Przejdź do treści

Różnorodność biznesu i dostawców

Nasze inicjatywy w zakresie różnorodności biznesu i dostawców łączą nas z firmami należącymi do mniejszości, kobiet, weteranów i osób LGBT, które są siłą napędową gospodarki przyszłości.

Program Różnorodności Dostawców Biznesowych i Korporacyjnych firmy Nielsen ma na celu zwiększenie korzystania przez naszą firmę z usług i produktów dostarczanych przez certyfikowane firmy należące do różnych właścicieli. Ma to kluczowe znaczenie dla ogólnego sukcesu naszych praktyk zakupowych i naszej roli jako obywatela korporacyjnego. Nasze inicjatywy integrują najlepsze praktyki ustanowione przez organizacje wspierające różnorodność dostawców i obejmują przywództwo kosztowe, wzrost przychodów i wysiłki na rzecz wspierania zrównoważonych możliwości zróżnicowanych wydatków w całej kulturze zakupowej naszej firmy. Oczekujemy, że każdy dostawca w naszym łańcuchu dostaw zapewni nam innowacyjne rozwiązania biznesowe, ciągłe doskonalenie procesów i najlepsze w swojej klasie dostawy.

Definiowanie zróżnicowanych dostawców

Nasz program różnorodności firm i dostawców uznaje różnorodnych dostawców za firmy nastawione na zysk, które fizycznie znajdują się w Stanach Zjednoczonych lub na jednym z ich terytoriów powierniczych. Firmy te muszą być w 51% własnością, być kontrolowane i obsługiwane przez osoby należące do mniejszości, kobiety, weteranów, lesbijki, gejów, osoby biseksualne, transpłciowe lub niepełnosprawne.

Kwalifikacje certyfikowanego dostawcy zróżnicowanego i kwalifikacje do rejestracji

Aby zakwalifikować się jako zróżnicowany dostawca firmy Nielsen, zróżnicowana firma musi posiadać aktualny certyfikat jednej z następujących agencji lub jej regionalnego oddziału:

Jeśli Twoja firma spełnia powyższe kryteria, rozważ zarejestrowanie jej w naszej bazie danych zróżnicowanych dostawców.

Uwaga: Tylko kompletne profile rejestracyjne są przeglądane pod kątem potencjalnych możliwości biznesowych.