콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
청중> 통찰력

KẾT NỐI VỚI THẾ HỆ Z TẠI VIỆT NAM

5 분 읽기 | September 2018

LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÁC THƯƠNG HIỆU CÓ THỂ TƯƠNG TÁC VỚI THẾ HỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG TƯƠNG LAI?

* 영어를 위해 여기를 클릭하십시오 *

밀레니얼 세대의 소비 패턴을 분석해 보면, 밀레니얼 세대의 소비 패턴이 변화하고 있다는 것을 알 수 있습니다. 밀레니얼 세대의 소비 패턴을 분석해 보면, 밀레니얼 세대의 소비 패턴이 가장 큰 영향을 미친다는 것을 알 수 있습니다. Z세대라고 불리는 밀레니얼 세대를 위한 새로운 비즈니스 모델에 대한 관심이 높아지고 있습니다. 베트남에서 2025년까지 Z세대는 전체 인구의 25%에 달할 것으로 예상되며, 15년 후에는 전체 인구의 15%에 달할 것으로 전망됩니다.이 책은 모든 사람이 쉽게 이해할 수 있도록 이해하기 쉽게 설명합니다. 밀레니얼 세대(22세~35세)를 대상으로 한 '밀레니얼 세대의 Z세대 - 응우옌 티에우 둥 퉁 라이' 설문조사 결과, 밀레니얼 세대가 Z세대에 대해 가장 많이 궁금해하는 것이 무엇인지 알아보세요.

Phương tiện truyền thông xã hội trở thành một phần thiết yếu trong cuộc sống, tương tự như hình thức truyền thông truyền thống như truyền hình.

Giống như thế hệ Millennials, thế hệ này dành một lượng thời gian đáng kể trên các trang mạng truyền thông xã hội và các nguồn video như Instagram, Facebook và YouTube. Tuy nhiên, cách tiếp cận của thế hệ Z đa dạng hơn. Trên Instagram, họ thể hiện bản thân mình hoặc đăng tải những hoạt động hàng ngày hoặc những sản phẩm mà họ sử dụng. Trên Zalo, họ gửi tin nhắn cho bạn bè và gia đình. Trên Facebook, họ thu thập thông tin, chia sẻ những khoảnh khắc thực tế hoặc bày tỏ ý kiến và niềm tin của họ. Trên YouTube, họ tìm kiếm nội dung hấp dẫn và giải trí. Nói cách khác, họ chia sẻ một số loại nội dung nhất định trên các kênh mạng xã hội cụ thể. Tất cả điều này có thể được thực hiện thông qua một cái chạm nhẹ, hoặc các tương tác nhỏ có thể xảy ra chỉ một vài giây thông qua chiếc điện thoại thông minh, đó là vật dụng cá nhân mà họ không thể sống thiếu. Tuy nhiên, thế hệ Z không chỉ có thể tiếp cận được trên các nền tảng truyền thông xã hội. Với 90% thế hệ Z xem truyền hình mỗi ngày, quảng cáo trên kênh truyền thông truyền thống có thể được sử dụng hiệu quả như việc đăng tải nội dung thông qua các kênh truyền thông xã hội. Vì vậy, việc nhìn nhận đúng thông điệp trên các phương tiện phù hợp vào đúng thời điểm là điều quan trọng.

90% đáp viên thế hệ Z nói rằng họ xem truyền hình mỗi ngày.

Họ là một thế hệ có nhiều đòi hỏi hơn cho sản phẩm hay dịch vụ.

Thế hệ gen Z là nhóm khách hàng lạc quan nhất và ít dè dặt nhất, có khả năng là do môi trường và điều kiện nuôi dưỡng. Thế hệ Z trưởng thành trong một thời kỳ thịnh vượng về kinh tế của đất nước. Tuy nhiên, họ luôn đòi hỏi nhiều hơn. Gần một nửa số đáp viên có sự yêu thích thương hiệu thể hiện giá trị và văn hóa Việt Nam với yếu tố vượt thời gian hoặc cổ điển. Ngoài ra, họ quan tâm đến các vấn đề xã hội khác nhau bao gồm trách nhiệm xã hội, vấn đề môi trường và bình đẳng giới. Đối với những doanh nghiệp muốn thu hút nhóm này, hãy luôn sẵn sàng để tạo ra một thương hiệu đích thực với những giá trị độc đáo mà họ có thể cảm nhận.

Gần một nửa các thương hiệu thế hệ Z ủng hộ thương hiệu có thể chuyên chở các giá trị và văn hóa Việt Nam.

Thế hệ gen Z cởi mở với những trải nghiệm mới

Thế hệ Z thích trải nghiệm những thương hiệu mới. Với 40% của thế hệ Z trong nghiên cứu luôn sẵn lòng thử các trải nghiệm thú vị ngay cả khi họ đã thường xuyên sử dụng thương hiệu quen thuộc, đây trở thành một cơ hội rất lớn cho các thương hiệu để thu hút thế hệ này với các trải nghiệm khách hàng, sản phẩm hoặc dịch vụ thú vị, sáng tạo hay độc đáo. Hơn nữa, sự trung thành của thế hệ này đối với một thương hiệu là khá thấp do sự tò mò và tính ngẫu hứng của họ. Chỉ có một phần tư đáp viên thế hệ Z cho biết họ có xem xét một thương hiệu cẩn thận trước khi mua và họ không muốn chuyển đổi thương hiệu.

40% thế hệ Z trong nghiên cứu luôn sẵn lòng cho các trải nghiệm thú vị mặc dù họ có thương hiệu quen thuộc thường hay sử dụng.

새로운 트렌드. 밀레니얼 세대의 소비 패턴에 대해 알아보세요. 밀레니얼 세대의 소비 패턴은 점점 더 다양해지고 있으며, 밀레니얼 세대에게 가장 중요한 것은 무엇일까요? 어떤 종류의 Z 계정이 있습니까? "베트남에서 Z를 만나다"라는 제목의 글을 읽고 Z에 대해 자세히 알아보세요.

관련 태그:

유사한 인사이트 계속 탐색