Centrum wiadomości >

Losowanie nagród Nielsen Rural Survey 2016

2 minuty czytania | lipiec 2016 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD W RAMACH BADANIA OBSZARÓW WIEJSKICH 2016

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena ankietę Nielsen Rural Survey 2016 do 24 sierpnia 2016 r., otrzymają automatycznie wpis do trzech losowań nagród.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

1. W konkursie mogą brać udział wyłącznie eleganccy respondenci, którzy wypełnią i odeślą ankietę Nielsen Rural Survey do 24 sierpnia 2016 r. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie są uprawnieni.

2. Losowanie odbędzie się w dniu 12 września 2016 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie lub mailowo. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

3. Każde z trzech wylosowanych ważnych zgłoszeń wygra nagrodę CAŁKOWITĄ w postaci vouchera o wartości 1000 NZD$. Będą one miały formę vouchera z biura podróży lub ze sklepu z elektroniką, który ma na sprzedaż iPady lub telewizory. Zwycięzca będzie miał wybór co do sposobu realizacji swojego bonu.

4. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

5. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku odebrania którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.     

6. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

7. Jeżeli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

8. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z użytkownikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach za zgodą. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.

9. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.