Trzy uśmiechnięte, szczęśliwe twarze korzystające z zasobów cyfrowych

Różnorodność, równość i integracja

Dlaczego różnorodność ma znaczenie

"Niezachwiane zaangażowanie Nielsena w DE&I stawia nas w wyjątkowej pozycji, dzięki której możemy wpływać na zmiany w naszej branży, w naszych społecznościach i na całym świecie. Razem możemy walczyć z dyskryminacją i przełamywać uprzedzenia, zapewniając, że wszyscy ludzie są traktowani z godnością i szacunkiem."

-Sandra Sims-Williams, dyrektor ds. różnorodności

Sandra Sims-Williams

Jak to robimy

W firmie Nielsen koncentrujemy się na systematycznym włączaniu integracji i odpowiedzialności do pełnego doświadczenia pracowników poprzez cztery obszary: ludzie, produkty i przywództwo myślowe, różnorodność biznesowa i działania na rzecz społeczności.

połączony-niebieski

Ludzie

Ściśle współpracujemy z zespołem People firmy Nielsen, aby zapewnić różnorodność, równość i integrację w naszej rekrutacji i utrzymaniu pracowników. Nasze wysiłki na rzecz utrzymania pracowników obejmują promowanie kluczowych obszarów: kultury i zasad sprzyjających włączeniu społecznemu, możliwości kariery i rozwoju zawodowego dla wszystkich pracowników, mentoringu i sponsoringu oraz naszych globalnych grup zasobów biznesowych (BRG). Nasze działania rekrutacyjne obejmują przyciąganie talentów, zróżnicowane listy kandydatów i szkolenia dla menedżerów w zakresie przeciwdziałania uprzedzeniom.

uścisk dłoni-niebieski

Różnorodność w biznesie

Nasz zespół ściśle współpracuje z zespołem ds. zamówień publicznych i programem Business Diversity firmy Nielsen, aby zwiększyć wykorzystanie usług i produktów dostarczanych przez certyfikowane firmy o zróżnicowanej strukturze własności. Określamy cel certyfikowanych wydatków z udziałem zróżnicowanych dostawców i mentorujemy zróżnicowanych dostawców. Współpracujemy również z partnerami biznesowymi naszych klientów, aby omówić cele klienta w zakresie zróżnicowanych wydatków.

benchmark-niebieski

Produkty i przywództwo myślowe

Panele Nielsena są podstawą naszej działalności, więc zapewnienie zróżnicowanego panelu reprezentatywnego gwarantuje, że nasze pomiary mediów dokładnie reprezentują populację. Współpracujemy z Panel Relations, aby utrzymać i rekrutować zróżnicowanych panelistów Nielsena. Dzielimy się również naszą wiedzą na temat zróżnicowanych społeczności poprzez serię Diverse Intelligence oraz inwestujemy w integracyjne pomiary i produkty. Nasz produkt, Gracenote Inclusion Analytics, zapewnia ekosystemowi medialnemu nowy wgląd w reprezentację talentów ekranowych pod względem płci, rasy, pochodzenia etnicznego i orientacji seksualnej w porównaniu z różnorodnością widzów.

różnica kulturowa-niebieski

Zasięg wspólnotowy

Nasz zespół działa na rzecz grup niedostatecznie reprezentowanych i promuje różnorodność, sprawiedliwość i integrację w naszych lokalnych społecznościach. Współpracujemy z takimi organizacjami jak Advertising Research Foundation i GLAAD. Zapewniamy również dane i konsultacje pro bono poprzez nasz program Data for Good i Fundację Nielsena. Aby wspierać małe firmy, które są podstawą wielu zróżnicowanych społeczności, udostępniamy zasoby, w tym konsultacje pro bono, za pośrednictwem naszej strony internetowej Small Business Resources.

Aby być na bieżąco z kwestiami, które mają znaczenie dla naszej branży i klientów, współpracujemy z zewnętrzną radą doradczą złożoną z marketerów i specjalistów ds. mediów. Zapewniają oni zróżnicowane spojrzenie na nasze różne strategie. Staramy się również wpływać na politykę pro-biznesową i pro-zdolnościową (w tym briefy amicusowe i deklaracje różnorodności), a także promować reprezentację poprzez kampanie spisowe i wyborcze.

Para LGBTQ dzieli się mediami

Nasza globalna polityka niedyskryminacji

Firma Nielsen jest zaangażowana w odzwierciedlanie różnorodności klientów, społeczności i rynków, które mierzymy, wśród naszych pracowników. Istniejemy po to, aby liczyć wszystkich i uwzględniamy różnorodność i integrację we wszystkich aspektach naszej pracy, pomiarów i produktów.

Jesteśmy dumni z tego, że jesteśmy pracodawcą oferującym równe szanse i podejmującym decyzje bez względu na rasę, kolor skóry, religię, płeć, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, pochodzenie narodowe, genetykę, niepełnosprawność, wiek, stan cywilny, status chronionego weterana lub jakąkolwiek inną chronioną klasę. Nasza globalna polityka niedyskryminacji obejmuje te klasy chronione na każdym rynku, na którym prowadzimy działalność na całym świecie.

Dowiedz się więcej o tym, jak włączamy różnorodność, sprawiedliwość i integrację we wszystko, co robimy, odwiedzając Nielsen News Center.

Grupy zasobów biznesowych

Nasz program BRG to globalny program integracyjny z około 4000 aktywnymi członkami, którzy tworzą sieć we wszystkich obszarach biznesowych i geograficznych, aby pracować nad naszymi celami dotyczącymi różnorodności, sprawiedliwości i integracji. Członkowie BRG rozwijają kulturę integracyjną w firmie Nielsen, napędzają wzrost biznesu i innowacje poprzez różnorodność i integrację, zwiększają uczestnictwo w BRG na wszystkich poziomach i umożliwiają naszym pracownikom bycie sobą i osiągnięcie pełnego potencjału.

Przewiń mapę, aby zobaczyć programy BRG w każdej lokalizacji.

ADEPT

Współpraca pracowników pełnosprawnych i niepełnosprawnych

ALL-IN

Azjaci - nauka, przywództwo i innowacje w firmie Nielsen

Believe

Wspieranie społeczności międzywyznaniowej w Nielsen

Cares

Prowadzenie działań społecznych poprzez wolontariat wspólnotowy

Zielona

Prowadzenie działań odpowiedzialnych ekologicznie w kierunku klimatu

HOLA

Latynoska Organizacja Liderów w Działaniu

Marhaba

Łączenie pracowników pochodzenia arabskiego

MOSAIC

Organizacja międzynarodowa wspierająca kulturę integracyjną

NATIV

Głosy rdzennych Amerykanów, plemion i tubylców

N-GEN

Nielsen Generation: Łączenie pracowników wszystkich pokoleń

Pycha

LGBT+ i sojusznicy

SABLE

Podtrzymanie aktywnego czarnego przywództwa i wzmocnienie pozycji

SERV

Wsparcie i zasoby pracownicze dla weteranów

WIN

Kobiety w Nielsenie

Diverse Intelligence Series

Nasza seria "Diverse Intelligence" to coroczny zbiór spostrzeżeń, opartych na najnowszych trendach konsumenckich, pochodzących z wielu obszarów pomiarowych, od handlu detalicznego po rozrywkę. Początkowo była to seria poświęcona konsumentom wielokulturowym (Afroamerykanom, Azjatom i Latynosom), obecnie rozszerzyła się o aktualne trendy wśród weteranów, osób LGBTQ+, rdzennych Amerykanów i osób niepełnosprawnych.

Mamy trzy zewnętrzne komitety doradcze (EAC), składające się z liderów biznesu i społeczności, a także ekspertów branżowych, którzy reprezentują społeczności afroamerykańskie, latynoskie i azjatyckie. Rady dzielą się swoimi poglądami na temat tego, jak Nielsen może lepiej rekrutować, reprezentować i odzwierciedlać unikalne nawyki konsumpcji mediów w wielokulturowych społecznościach w USA. Mamy również długotrwałe relacje z innymi organizacjami społecznymi, takimi jak Human Rights Campaign (HRC), U.S. Business Leadership Network (USBLN) i Geena Davis Institute on Gender in Media. Grupy te są częścią współpracy w ramach naszych raportów Diverse Intelligence Series.

Raporty Diverse Intelligence Series są przekazywane naszym klientom i organizacjom społecznym z pomocą naszego amerykańskiego zespołu Strategic Community Alliances and Engagement, który zarządza naszymi kontaktami ze społecznościami. Zawartość raportów jest również wykorzystywana w kampaniach reklamowych i sponsorowaniu wydarzeń.

Przeglądaj spostrzeżenia dotyczące różnorodności

Wspólnota

Wspieranie różnorodnych społeczności

Afroamerykanie

Bądź na bieżąco z insightami Nielsena i pracą w czarnych społecznościach w USA.

Amerykanie azjatyccy

Sprawdź nasze badania i pracę z Azjatami, rdzennymi Hawajczykami i mieszkańcami Wysp Pacyfiku (AANHPI).

Latynoamerykanie

Dowiedz się więcej o spostrzeżeniach Nielsena i pracy w społecznościach latynoskich w USA.