Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Firma

Silny model biznesowy i powtarzające się przychody są kluczem do odporności finansowej Nielsena

1 minuta czytania | maj 2015 r.

Zarządzanie wydajnością, skupienie na konsumentach i globalna obecność leżą u podstaw zdolności firmy Nielsen do osiągania stałych wyników w wieloletnich cyklach. Są one również motorem naszej odporności finansowej i utrzymują nas w dobrej kondycji.

Finansowa karta wyników

Firma Nielsen nadal osiąga stały, jednocyfrowy wzrost przychodów. Wskaźnik EBITDA do dźwigni finansowej, który zwykle wynosi 1,5x lub więcej w stosunku do przychodów, silny wzrost skorygowanego dochodu netto i 42% skumulowana roczna stopa wzrostu (CAGR) od 2009 roku (co odzwierciedla nasze ciągłe wysiłki w zakresie delewarowania) przyniosły silny wzrost wolnych przepływów pieniężnych, z 24% CAGR w tym okresie.

"Nasz model biznesowy jest niezwykle atrakcyjny" - powiedział Jamere Jackson, dyrektor finansowy firmy Nielsen. "Nasze zespoły wykonują swoje zadania i osiągają znakomite wyniki finansowe. Zapewniamy stały, stabilny, średnio-cyfrowy wzrost przychodów, który jest niezwykle odporny na cykle koniunkturalne. Mamy 35 kolejnych kwartałów wzrostu przychodów w stałej walucie i inwestujemy w kluczowe możliwości rozwoju na całym świecie."

Ponadto, około 70% przychodów firmy jest zaangażowanych w ramach długoterminowych umów, co stanowi silny fundament naszego solidnego modelu przychodów.