Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen dodaje opcję ESG do amerykańskiego planu 401(K)

2 minuty czytania | październik 2018 r.

W firmie Nielsen jesteśmy zobowiązani do stworzyć miejsce pracy gdzie wszyscy pracownicy mogą być sobą, dokonywać zmian i rozwijać się razem z nami. Jeśli chodzi o wprowadzanie zmian, ostatnio ułatwiliśmy naszym pracownikom planowanie emerytury. Wprowadziliśmydedykowaliśmy fundusz Vanguard FTSE Social Index Fund jako opcję w ramach naszego planu 401(k) dla pracowników z USA. Fundusz śledzi benchmark złożony z akcji o dużej i średniej kapitalizacji, w tym NLSN, które zostały przeanalizowane w oparciu o kryteria FTSE4Good pod kątem określonych czynników środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG).

Według opracowanego przez The Forum for Sustainable and Responsible Investment's raportu z 2016 r. dotyczącego trendów w zakresie zrównoważonego, odpowiedzialnego i wpływowego inwestowania w USA, łączne aktywa w USA zarządzane z wykorzystaniem strategii zrównoważonych, odpowiedzialnych i oddziałujących (SRI) stanowią obecnie ponad jeden na pięć dolarów pod profesjonalnym zarządzaniem w tym kraju. Inwestowanie w fundusze, które proaktywnie uwzględniają czynniki ESG, jest również zgodne z powszechnym zainteresowaniem pracowników. Według przeprowadzonego w badania Povaddo z 2017 r., 74% pracowników firm z listy Fortune 1000 uważa, że ważne jest, aby ich firmy zapewniały społecznie odpowiedzialne fundusze w swoich planach 401(k).

"Kluczem do naszych obowiązków powierniczych jest zapewnienie naszym pracownikom solidnych opcji inwestycyjnych w ich planach emerytalnych" - powiedział Brendon Perkins, VP, Global Benefits & Mobility, Nielsen. "Biorąc pod uwagę długoterminowe horyzonty czasowe naszych pracowników przy planowaniu emerytalnym, jesteśmy zobowiązani do ciągłej oceny wyników wszystkich opcji planu, aby zapewnić naszym pracownikom wysokiej jakości opcje we wszystkich dziedzinach."

Jak wyszczególniono w najnowszym raporcie Nielsena Globalnym Raporcie Odpowiedzialnościtraktujemy poważnie nasze zaangażowanie w czynniki ESG, które mają znaczenie dla naszej firmy i wszystkich interesariuszy. Dodanie tego funduszu do naszego zestawu opcji planu 401(k) jest kolejnym sposobem na dalsze połączenie naszych zobowiązań ESG z ogólnym doświadczeniem pracowników w firmie Nielsen.

"Ten nowy dodatek do naszego pakietu opcji 401(k) zgadza się z naszym szerokim spojrzeniem na to, co oznacza tworzenie wartości w długim okresie" - powiedział Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Wiemy, że to skupienie się na tworzeniu wartości dotyczy nie tylko danych i usług, które dostarczamy dla naszych klientów i sposobu, w jaki prowadzimy naszą działalność, ale także pomocy naszym pracownikom w zabezpieczeniu ich przyszłości i zapewnieniu opcji inwestycyjnych, które umożliwiają pozytywny wpływ na nasz świat."