Insikter

Pris är viktigt vid val av butik men det betyder inte allt
Rapport

Pris är viktigt vid val av butik men det betyder inte allt

När svenskarna handlar är priset viktigast på allt från färskvaror som kött, fisk och grönsaker till spannmål och mejerivaror. Den enda gången vi svenskar prioriterar smaken på maten är när vi köper bröd, chips, godis och alkohol. Det framgår av Nielsens senaste rapport, Global Retail Growth Strategies, där 30 000 personer från över 60 länder svarat på frågor om vad som är viktigast när de handlar mat och hygienartiklar.

Rapporten visar också att svenskarna skiljer sig stort från resten av EU när man väljer var man ska handla. Medan sex av tio (58%) EU-medborgare prioriterar butiker med hög kvalitet på färskvarorna, så gör bara 46 procent av svenskarna det. Däremot anser drygt hälften av svenskarna att det viktigaste är att affären har det man behöver (55 %) och att den ligger inom bekvämt avstånd (53 %). Bara 27 procent av svenskarna uppger att de väljer butik efter var de har kundkort.

Undersökningen visar också att 44 procent av svenskarna säger att de gillar att fynda, vilket också ligger långt under EU-snittet (61 %). Svenskarna är däremot mer positiva till att handla livsmedel jämfört med EU-snittet där 38 procent anser att det är en börda att handla livsmedel och något man vill spendera så lite tid på som möjligt, men endast 24 procent av svenskarna anser detsamma. I Finland svarar hela 58 % att de anser att det är en börda att handla mat, vilket toppar Europa tätt följt av Ungern (57 %) och Slovenien (56 %).

Rapporten som omfattar alla kategorier inom livsmedel visar att priset är det viktigaste inom samtliga områden utom fyra där vi anser att smaken är viktigast.

Andel som prioriterar smak framför pris:
· bröd 37 %
· chips och andra snacks 34 %
· godis och kakor 31 %
· alkohol 30 %

Ladda ner den globala rapporten här. Resultat för varje enskilt land finns tillgängligt på Nielsen Store.