Basın Odası

NIELSEN: TÜRKİYE’DE TÜKETİCİ GÜVENİ, 2015’İN ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE 3 ENDEKS PUANI DÜŞÜŞ KAYDEDEREK 87’DEN 84’E GERİLEDİ.

Avrupa’da güven, Türkiye’dekinin aksine, yükseliş seyri izlemeye devam etti
Harcama niyeti yükselmekle birlikte ekonomik durgunluk zihniyeti yerini muhafaza etti. Global güven
2015’in ikinci çeyreğine göre üç endeks puanı artış gösterdi.

İSTANBUL – 3 Kasım 2015. Nielsen’in bugün açıklanan Tüketici Güven Endeksi Raporu’na göre; 2015’in üçüncü çeyreğinde Türkiye’de tüketici güveni 3 endeks puanı azalarak – 2014’ün üçüncü çeyreğine göre ise 3 endeks puanı düşüş göstererek – 87’den 84’e geriledi. 2014’ün son çeyreğinden itibaren Türkiye’de güven endeksi tırmanmaktaydı ancak yılın ikinci yarısından sonra seçimler, terörizm, intihar bombalamaları ve hissedilen ekonomik kriz gibi olaylar neticesinde Türkiye’de güven olumsuz etkilenerek bu çeyrekte inişe geçti. İş konusundaki olumlu tutum, kişisel mali durum ve harcama niyeti gibi güveni etkileyen faktörler bir önceki çeyreğe göre gerileme gösterdi. 

2015’in ikinci çeyreğinde “ekonomi” Türk katılımcıların başlıca endişesiydi ve bunu “siyasi istikrar” takip ediyordu. Üçüncü çeyrekte “terörizm” yüzde 11’den yüzde 38’e anlamlı derecede bir artış göstererek başlıca endişe haline geldi. Aynı zamanda, Türkiye’deki mevcut durumdan ötürü “savaş” endişesi de 2015’in ikinci çeyreğinden bu yana 6 puan artışla yüzde 5’ten yüzde 11’e yükseldi.

Terörizm ve savaş endişelerinin yanı sıra, Türkiye’nin ekonomik durgunluk döneminde olduğuna inanan katılımcıların yüzdesi de, 2015’in üçüncü çeyreğinde anlamlı derecede bir artışla yüzde 74’ten yüzde 84’e yükseldi. 

HARCAMA NİYETİ GERÇEKLERLE BAĞDAŞMADI

Anında harcama niyeti, global olarak, 2008’de Büyük Durgunluk döneminde kaydedilen en düşük yüzde 30’dan 2014’in üçüncü çeyreğinde kaydedilen en yüksek yüzde 43’e artışla, yavaş bir biçimde yükselmekteydi. Kuzey Amerikalıların ellerini cüzdanlarına götürme eğilimi son çeyrekte 14 puanlık bir artışla yüzde 58’e yükselerek en yüksek dalgalanmayı gösterdi. Diğer bölgelerin çoğu takip etti, harcama duyarlılığı her iki bölgede de iki puanlık yükselmeyle Orta Doğu/Afrika’da (yüzde 38) ve Avrupa’da (yüzde 34) ve Latin Amerika’da ise bir puan yükselerek yüzde 33 olarak kaydedildi. Harcama niyeti Asya-Pasifik’te değişime uğramadı (yüzde 47).

Global zorunlu olmayan satın alma niyetinin öncelikli alışveriş listesinde üst sıralarda yer aldığı konular yeni kıyafetler, tatil ve seyahatler, evin dışındaki eğlenceler, yeni teknoloji ürünleri ve evin gelişimine yönelik projeler oldu. Global katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 52), ikinci çeyrekteki yüzde 48’e göre artış gösteren bir biçimde, ellerindeki nakiti biriktirmeyi planladı.

Bununla birlikte, harcama güvenindeki artışa rağmen global katılımcıların yarısı (yüzde 56), ikinci çeyrekteki yüzde 54’ün üzerinde seyrederek, üçüncü çeyrekte hala ekonomik durgunluğun batağında olduğunu hissetmekteydi. Aslında durgunluğa karşı duyarlılık ikinci çeyrekten bu yana 60 ülkenin 31’inde yükseldi. 

BÖLGEYE BAKIŞ – İNİŞLER VE ÇIKIŞLAR

Avrupa’da güven, ikinci çeyreğe göre sırasıyla 10 ve 9 endeks puanlık artışlarla, en çok Polonya (80) ve Portekiz’de (66) yükseldi. Bölgenin en büyük ekonomisi Almanya’da güven 3 endeks puanlık artışla 100 oldu. Birleşik Krallık’ta güven, peşpeşe yükseliş kaydedilen yedinci çeyrek olan üçüncü çeyrekte 4 endeks puanı artarak 103’e ulaştı – bu, ülkede, araştırmanın ilk kez yürütüldüğü 2005’ten beri kaydedilen en yüksek ve 2006’den beri ise ilk kez taban çizgisinin üzerine çıkan skor. İtalya ikinci çeyreğe göre 4 puanlık artışla 57 ve Fransa değişim göstermeksizin 66 olarak kaydedildi. Bu esnada, araştırmada yer alan tüm kuzey ülkelerinde üçüncü çeyrekte gerileme kaydedildi: İkinci çeyreğe kıyasla Finlandiya dört puan gerileyerek 62, Danimarka üç puan gerileyerek 109 ve birer puan gerilemeyle Norveç ve İsveç 87 olarak kaydedildi.

GLOBAL TÜKETİCİ GÜVENİ VE HARCAMA NİYETİ ARAŞTIRMASI HAKKINDA 

Nielsen Global Tüketici Güveni ve Harcama Niyeti Araştırması, 10 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihleri arasında yürütülmüştür ve çalışmaya Asya-Pasifik, Avrupa, Latin Amerika, Orta Doğu/Afrika ve Kuzey Amerika’da bulunan 60 ülkeden 30.000’in üzerinde online tüketicinin katılımıyla gerçekleşmiştir. Örneklem araştırmaya katılmayı kabul eden internet kullanıcılarını kapsamaktadır ve her bir ülke için sahip olduğu internet kullanıcıları bazında yaş ve cinsiyete göre kotalandırılmış ve internet tüketicilerini temsil edecek şekilde ağırlıklandırılmıştır. Örneklemde araştırmaya katılmayı kabul etmiş kişiler temel alındığı için, kuramsal örnekleme hatasının hesaplanması olası değildir. Buna mukabil, eşdeğer hacimdeki rasgele bir örneklemde maksimum hata payı global düzeyde % ±0,6’dır. Bu Nielsen araştırması yalnızca internet erişimi bulunan katılımcıların davranışlarına dayanmaktadır. Internet penetrasyonu ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir. Nielsen, katılımcıları araştırmaya dahil etme şartı olarak, %60’lık internet penetrasyonu veya en az 10 milyon online minimum raporlama standartlarını kullanmaktadır. 

NIELSEN HAKKINDA

Nielsen N. V. (NYSE: NLSN), tüketicilerin ne İzlediği ve Satın Aldığı konusunda kapsamlı bilgi sağlayan global bir performans yönetimi şirketidir. Nielsen’in İzleme segmenti medya ve reklam müşterilerine (video, ses ve metin gibi) içerik tüketmede kullanılan tüm cihazlar üzerinde Genel İzleyici ölçümleme hizmetleri sunmaktadır. Satın Alma segmenti, paketlenmiş tüketici ürünleri üreticilerine ve perakendecilerine sektörün tek global perakende performans ölçümünü sunmaktadır. Nielsen, İzleme ve Satın Alma segmentlerinden ve diğer veri kaynaklarından edindiği bilgileri entegre ederek müşterilerine hem birinci sınıf ölçümleme hem de performansı iyileştirmeye yardımcı olan mantıksal analiz sağlamaktadır. Bir S&P 500 şirketi olan Nielsen, dünya nüfusunun yüzde 90’ını barındıran 100 ülkede faaliyet göstermektedir. Daha fazla bilgi için, www.nielsen.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

İLETİŞİM: 

Funda Erge, funda.erge@nielsen.com