Przejdź do treści
Centrum informacyjne >

Losowanie nagród w badaniu mediów Nielsen Q3 2017

3 minuty czytania | Sierpień 2017
{“order”:3,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

Gratulacje dla S. Smitha z Whangarei, który został zwycięzcą losowania nagrody za badanie mediów w II kwartale 2017 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD W TRZECIM KWARTALE 2017 R.

Informacje o sposobie udziału w konkursie i nagrodach stanowią część niniejszych warunków udziału w konkursie. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen następujące dokumenty:

a. Nowozelandzkie Narodowe Badanie Czytelnictwa Publikacji (Face to Face Weeks 27-37) w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 18 września 2017 r:

automatycznie otrzyma jeden (1) udział w losowaniu nagrody za III kwartał 2017 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) zgłoszenia dla każdego uprawnionego respondenta w powyższym zakresie.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen ankietę:

b. Nowozelandzkie badanie opinii konsumentów i mediów (kwartał 3, 2017) w okresie od 29 czerwca 2017 r. do 27 września 2017 r.

automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród w III kwartale 2017 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.

Ankieta wypełniona" to dowolna z ankiet wymienionych w punktach (a) - (b) powyżej, która została wypełniona i zwrócona do firmy Nielsen przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi Warunkami i postanowieniami dotyczącymi tego konkursu.

1. W losowaniu mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy są uprawnieni do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się do udziału w losowaniu.

2. Promocja rozpoczyna się w dniu 29 czerwca 2017 r. i kończy się w dniu 27 września 2017 r. Termin zakończenia dla każdego rodzaju wypełnionej Ankiety podany jest w punkcie 1 powyżej.  

3. Losowanie odbędzie się 11 października 2017 r. o godz. 11.00. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a jego nazwisko zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 22 października 2017 r. Decyzja organizatora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja w tej sprawie.

4. Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czyli czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za opłacenie wszelkich podatków związanych z nagrodą.

5. Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosimy odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, błędnie skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

6. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, straty pośrednie lub wynikowe) lub za obrażenia ciała, które zostaną poniesione lub doznane w wyniku zdobycia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której nie można wykluczyć na mocy prawa.     

7. Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych wysiłków w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, wybierze on losowo jedno dodatkowe zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie.

8. Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 roku życia, nagroda zostanie przekazana rodzicom lub opiekunom zwycięzcy.

9. Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

10. Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.