Centrum wiadomości >

Nielsen przejmuje Arbitron

3 minuty czytania | wrzesień 2013 r.

NOWY JORK - 30 września 2013 r. - Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN), wiodący globalny dostawca informacji i spostrzeżeń na temat tego, co oglądają i kupują konsumenci, ogłosił dziś, że pomyślnie zakończył proces przejęcia Arbitron Inc. międzynarodowej firmy zajmującej się badaniami mediów i marketingu.

"To wielki dzień dla Nielsena i naturalny krok w naszej ewolucji" - powiedział dyrektor generalny Nielsena David Calhoun. "Arbitron pozwoli nam przeanalizować i zrozumieć dodatkowe dwie godziny dnia amerykańskiego konsumenta, jednocześnie przynosząc nam kolejną możliwość dostarczenia reklamodawcom metryk dotyczących skuteczności mediów, na których się reklamują".

Arbitron zmienia nazwę na Nielsen Audio i zostanie włączony do segmentu biznesowego Nielsen's U.S. Watch, który dostarcza informacje i spostrzeżenia głównie dla mediów i branży reklamowej w zakresie telewizji, online, telefonii komórkowej i radia. Dzięki Arbitronowi, Nielsen mierzy obecnie osiem godzin dziennie na osobę w dynamicznej konsumpcji mediów.

"Nasze połączone możliwości oferują możliwości pomiaru niepomierzonych obszarów, które są ważne dla branż i klientów, którym służymy, takich jak streaming audio, pomiary out-of-home dla konsumpcji telewizyjnej i głębszy pomiar wielokulturowej publiczności w USA", powiedział Calhoun. "W skali globalnej jest to okazja do rozszerzenia naszego pomiaru zachowań konsumenckich i wprowadzenia możliwości pomiaru audio na nowych rynkach".

Jak już wcześniej informowaliśmy, 17 grudnia 2012 r. Nielsen zawarł umowę nabycia wszystkich akcji zwykłych Arbitronu za 48 dolarów za akcję, czyli za łączną kwotę 1,3 mld dolarów. Nielsen spodziewa się, że w pierwszym pełnym roku działalności zysk netto na akcję wyniesie 0,26 USD, a w drugim roku - 0,32 USD, co oznacza wzrost o 0,06 USD w drugim roku.

Nielsen zaktualizuje swoje całoroczne prognozy, aby uwzględnić wpływ przejęcia Arbitronu, podczas telekonferencji dotyczącej wyników za III kwartał 2013 r., która odbędzie się 23 października.

O Nielsenie

Nielsen Holdings N.V. (NYSE: NLSN) jest globalną firmą informacyjno-pomiarową o wiodącej pozycji rynkowej w zakresie informacji marketingowych i konsumenckich, pomiarów telewizyjnych i innych mediów, wywiadu internetowego oraz pomiarów mobilnych. Nielsen jest obecny w około 100 krajach, a jego siedziby znajdują się w Nowym Jorku, USA i Diemen, Holandia. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Zastrzeżenie dotyczące oświadczeń dotyczących przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia te mogą być identyfikowane za pomocą słów takich jak "będzie", "oczekuje", "powinien", "mógłby", "będzie" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacząco różnić się od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować bez ograniczeń ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa firma Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność firmy Nielsen oraz specyficzne czynniki ryzyka omówione w innych komunikatach i publicznych dokumentach złożonych przez firmę (w tym w dokumentach złożonych przez firmę w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd). Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie oświadczenia wybiegające w przyszłość dotyczą wyłącznie daty niniejszego komunikatu prasowego i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń wybiegających w przyszłość, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników.

KONTAKTY:

Media Relations: Kristie Bouryal, kristie.bouryal@nielsen.com,+1 646-654-5577Investor Relations: Kate Vanek, kate.vanek@nielsen.com,+1 646-654-4593