Centrum wiadomości >

Losowanie nagród Nielsen Q3 2015 Media Survey

3 minuty czytania | lipiec 2015 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

WARUNKI UCZESTNICTWA - losowanie nagród za III kwartał 2015 r.          

1. Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych warunków uczestnictwa.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena jedną z poniższych informacji:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 27 to 37) między 2 lipca a 21 września 2015 roku; lub

b. New Zealand Radio Listening Diary (Wave 3) między 21 czerwca a 29 sierpnia 2015 roku; lub

c. Badanie postaw radiowych (2015/3) w okresie od 21 czerwca do 29 sierpnia 2015 r.

automatycznie otrzyma jedno (1) wejście do Losowania Nagród Kwartału 3 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednego (1) wejścia na uprawnionego respondenta dla każdego z (a) - (c) powyżej. 

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena the: 

d. New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 3, 2015) między 2 lipca a 5 października

otrzyma automatycznie pięć (5) wejść do Losowania Nagród Kwartału 3 2015 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednej Wypełnionej Ankiety (d) na jednego uprawnionego respondenta. 

Wypełniona ankieta" to dowolna ankieta z punktów (a) - (d) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie. 

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

2. Zgłoszenia mogą dokonywać wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.

3. Promocja rozpoczyna się 21 czerwca 2015 roku i kończy 5 października 2015 roku. Termin zakończenia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety został podany w ust. 1 powyżej.  

4. Losowanie odbędzie się 21 października2015 roku o godzinie 11.00. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, mailowo lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 1 listopada 2015 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

5. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

6. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

7. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku przyjęcia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.     

8. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

9. Jeżeli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

10. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z użytkownikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.

11. Promotorem jest ACNielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.