Przejdź do treści
02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Raport Nielsen Comparable Metrics: Q3 2016

1 minuta czytania | marzec 2017 r.

Głównym celem tego raportu jest odniesienie się do trzech podstawowych pojęć mających zastosowanie do wszystkich kategorii pomiaru mediów: ile, jak często i jak długo.

W trzecim kwartale nadal widzieliśmy efekty ulepszeń w zakresie kredytowania w panelu mobilnym, szczególnie w odniesieniu do metryki spędzonego czasu (wszystkie z sekcji "Jak długo" plus minuty/dzień (użytkownicy) w sekcji "Jak często"). W sierpniu 2016 r. usunięto starą zasadę kredytowania na urządzeniach z systemem Android, która ograniczała czas korzystania z aplikacji do 30 minut, więc teraz, jeśli panelista korzysta z aplikacji lub odwiedza stronę internetową przez ponad 30 minut jednorazowo, cały czas trwania sesji jest kredytowany. Zmiana ta weszła w życie również dla urządzeń z systemem iOS w marcu 2016 roku.

Średni skład widowni

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń