02_Elements/Icons/ArrowLeft Powrót do Insight
Spostrzeżenia > Media

Nielsen szacuje 121 mln domów telewizyjnych w USA w sezonie telewizyjnym 2020-2021

2 minuty czytania | Sierpień 2020

Według Nielsen National Television Household Universe Estimates, w sezonie telewizyjnym 2020-21 w USA będzie 121 mln domów telewizyjnych.

Liczbę osób w wieku 2 lat i starszych w amerykańskich telewizyjnych gospodarstwach domowych szacuje się na 307,9 mln, co stanowi wzrost o 0,2% w porównaniu z ubiegłym rokiem. Zaobserwowano również wzrost liczby telewizyjnych gospodarstw domowych Latynosów (+1,9%), osób rasy czarnej (+0,9%) i Azjatów (+2,7%), co wynika z szacowanego wzrostu liczby ludności.

Nielsen wykorzystuje dane U.S. Census Bureau, w połączeniu z informacjami pochodzącymi z krajowego panelu telewizyjnego, aby uzyskać Advance TV Universe Estimates na początku maja. Następnie, przed rozpoczęciem każdego sezonu telewizyjnego, Nielsen udostępnia ostateczne dane dotyczące widowni. 

The 2021 National Universe Estimates odzwierciedlają rzeczywiste zmiany w populacji od ubiegłego roku i zaktualizowane poziomy penetracji telewizyjnej, różnie obliczone dla kwalifikujących się podziałów rynku i kategorii demograficznych wieku / płci.

Dodatkowo, odsetek wszystkich amerykańskich domów z telewizorami odbierającymi tradycyjny sygnał telewizyjny za pośrednictwem anteny naziemnej, kablowej, DBS, Telco lub poprzez szerokopasmowe połączenie internetowe podłączone do odbiornika telewizyjnego wynosi obecnie 96,2%. To wzrost o 0,1 punktu procentowego w stosunku do 96,1% oszacowanych w zeszłym roku na rok 2020.

Nielsen stosuje penetracje telewizyjne, aby przeliczyć szacunki dotyczące całkowitych gospodarstw domowych i populacji na telewizyjne gospodarstwa domowe i osoby w nich przebywające. Penetracja telewizyjna gospodarstw domowych w USA w 2021 r. została oszacowana na podstawie danych zebranych podczas rekrutacji domów do panelu People Meter firmy Nielsen. Krajowa definicja telewizyjnego gospodarstwa domowego stosowana przez Nielsena to dom z co najmniej jednym sprawnym odbiornikiem telewizyjnym, który jest w stanie odbierać dźwięk i obraz za pośrednictwem źródła kablowego, satelitarnego lub nadawczego albo poprzez strumieniowe przesyłanie wideo ze źródła internetowego.

Kontynuuj przeglądanie podobnych spostrzeżeń

Nasze produkty mogą pomóc Tobie i Twojej firmie

  • Opinia konsumentów i mediów

    Uzyskaj dostęp do syndykowanych i niestandardowych badań konsumenckich, które pomogą Ci kształtować skuteczną markę, reklamę i marketing....

  • NCSolutions

    Maksymalizacja skuteczności reklam CPG dzięki danym umożliwiającym lepszą segmentację, optymalizację i osiąganie wyników opartych na sprzedaży.