Insikter

Nielsens säljkårsuppföljning
Artikel

Nielsens säljkårsuppföljning

Tillgänglighet i butik är avgörande för att lyckas med försäljningen. Den genomsnittliga kunden tillbringar:

  • 15 sekunder per kategorihylla
  • 1,6 sekunder fokuserad uppmärksamhet
  • endast 20% av sortimentet i butik någon observation


Utrymme i hyllan, placering i butik samt distribution av kampanjmaterial och nylansering är exempel på områden som har direkt koppling till försäljningsresultat. Skapa förbättringar i butik genom uppföljning per säljregion. Nielsens säljkårsuppföljningar ger tydliga resultat som identifierar vilka kedjor och säljregioner som har störst förbättringspotential och var ni bör fokusera era åtgärder i butik.

Intresserad av att veta mer? Kontakta din Nielsenrepresentant.