Centrum wiadomości >

NIELSEN Q4 2019 BADANIE MEDIÓW LOSOWANIE NAGRÓD

3 minuty czytania | październik 2019 r.

Gratulacje dla J. Kitchen, z Feilding, który jest zwycięzcą losowania nagród w badaniu mediów w III kwartale 2019 r.

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO LOSOWANIA NAGRÓD ZA IV KWARTAŁ 2019 R.

1 - Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych warunków uczestnictwa. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen następujące dokumenty:

a. New Zealand National Publications Readership Survey (Face to Face Weeks 38 to 48) w okresie od 12 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r:

automatycznie otrzyma jedno (1) wejście do Losowania Nagrody w Kwartale 4, 2019 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednego (1) wejścia na każdego uprawnionego respondenta dla powyższego.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena the:

b. Papierowa wersja New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 4, 2019) w terminie od 12 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r.

otrzyma automatycznie pięć (5) wejść do Losowania Nagród w Kwartale 4, 2019 za każdą wypełnioną Ankietę. Limit jednej Wypełnionej Ankiety (b) na jednego uprawnionego respondenta.

LUB

c. Wszyscy uprawnieni respondenci dla każdej części trzy (3) częściowego internetowego badania Głosu Konsumentów i Mediów (IV kwartał, 2019) wypełnionego w okresie od 12 września 2019 r. do 15 stycznia 2020 r:

otrzyma automatycznie cztery (4) wejścia do losowania Nagrody Kwartału 4, 2019 za każdą wypełnioną część ankiety online z maksymalną liczbą dwunastu (12) wejść za wypełnienie wszystkich 3 części.

Wypełnione badanie" to każde z powyższych (a) - (b), które zostało wypełnione i zwrócone do firmy Nielsen oraz każde z (c), które zostało wypełnione online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

2 - W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy kwalifikują się do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.

3 - Promocja rozpoczyna się 12 września 2019 roku i kończy 15 stycznia 2020 roku. Termin zamknięcia dla każdego rodzaju Wypełnionej Ankiety podany jest w ust. 1 powyżej.

4 - Losowanie odbędzie się o godzinie 11 rano 22 stycznia, 2020 roku. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 2 lutego 2020 roku. Decyzja Promotora jest ostateczna i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

5 - Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

6 - Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

7 - Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku przyjęcia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.

8 - Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

9 - Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

10 - Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

11 - Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.