Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Nielsen ogłasza zakończenie sprzedaży działu Global Connect firmie Advent International

4 minuty czytania | Marzec 2021

Nowy Jork, NY, 5 marca 2021 - Firma Nielsen Holdings plc ("Nielsen") (NYSE: NLSN) ogłosiła dziś, że zakończyła wcześniej ogłoszoną sprzedaż firmy NielsenIQ podmiotom powiązanym z Advent International, we współpracy z Jamesem "Jimem" Peckiem. NielsenIQ to dawna działalność firmy Nielsen w zakresie Global Connect.

David Kenny, dyrektor generalny firmy Nielsen powiedział: "Dziękujemy całemu zespołowi NielsenIQ za ich nieocenione zaangażowanie i wkład w rozwój firmy na przestrzeni lat. Liczymy na kontynuację silnej współpracy z nimi".

"To jest czas transformacji dla Nielsena. Przeprojektowaliśmy nasze produkty, naszą platformę biznesową i nasz model operacyjny, pozycjonując Nielsena, aby lepiej dostarczać rozwiązania, których potrzebują nasi klienci w szybko zmieniającym się globalnym ekosystemie mediów. Jesteśmy teraz w pełni zestrojeni wokół trzech podstawowych rozwiązań - Audience Measurement, Audience Outcomes i Gracenote Content Services - które mają na celu napędzanie wzrostu poprzez wykorzystanie jednej platformy medialnej na całym globalnym obszarze digital-first."

J.P. Morgan Securities LLC i Guggenheim Securities, LLC działały jako doradcy finansowi firmy Nielsen, a Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, Clifford Chance LLP, DLA Piper i Baker McKenzie działały jako doradcy prawni firmy Nielsen.

O NIELSEN

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest wiodącą globalną firmą analityczną, która zapewnia całościowe i obiektywne zrozumienie branży medialnej. Dzięki ofercie obejmującej pomiary oglądalności, wyniki oglądalności i treści, Nielsen oferuje swoim klientom i partnerom proste rozwiązania złożonych kwestii oraz optymalizuje wartość ich inwestycji i strategii rozwoju. Jest jedyną firmą, która może zaoferować pomiar widowni w różnych mediach bez duplikatów. Audience is EverythingTM dla Nielsena i jego klientów, a Nielsen jest zaangażowany w zapewnienie, że każdy głos się liczy. 

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, oferuje usługi pomiarowe i analityczne w blisko 60 krajach. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.

Od czasu do czasu Nielsen może wykorzystywać swoją stronę internetową i portale społecznościowe jako kanały dystrybucji istotnych informacji o firmie. Informacje finansowe i inne istotne informacje dotyczące firmy są rutynowo zamieszczane i dostępne na naszej stronie internetowej pod adresem http://www.nielsen.com/investors, a także na naszych kontach w mediach społecznościowych: Twitter pod adresem http://twitter.com/Nielsen, LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/company/nielsen/, Facebook pod adresem https://www.facebook.com/Nielsen/ oraz Instagram pod adresem https://www.instagram.com/lifeatnielsen/

O ADVENT INTERNATIONAL

Założona w 1984 roku Advent International jest jednym z największych i najbardziej doświadczonych globalnych inwestorów private equity. Firma zainwestowała w ponad 350 transakcji private equity w 41 krajach, a na dzień 30 września 2020 r. posiadała 66,2 mld USD aktywów pod zarządzaniem. Posiadając 15 biur w 12 krajach, Advent stworzył globalnie zintegrowany zespół ponad 200 specjalistów ds. inwestycji w Ameryce Północnej, Europie, Ameryce Łacińskiej i Azji. Firma koncentruje się na inwestycjach w pięciu głównych sektorach, takich jak usługi biznesowe i finansowe, opieka zdrowotna, przemysł, handel detaliczny, konsumpcja i rozrywka oraz technologia. Po 35 latach poświęconych inwestycjom międzynarodowym, Advent pozostaje zaangażowany we współpracę z zespołami zarządzającymi w celu zapewnienia trwałego wzrostu przychodów i zysków dla swoich spółek portfelowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.adventinternational.com lub www.linkedin.com/company/advent-international.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejszy komunikat zawiera informacje, które mogą stanowić oświadczenia wybiegające w przyszłość, złożone zgodnie z przepisem "safe harbor" ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawie prywatnych papierów wartościowych z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują te przedstawione powyżej, dotyczące sprzedaży przez firmę Nielsen firmy NielsenIQ, naszego dawnego działu Global Connect, podmiotom powiązanym z Advent International Corporation, jak również te, które mogą być określone za pomocą słów takich jak "będzie", "zamierza", "oczekuje", "przewiduje", "powinien", "mógłby" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą się istotnie różnić od tych, które są obecnie oczekiwane. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować, bez ograniczeń, ryzyko związane z pandemią COVID-19 na światową gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem pandemii COVID-19 na działalność firmy Nielsen, niepowodzenie naszej nowej strategii biznesowej w realizacji celów, warunki panujące na rynkach, na których działa Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologii, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena oraz inne specyficzne czynniki ryzyka, które zostały przedstawione w naszych plikach i materiałach ujawniających, które można znaleźć na stronie http://www.nielsen.com/investors, takich jak nasze raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Ta lista czynników nie jest w zamierzeniu wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości mówią jedynie o dacie niniejszego komunikatu i nie przyjmujemy żadnych zobowiązań do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych oświadczeń dotyczących przyszłości, złożonych przez nas lub w naszym imieniu, w wyniku pojawienia się nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo.

Kontakty

Relacje inwestorskie: Sara Gubins, +1 646 654 8153
Media Relations: Stacy Perrus, +1 443 627 0563