisvärda produkter inom mejeri, kommenterar ÅsaBritt Hermansson, VD på Nielsen.

*Frukt, grönsaker och till exempel butikspackat kött ingår ej.
**Nielsen delar in livsmedel på en övergripande nivå i följande varugrupper: Bröd, Dryck, Färsk livs, Fryst, Kolonialt och Mejeri.