Integralność pomiaru

Pomiar mediów w oparciu o publiczność daje lepsze wyniki dla wszystkich

Audience-first media measurement oznacza dokładne liczenie i raportowanie nawyków oglądania wszystkich, wszędzie.

Down Aero w kolorze czerwonym

POMIAR MEDIÓW W OPARCIU O PUBLICZNOŚĆ

Innowacje, aby lepiej służyć klientom

Naszą misją jest dostarczanie pomiarów, które napędzają lepszą przyszłość mediów dla wszystkich ludzi. Jako lider branży i waluta wyboru, zawsze pracujemy nad zapewnieniem niezależnie audytowanych, bezstronnych i akredytowanych pomiarów. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby pomóc w rozwoju branży. Nasze unikalne podejście polegające na wykorzystaniu dużych danych potwierdzonych przez rzeczywiste zachowania konsumentów uchwycone przez nasz reprezentatywny panel sprawia, że jesteśmy jedyną firmą pomiarową, która może dokładnie zmierzyć zmieniające się oblicze Ameryki.

Nasza misja opiera się na integralności pomiaru -
dokładne, sprawiedliwe, bezstronne i wiarygodne media
pomiar, który działa dla wszystkich

Dokładne

Łączymy niezrównane pokrycie danymi big data - zarówno w przypadku telewizji linearnej, jak i kablowej oraz streamingu - z unikalną możliwością weryfikacji tych danych za pomocą naszego solidnego panelu na poziomie osoby. Dzięki wykorzystaniu integracji z wydawcami, cyfrowych ogrodów, pomiarów sieci i serwisów streamingowych oraz najbardziej zaawansowanej nauki o danych, zapewniamy prawdziwą porównywalność na wszystkich platformach i możliwość deduplikacji widowni. W rezultacie oferujemy branży najbardziej przejrzysty obraz tego, kto co ogląda.

Equitable

Mierzymy wszystkich widzów niezależnie od rasy, pochodzenia etnicznego, dochodów i położenia geograficznego. Licząc i reprezentując prawdziwych ludzi oraz weryfikując nasze duże zbiory danych z rzeczywistymi zachowaniami ponad 101 000 osób w naszym panelu, jesteśmy w stanie reprezentować wszystkich widzów, w tym trudniejsze do zmierzenia społeczności mniejszościowe, które są często ignorowane.

Bezstronny

Jesteśmy w pełni niezależni i tylko zobowiązani do publiczności. Zapewniamy obiektywną księgowość, aby zapewnić równe szanse dla wszystkich kupujących i sprzedających media. Historia pokazała, że pierwotne pomiary nie mogą pochodzić od stron kierujących się własnym interesem.

Niezawodny

Pozostajemy zaangażowani w regularną, niezależną walidację naszych usług pomiaru telewizyjnego i cyfrowego, dzięki czemu można kontynuować transakcje z zaufaniem dziś i w przyszłości. Nasze zaangażowanie gwarantuje, że firmy medialne mogą polegać na pomiarach, które spełniają standardy i zasady obowiązujące w branży.

INNOWACJE NIELSENA

Nielsen wprowadza innowacje, gdy zmieniają się zachowania widzów

Stale wprowadzamy innowacje, wykorzystując najnowsze możliwości technologiczne, w tym big data, cloud computing i sztuczną inteligencję. Każdego dnia nasi ponad 500 naukowcy zajmujący się danymi ciężko pracują nad udoskonaleniem naszych obecnych produktów i pracują nad stworzeniem zupełnie nowych, przyszłościowych form pomiaru.

Dowiedz się więcej o ostatnich innowacjach Nielsena

Big Data + Panel

Nielsen uwalnia moc big data w pomiarach audience first, jednocześnie wykorzystując nasze panele oparte na ludziach, aby złagodzić ryzyko typowe dla big data, takie jak stronniczość i szum. Dzięki zaawansowanej nauce o danych i naszym wiodącym w branży panelom opt-in, możemy zidentyfikować wzorce zachowań niezbędne do dokładnego pomiaru.

Tożsamość w otwartej sieci

Nielsen posiada wiodące rozwiązanie tożsamości zbudowane dla pomiaru i zdolne do łączenia milionów punktów danych w całej branży medialnej. Te punkty danych zawierają identyfikatory dostarczone przez uczestniczących reklamodawców i wydawców, a także wybitnych dostawców danych identyfikacyjnych, wszystkie potwierdzone przez nasze panele oparte na ludziach. Rezultatem jest nasza unikalna zdolność do dokładnego pomiaru widowni na wszystkich platformach i urządzeniach.

ZBIERAJ FAKTY

Prawda o audience-first media measurement

FICTION:

Panele są przestarzałe, a przyszłość pomiarów to podejście oparte na big data-only.

FAKT:

Big data to niezwykle potężne narzędzie - a Nielsen jest w czołówce firm wykorzystujących duże zbiory danych do dostarczania dokładnych pomiarów. Duże dane (set top box lub ACR) nie mogą być same w sobie wykorzystywane do pomiarów. W rzeczywistości duże zbiory danych są z natury niereprezentatywne. Opieranie się wyłącznie na tych zestawach powoduje zaniżanie liczby i niedoreprezentowanie czarnych, latynoskich i innych grup odbiorców. Prowadzi to również do fundamentalnie niedokładnych pomiarów. Wykorzystanie paneli w połączeniu z big data umożliwia korzystanie z mocy tych danych przy jednoczesnym zapewnieniu prawdziwej reprezentacji. W 2022 roku Nielsen przebadał ponad 500 000 osób w USA, które zgodziły się zostać panelistami w telewizji, digitalu i audio, stosując podejścia od bezpośredniego pomiaru do kalibracji i walidacji danych, a w tym roku liczba ta nadal rośnie do ponad 750 000 osób.

FICTION:

Każdy produkt pomiarowy na rynku zapewnia pomiar mediów audience-first.

FAKT:

Niestety tak nie jest. Wiele alternatywnych rozwiązań pomiarowych opiera się wyłącznie na źródłach takich jak niektóre modele danych kredytowych w celu zaprojektowania widowni. Rezultatem tego jest drastyczne zaniżenie liczby i niedostateczna reprezentacja społeczności mniejszościowych, które są rejestrowane przez Nielsena, ale często ignorowane przez inne firmy pomiarowe. Ponadto, wielu alternatywnych dostawców usług pomiarowych nie przestrzega rygorystycznych standardów pomiarowych, które odzwierciedlają obecne realia dotyczące widowni i możliwości platform, które są kluczowe dla każdej firmy pomiarowej. Media Rating Council (MRC) niedawno jasno stwierdziła, że Nielsen jest obecnie jedynym dostawcą pomiarów akredytowanym w zakresie swoich usług ratingowych dla telewizji, a także, że Nielsen jest jedynym dostawcą, który pozostał w pełni skontrolowany w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Nielsen zapewnia walutę pomiarową, której można zaufać.

FICTION:

Nielsen mierzy tylko oglądalność starej, linearnej telewizji.

FAKT:

Nielsen zapewnia najbardziej kompleksowy pomiar mediów. Mierzymy szeroki zakres mediów, od telewizji linearnej, przez cyfrową, streaming, audio, a nawet oglądanie poza domem. Na przykład, nasz Digital Ad Ratings mierzy 87% całkowitych wydatków cyfrowych w komputerach, telefonach komórkowych i CTV. Nielsen posiada najbardziej rozbudowane rozwiązanie do pomiaru stream ingu na rynku. Korzystamy z najnowszych technologii i większej ilości danych niż jakakolwiek inna firma pomiarowa.