Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen po raz piąty z rzędu włączony do indeksu zrównoważonego rozwoju Dow Jonesa

2 minuty czytania | styczeń 2022

Z radością informujemy, że firma Nielsen już piąty rok z rzędu znalazła się wśród firm osiągających najlepsze wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju w ramach indeksu Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Ogłoszony w listopadzie 2021 roku, Nielsen Holdings plc pozostaje członkiem DJSI North America. 

Członek DJSI
Aby zostać uwzględnionym, firmy są oceniane wraz ze swoimi rówieśnikami pod kątem długoterminowej polityki i działań w zakresie środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) w ramach corocznej oceny S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA). DJSI North America Index obejmuje 20% największych 600 północnoamerykańskich firm z S&P Global Broad Market Index.

"W roku wypełnionym tak wieloma zmianami dla Nielsena jako firmy i całego świata, jesteśmy tak zachęceni, że Nielsen ponownie znalazł się w 2021 Dow Jones Sustainability Index" - powiedziała Andrea Bertels, Vice President, Corporate Citizenship, Nielsen. "Celem firmy Nielsen jest zasilanie lepszej przyszłości medialnej dla wszystkich ludzi, a zewnętrzne benchmarki, takie jak DJSI, pomagają nam nadal doskonalić sposób, w jaki działamy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony, aby spełnić ten cel."

Strategia ESG firmy Nielsen obejmuje istotne kwestie, które wpływają na naszą działalność, operacje i interesariuszy na całym świecie. Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe i nasze zaangażowanie w udzielanie się poprzez wolontariat i projekty pro bono, pracujemy, aby dbać o społeczności i rynki, w których żyjemy i prowadzimy naszą działalność.

"Gratulujemy firmie Nielsen włączenia do Dow Jones Sustainability Index (DJSI) dla Ameryki Północnej", powiedział Manjit Jus, Global Head of ESG Research, S&P Global. "Wyróżnienie DJSI jest odzwierciedleniem bycia liderem zrównoważonego rozwoju w swojej branży. Rekordowa liczba firm biorących udział w ocenie zrównoważonego rozwoju korporacji 2021 S&P Global jest świadectwem rosnącego ruchu na rzecz ujawniania i przejrzystości ESG."

Zapoczątkowany w 1999 roku Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) obejmuje obecnie globalne, regionalne i krajowe benchmarki zrównoważonego rozwoju. Indeksy te są poddawane corocznym przeglądom i aktualizacjom w oparciu o wynik S&P Global ESG Score firm z S&P Global Corporate Sustainability Assessment, który ocenia wyniki ESG uczestniczących firm. W 2021 roku do udziału w S&P Global CSA zaproszono ponad 10 000 spółek giełdowych.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Nielsen's 2021 Interim Responsibility Update.