Centrum wiadomości > Firma

Nielsen po raz trzeci z rzędu wyróżniony w indeksach giełdowych dla wiodących firm

2 minute read | Wrzesień 2019

Po raz trzeci z rzędu firma Nielsen ponownie znalazła się zarówno w indeksie FTSE4Good, jak i w indeksie Dow Jones Sustainability North America Index (DJSI). Chociaż są to dwa rankingi w morzu informacji na temat wyników korporacyjnych w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG), jesteśmy dumni z tego wyróżnienia jako odzwierciedlenia naszego zaangażowania w ciągłe doskonalenie we wszystkich aspektach zarządzania obszarami ESG, które mają znaczenie dla naszych interesariuszy i naszego wspólnego sukcesu w dłuższej perspektywie.

Zarówno indeksy FTSE4Good, jak i DJSI mają na celu identyfikację wiodących firm na podstawie ich wyników w odniesieniu do globalnie uznanych standardów ESG. Firmy są oceniane na podstawie kryteriów związanych z postępami w kluczowych obszarach ESG, które w dłuższej perspektywie tworzą wartość dla ich biznesu i szerszego świata. Obszary te obejmują ład korporacyjny, zarządzanie ryzykiem, zrównoważenie środowiskowe, odpowiedzialność społeczną, zaangażowanie talentów i inne. 

Każdy obszar łączy się z podstawowym zobowiązaniem do zaufania, które leży u podstaw wszystkiego, co robimy i jest kluczowe dla naszej społecznej licencji na prowadzenie działalności. Fundament zaufania jest kluczowym czynnikiem wyróżniającym nas na tle konkurencji i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważną rolę odgrywa zaufanie, gdy dostarczamy naszym klientom dane, które są reprezentatywne, dokładne i użyteczne. 

Firma Nielsen stosuje holistyczne podejście do zarządzania kwestiami ESG w całej swojej działalności, aby uwolnić nową i rozszerzoną wartość dla wszystkich naszych interesariuszy. Połączyliśmy naszą strategię ESG i wysiłki w zakresie raportowania zewnętrznego jako część spójnego cyklu skoncentrowanego na ciągłym doskonaleniu, co pozwala nam w przejrzysty sposób dzielić się naszą bieżącą podróżą przez ocenę istotności niefinansowej, Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena oraz regularne aktualizacje. Nasz Globalna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy.

"Marka Nielsen opiera się na zaufaniu i postrzegamy nasze włączenie do tych indeksów jako potwierdzenie naszych ciągłych wysiłków w celu wykazania postępu i przejrzystego dzielenia się naszą podróżą z naszymi interesariuszami" - powiedziała Julia Wilson, VP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Jesteśmy podekscytowani, że ponownie zostaliśmy włączeni do obu indeksów FTSE4Good i DJSI North America, co jest kamieniem milowym, który jest możliwy tylko dzięki ciągłej współpracy w wielu zespołach, aby stale poprawiać nasze wyniki ESG we wszystkich aspektach naszej działalności."

FTSE4Good Index Series, zarządzany przez FTSE Russell, to grupa zrównoważonych benchmarków utworzona w 2001 roku. Indeks został stworzony w celu wyróżnienia spółek o dobrych wynikach korporacyjnych w zakresie ESG i ujawniania informacji, umożliwiając inwestorom porównywanie wyników inwestycyjnych i tworzenie funduszy inwestycyjnych. Uruchomiony w 1999 r. DJSI był pierwszym globalnym zestawem indeksów śledzących wyniki finansowe wiodących firm kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju na całym świecie. DJSI są prowadzone wspólnie przez S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) i RobecoSAM, specjalistę inwestycyjnego skupionego wyłącznie na zrównoważonym inwestowaniu.