Przejdź do treści

Różnorodność dostawców

Nasze inicjatywy dotyczące różnorodności dostawców łączą nas z firmami należącymi do mniejszości, kobiet, weteranów i osób LGBT, które są siłą napędową gospodarki przyszłości.

Program Corporate Supplier Diversity firmy Nielsen ma na celu zwiększenie wykorzystania przez naszą firmę usług i produktów dostarczanych przez certyfikowane firmy o zróżnicowanej strukturze własności. Jest to kluczowe dla ogólnego sukcesu naszych praktyk zakupowych i naszej roli jako obywatela korporacyjnego. Nasze inicjatywy uwzględniają najlepsze praktyki ustanowione przez organizacje wspierające różnorodność dostawców i obejmują przywództwo kosztowe, wzrost przychodów oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonych możliwości zróżnicowanych wydatków w ramach kultury zakupów naszej firmy. Oczekujemy, że każdy dostawca w naszym łańcuchu dostaw zapewni nam innowacyjne rozwiązania biznesowe, ciągłe doskonalenie procesów i najlepsze w swojej klasie dostawy.

Definiowanie zróżnicowanych dostawców

Nasz program zróżnicowania dostawców uznaje za zróżnicowanych dostawców firmy nastawione na zysk, fizycznie zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych lub na jednym z ich terytoriów powierniczych. Firmy te muszą być w 51% własnością, kontrolowane i prowadzone przez mniejszości, kobiety, weteranów, lesbijki, gejów, biseksualistów, transseksualistów lub osoby niepełnosprawne.

Kwalifikacje certyfikowanego dostawcy zróżnicowanego i kwalifikacje do rejestracji

Aby zakwalifikować się jako zróżnicowany dostawca firmy Nielsen, zróżnicowana firma musi posiadać aktualny certyfikat jednej z następujących agencji lub jej regionalnego oddziału:

Jeśli Twoja firma spełnia powyższe kryteria, rozważ zarejestrowanie jej w naszej bazie danych zróżnicowanych dostawców.

Uwaga: Tylko kompletne profile rejestracyjne są przeglądane pod kątem potencjalnych możliwości biznesowych.