Centrum wiadomości >

Losowanie nagród w badaniu Nielsen Q3 2017 Media Survey

3 minuty czytania | Sierpień 2017 r.
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla S. Smitha, z Whangarei, który jest zwycięzcą losowania nagrody za badanie mediów w II kwartale 2017 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD W TRZECIM KWARTALE 2017 R.

Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych warunków uczestnictwa. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena następujące dokumenty:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 27-37) w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 18 września 2017 r:

otrzyma automatycznie jedno (1) wejście do Losowania Nagród Kwartału 3 2017 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednego (1) wejścia na jednego uprawnionego respondenta dla powyższego.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena the:

b. New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 3, 2017) w okresie od 29 czerwca 2017 do 27 września 2017.

otrzyma automatycznie pięć (5) wejść do Losowania Nagród w Kwartale 3, 2017 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednej Wypełnionej Ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.

Ankieta wypełniona" to dowolna ankieta z punktów (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

1. Zgłoszenia mogą dokonywać wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.

2. Promocja rozpoczyna się 29 czerwca 2017 roku i kończy 27 września 2017 roku. Termin zakończenia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety został podany w ust. 1 powyżej.  

3. Losowanie odbędzie się o godzinie 11 rano w dniu 11 października 2017 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, mailowo lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 22 października 2017 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

4. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

5. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

6. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym między innymi za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku przyjęcia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.     

7. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

8. Jeżeli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

9. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z użytkownikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośbę o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych należy kierować do tego biura.

10. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.