Insights

Predaje piva v maloobchode rastú
Novinky

Predaje piva v maloobchode rastú

Slovenskí spotrebitelia nakupujú viac piva. Medziročne narástol objem piva nakúpeného v maloobchode o 2 % a tržby o 3 %. Takýto vývoj nie je výnimočný v porovnaní s priemerným rastom tržieb potravín, ktorý sa pohybuje okolo 4 %. Nadpriemerne sa však darilo radlerom, ktoré zaznamenali výrazný nárast predajov v objeme.

Podľa údajov maloobchodného auditu spoločnosti Nielsen nakúpili slovenskí spotrebitelia v obchodoch s potravinami a zmiešaným tovarom takmer 262 miliónov litrov piva za posledných 12 mesiacov (júl 2017- jún 2018) a minuli za túto kategóriu viac ako 280 miliónov eur. Pri prepočte na obyvateľa vychádza priemerná týždenná spotreba piva zakúpeného v maloobchode na 0,9 litrov. Pre porovnanie v Českej republike, ktorá je považovaná za „pivnú“ krajinu a kde je spotreba piva na obyvateľa najvyššia na svete, je to až 1,3 litra. S predajmi čapovaného piva, ktoré nie sú započítané v maloobchodných dátach, by to bolo výrazne viac. 

RADLEROM SA DARÍ NADPRIEMERNE, DOMINUJÚ NEALKOHOLICKÉ

Z pohľadu typu piva sú najčastejšie nakupované tzv. desiatky (výčapné pivo) s podielom 63 % na objeme kategórie), ale rýchlejšie rastú ležiaky, tzv. dvanástky, s podielom 17 %. Tretiu priečku zastávajú stále rastúce radlery, teda miešané pivné nápoje, ktoré si z pivného koláča ukrajujú 13 %. Nealkoholické pivá si za posledné roky udržuje dôležitosť okolo 4 % z celkového objemu.

V čom sa výrazne odlišujeme od našich susedov, je spotreba radlerov. Tie sú mimoriadne obľúbené na slovenskom trhu, o čom svedčí kontinuálny nárast spotreby aj tržieb. Objem maloobchodných predajov sa vyšplhal na viac ako 34 miliónov litrov ročne, čo predstavuje medziročné navýšenie o 8 % a tržby rástli až o 9 % na úroveň 47 miliónov eur. Len v ojedinelých prípadoch, vzhľadom na polovičný počet obyvateľov, dochádza k vyššej spotrebe rovnakých kategórií na Slovensku v porovnaní s českými susedmi. Radlery sú však výnimkou: síce aj v Čechách kontinuálne rastú, medziročne dokonca o 18 %, avšak ich spotreba dosahuje približne ¾ zo spotreby radlerov na Slovensku (25 miliónov litrov). Naopak, cidrom sa u susedov darí výrazne lepšie ako u nás a z roka na rok ich obľuba rastie. Na Slovensku sa ročná spotreba cidrov v posledných dvoch rokoch pohybuje na úrovni 2,6 milióna litrov, v Českej republike až 10,4 milióna.

Za posledné roky prejavujú slovenskí spotrebitelia rastúci záujem hlavne o nealkoholické radlery. Tie výrazne zmenili svoje postavenie v rámci radlerov: pred piatimi rokmi tvorili nealko varianty radlerov približne štvrtinu z celkových predajov radlerov, v súčasnosti tvoria už 81 %. Pod tento vývoj sa podpísal nárast spotreby o 21 %, na druhej strane nealkoholické radlery zaznameli až dvojciferný medziročný pokles predaja. Aj výrobcovia reagujú na dopyt po nealko verziách radlerov, keď napríklad len za posledný rok takmer 9 z 10 zo všetkých noviniek radlerov uvedených na slovenský maloobchodný trh boli nealkoholické varianty. Cena za liter nealko radlerov sa tiež stáva pre konečných spotrebiteľov zaujímavejšia: za 5 rokov sa znížila priemerne o desať centov za liter z 1,50 na 1,40 eur.

PLAST A SKLO NA ÚSTUPE, VIAC AKO POLOVICA SA PREDÁ V PLECHOVKE

V posledných rokoch sa na trhu stále viac udomácňuje pivo v plechovke. Z roka na rok rastie jeho dôležitosť na úkor skla a plastovej fľaše. V súčasnosti tvoria plechovkové balenia viac ako polovicu zo všetkých typov balení piva a radlerov. Každý štvrtý liter piva a radlerov je zakúpený v plastovom obale a každý piaty liter vo vratnej fľaši. Kedysi dominantná vratná fľaša je aj v súčasnosti viac zastúpená na trhu obchodov menších formátov do 400m2, aj keď podobne ako na predajniach väčších formátov (supermarkety a hypermarkety) z roka na rok ich podiel klesá na úkor plechoviek. V maloformátových predajniach do 400m2 má vratné sklo podiel 30 %, kým v hypermarketoch a supermarketoch je to presná polovica 15 %.