Press Releases

คนไทย 8 ใน 100 เตรียมควักกระเป๋าซื้อรถใหม่ปลายปีนี้ ผู้ร่วมงานลุ้นโปรโมชั่นพิเศษ Motor Expo

{“order”:2,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/th/th”,”title”:”Press Room”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}
  • ผู้บริโภคไทย 8% วางแผนที่จะใช้เงินปลายปีในการซื้อรถคันใหม่
  • ผู้ร่วมงานให้ความสนใจกับของแถมหรือโปรโมชั่นพิเศษจากทางบริษัทมากเป็นอันดับหนึ่ง (75%) รองลงมาคือ การเสาะหาดูโมเดลรถและนวัตกรรมใหม่ๆ (54%) สุดท้ายคือการสอนและสาธิตให้ความรู้ต่างๆ ภายในงาน (52%)

กรุงเทพ, 30 พฤศจิกายน –นีลเส็นเผยข้อมู��ล่าสุดจากผลการสำรวจความคิดเห็นผู้บริโภคเกี่ยวกับรถยนต์และความคาดหวังต่องาน Motor Expo 2013 ที่กำลังจะมีขึ้น โดยผู้บริโภคไทย 8% วางแผนที่จะใช้เงินปลายปีในการซื้อรถคันใหม่ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ส่วนเหตุผลหลักที่ดึงดูดให้ผู้ชมเข้าชมงาน Motor Expo ยังคงหนีไม่พ้นข้อเสนอพิเศษ หรือของแถมจากบริษัทต่างๆ ภายในงาน และจะเห็นได้ว่าความต้องการและความสนใจในข้อเสนอพิเศษนั้นเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอย่างชัดเจน (75% จาก 51%) โดยผู้ชมให้ความสนใจกับข้อเสนอพิเศษในเรื่องของราคาเป็นหลัก รองลงมาคือโปรโมชั่นชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์ ตามมาด้วยโปรโมชั่นของอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ ทั้งนี้สาเหตุที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับข้อเสนอพิเศษมากขึ้นนั้นเป็นผลพวงจากนโยบายรถคันแรก ซึ่งเมื่อโครงการสิ้นสุดลง ผู้ผลิตรถยนต์ต่างก็จัดแคมเปญกระตุ้นยอดจำหน่ายและแข่งขันกันมากขึ้น จึงสร้างความคุ้นชินและความคาดหวังของผู้ซื้อที่มีต่อโปรโมชั่นพิเศษจากค่ายรถยนต์ต่างๆ

จากรายงานจะเห็นได้ว่าระดับความคาดหวังของผู้ชมที่มีต่องาน Motor Expo นั้นเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วไม่ว่าจะเป็นในด้านของโปรโมชั่น/ข้อเสนอพิเศษ การเสาะหารถรุ่นใหม่ๆ นวัตกรรมใหม่ๆ หรือกิจกรรมการสาธิตต่างๆ ภายในงาน อย่างไรก็ตาม อีกสิ่งหนึ่งที่คนให้ความสนใจเพิ่มขึ้นไม่แพ้ข้อเสนอพิเศษและสามารถดึงดูดให้ผู้ชมเข้างานได้มากขึ้นนั้นคือ พริตตี้หรือพรีเซนเตอร์รถยนต์ ซึ่งผู้ขมให้ความสนใจมากขึ้นถึง 16% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว

นอกจากนั้นการศึกษานี้ยังบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านความคาดหวังต่อ Motor Expo ที่กำลังจะมาถึงเมื่อเทียบระหว่างผู้ร่วมงานที่มาจากต่างจังหวัดและกรุงเทพ โดยปีนี้ คนต่างจังหวัดให้ความสำคัญกับโปรโมชั่นพิเศษ (72%) และการแสดงรถยนต์รุ่นใหม่ๆ (49%) น้อยกว่าเมื่อเทียบกับคนกรุงเทพ (80% และ 60% ตามลำดับ) แสดงให้เห็นว่าคนกรุงเทพตื่นตัวกับงาน motor expo ที่จะมาถึงนี้มากกว่าผู้ชมที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดซึ่งเป็นเทรนด์ที่ต่างกับปีที่แล้วอย่างสิ้นเชิง ข้อมูลจากรายงานยังค้นพบว่าในจำนวนผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์คันใหม่ปลายปีนี้ ส่วนมากเป็นคนกรุงเทพ ฐานะปานกลาง

ทั้งนี้ผลการวิจัยด้านดัชนีความเชื่อมั่นเศรษฐกิจของประเทศต่างๆทั่วโลกจากนีลเส็นได้บ่งชี้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นชาวไทยนั้นลดลงโดยตกลงมา 2 จุด จาก 114 ในไตรมาสที่แล้วมาเป็น 112 ในไตรมาสนี้ ทำให้คนไทยมีความต้องการที่จะเก็บเงินออมมากขึ้นถึงร้อยละ 68 จึงไม่แปลกที่ผู้ชมงาน Motor Expo นั้นให้ความสำคัญกับข้อเสนอพิเศษทางด้านราคามากขึ้น อย่างไรก็ตามคนไทยก็ยังคงมีความต้องการในการซื้อรถยนต์ที่เพิ่มขึ้นและมีความคาดหวังที่จะเห็นนวัตกรรมและโมเดลรถใหม่ๆ ต่อให้เศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวยก็ตามที

“ถึงแม้ว่า ความกังวลทางด้านเศรษฐกิจทำให้คนไทยระมัดระวังตัวในการใช้จ่ายมากขึ้น  แต่อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยศักยภาพทางการผลิตและการสนับสนุนจากภาครัฐ นอกจากนี้อุตสาหกรรมรถยนต์ส่วนบุคคลในประเทศไทยเริ่มมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น เห็นได้จากการเปิดตัวของรถรุ่นใหม่ๆในทุกเซ็คเม้นต์ในช่วงครึ่งปีหลังที่ผ่านมา ดังนั้น ตอนนี้สิ่งสำคัญสำหรับค่ายรถยนต์ต่างๆ คือการพัฒนาศักยภาพในการเข้าถึงความต้องการผู้บริโภค ความสำเร็จของบริษัทยานยนต์ที่เข้าร่วม Motor Expo ในปีนี้นั้นขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยเฉพาะในด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และข้อเสนอด้านราคาได้ดีกว่ากัน” สมวลี ลิมป์รัชตามร ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยธุรกิจยานยนต์จากนีลเส็นกล่าว

เกี่ยวกับ Nielsen Automotive

Nielsen Automotive บริษัทนีลเส็นเป็นผู้นำระดับโลกและมีทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ ที่ให้ข้อมูลและการสำรวจวิจัยในทุกๆ ขั้นตอนการทำธุรกิจ เริ่มตั้งแต่การออกแบบรถยนต์/ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์และโปรแกรมทางการตลาดก่อนนำออกสู่ตลาดจริง ไปจนถึงเมื่อสินค้าและบริการจัดจำหน่ายจริง มีการวัดผลในกลุ่มผู้บริโภคในเรื่องความนิยมของสื่อทุกชนิด ใครเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก ความพึงพอใจหลังจากการใช้สินค้าและบริการ รวมไปถึงการวัดความสำเร็จของสินค้าและกิจกรรมส่งเสริมการขาย ทั้งนี้นีลเส็นยังมีข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้รถในด้านเทคโนโลยีการสื่อสารและการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายด้วยสื่อต่าง ตลอดจนการให้ช่องว่างทางการตลาดแก่สินค้าและบริการต่างๆ บริษัทนีลเส็นมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านธุรกิจที่เกี่ยวกับรถยนต์/รถจักรยานยนต์ อยู่ในกว่า 100 ประเทศทั่วโลก โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา และเมืองดีเมิ่น ประเทศเนเธอร์แลนด์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเข้าชมที่เว็บไซต์ของนีลเส็น www.nielsen.com