INSIGHTS

คุณรู้จักอาเซียนดีแล้วหรือยัง?
รายงาน

คุณรู้จักอาเซียนดีแล้วหรือยัง?

ในขณะที่อาเซียนได้รับการยอมรับทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าธุรกิจต่างๆ มักจะมองอาเซียนแบบเหมารวมเป็นตัวตนเดียว ที่น่าแปลกใจคือเรารู้น้อยมากเกี่ยวกับเมืองและภูมิภาคต่างๆที่ประกอบขึ้นมาเป็นกลุ่มๆนี้

ความหลากหลายของประชากร 625 ล้านคนสะท้อนถึงความหลากหลายของเชื้อชาติ ภาษา และศาสนา ซึ่งกระจายตัวใน 10 ประเทศอย่าง บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทยและเวียดนาม ความแตกต่างและความซับซ้อนทางภูมิทัศน์นี้ทำให้ธุรกิจจำเป็นต้องใช้แนวทางการวิเคราะห์แบบละเอียดและเจาะลึก (granular approach) เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาสทางการตลาดในกลุ่มอาเซียน ไม่ใช่แค่การดูค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งประเทศ แต่การทำความเข้าใจความแตกต่างเฉพาะส่วนของภูมิภาคต่างๆในประเทศเป็นสิ่งสำคัญ การสร้างกลยุทธ์นั้นควรที่จะมุ่งไปที่ segment เฉพาะกลุ่มของลูกค้าและภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีเราก็อาจเห็นได้ว่าเราควรที่จะให้ความสำคัญกับข้อมูลของภูมิภาคขนาดกลางแบบองค์รวมมากกว่าข้อมูลระดับประเทศ

รายงานของนีลเส็นและอัลฟ่าเบต้า ที่มีชื่อว่า Rethinking ASEAN ได้ลบคำบอกเล่าที่เราเคยได้ยินเกี่ยวกับผู้บริโภคและความเคลื่อนไหวต่างๆของตลาดภายในภูมิภาค และเผยข้อมูลของผู้บริโภคอาเซียน (consumer landscape) อย่างแท้จริง รวมไปถึงพยากรณ์จุดยุทธศาสตร์ที่จะสร้างความเติบโตจนถึงปี 2030 การวิเคราะห์นี้มองถึงความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคตของกว่า 700 เมืองหลักและภูมิภาคต่างๆ ซึ่งอยู่ใน 7 อันดับแรกของที่ที่เศรษฐกิจเติบโตดีที่สุดในอาเซียน ซึ่งข้อมูลนั้นครอบคลุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ 10 ประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุดดังต่อไปนี้  ช็อกโกแลต บะหมี่สำเร็จรูป น้ำอัดลม เบียร์ บุหรี่ แชมพู น้ำยาซักผ้า ผ้าอ้อมเด็ก ครีมบำรุงผิวหน้า และวิตามิน ซึ่งเป็นการวิเคราะห์โดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า ASEAN Consumer Demand Forecaster

รายงานเผยให้เห็นว่าภูมิภาคขนาดกลางในอาเซียนที่มีจำนวนประชากรตั้งแต่ห้าแสนถึงห้าล้านคนคือที่ที่มีโอกาสในการเติบโตสูง  ซึ่งหักล้างความเชื่อเดิมที่ว่าเมืองใหญ่ๆ อย่าง จาการ์ต้า มะนิลา และกรุงเทพฯ เท่านั้นที่เป็นกลุ่มประเทศหลักกลุ่มเดียวที่สร้างการเติบโตให้กับภูมิภาค

รายงานของนีลเส็นและอัลฟ่าเบต้า ได้กำหนดกลุ่มของเมืองหลักๆ ในอาเซียนไว้เป็นสามกลุ่มดังนี้ หนึ่งคือ Mega-cities ซึ่งมีประชากรมากกว่า 5 ล้านคน สองคือ Large Middleweight ซึ่งมีประชากรมากกว่า 1 ล้านแต่น้อยกว่า 5 ล้านคน และสามคือ Small Middleweight ซึ่งมีประชากรตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านคน

ในการตรวจสอบภูมิภาคและจังหวัดต่างๆ ในอาเซียน รายงานฉบับนี้ยังได้เปิดเผยว่า ภายในหนึ่งประเทศอาจมีหลายภูมิภาคที่มีอัตราการเติบโตรายปีเป็นตัวเลขสองหลัก และหลายภูมิภาคที่ไม่มีการเติบโตเลย ตัวอย่างเช่น ในประเทศไทยความต้องการในระดับประเทศเติบโตขึ้นด้วยอัตราปานกลาง 1.2% ต่อปีตั้งแต่ปี 2553 อย่างไรก็ตามในจังหวัดเชียงใหม่ (ประชากรมากกว่า 500,000 คน) กลับมีอัตราการเติบโตขึ้นมากกว่าถึง 7 เท่า

เรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาพรวมของผู้บริโภคในอาเซียนที่แท้จริงได้ โดยดาวน์โหลดรายงานตามลิงค์ด้านบน

อ่านรายงานฉบับเต็ม

คลิ๊กเพื่อดาวน์โหลด

คุณรู้จักอาเซียนดีแล้วหรือยัง?

To access the full report, please provide the following info:

By clicking on Submit, I agree to the Privacy Policy and Terms of Use.