Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen już po raz drugi znalazł się w indeksach giełdowych wyróżniających firmy wiodące w dziedzinie zrównoważonego rozwoju

2 minuty czytania | wrzesień 2018 r.

Z dumą informujemy, że drugi rok z rzędu firma Nielsen została wybrana zarówno jako składnik FTSE4Good Index, jak i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) North America Index, a także po raz pierwszy w 2018 roku DJSI World Index.

Oba indeksy mają na celu identyfikację wiodących spółek w oparciu o ich wyniki w odniesieniu do odpowiednich, globalnie uznanych standardów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG). Firmy są oceniane wraz z innymi firmami na podstawie kryteriów związanych z praktykami, polityką i postępem w kluczowych obszarach, które tworzą wartość dla ich działalności i szerszego świata. Oba indeksy odzwierciedlają rosnący trend zainteresowania inwestorów firmami, które osiągają wysokie wyniki w zakresie zrównoważonego zarządzania biznesem.

"Jesteśmy podekscytowani faktem, że ponownie znaleźliśmy się w obu indeksach FTSE4Good oraz DJSI North America i World", powiedziała Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen. "Jest to wynik bieżącej współpracy wielu zespołów i naszego zaangażowania w ciągłą poprawę wyników w zakresie ESG we wszystkich aspektach naszej działalności. Postrzegamy te priorytety jako klucz do tworzenia wartości w firmie Nielsen i poza nią, a także dla różnych grup naszych interesariuszy."

Nasz Globalna odpowiedzialność i zrównoważony rozwój Strategia obejmuje wszystkie kwestie ESG, które mają wpływ na naszą działalność, operacje oraz wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy, koncentrując się na ciągłym doskonaleniu w celu odblokowania nowej i rozszerzonej wartości w firmie Nielsen. Nasze włączenie po raz drugi do indeksów FTSE4Good i DJSI North America i World odzwierciedla nasze skupienie na zapewnieniu większej, ciągłej przejrzystości naszych działań w zakresie ESG, np. poprzez nasz niedawno zaktualizowany Globalny Raport Odpowiedzialności Nielsena.

Publiczna przejrzystość w tej przestrzeni jest kluczem do umożliwienia zewnętrznym recenzentom oceny wyników firm. Według Instytutu "G&A, 82% spółek z indeksu S&P 500 wydało raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju w 2016 roku, co stanowi dramatyczny wzrost z zaledwie 20% spółek w 2011 roku. W naszym Globalnym Raporcie Odpowiedzialności z czerwca 2018 roku podzieliliśmy się naszymi wynikami i postępami w zakresie naszych długoterminowych inicjatyw skoncentrowanych na ESG, które napędzają ciągłą wartość i poprawę dla naszego biznesu i interesariuszy. Raport obejmuje lata 2016 i 2017 i zawiera naszą przyszłościową strategię i cele jako firmy. Jasno przedstawia również, w jaki sposób wysiłki Nielsena w zakresie ESG łączą się z naszymi najbardziej krytycznymi kwestiami biznesowymi, w tym reprezentacją różnorodności i włączeniem społecznym oraz prywatnością, bezpieczeństwem i integralnością danych.

FTSE4Good Index Series, zarządzany przez FTSE Russell, to grupa zrównoważonych benchmarków utworzona w 2001 roku. Indeks został stworzony w celu wyróżnienia spółek o dobrych wynikach korporacyjnych w zakresie ESG i ujawniania informacji, umożliwiając inwestorom porównywanie wyników inwestycyjnych i tworzenie funduszy inwestycyjnych. Uruchomiony w 1999 r. DJSI był pierwszym globalnym zestawem indeksów śledzących wyniki finansowe wiodących firm kierujących się zasadami zrównoważonego rozwoju na całym świecie. DJSI są prowadzone wspólnie przez S&P Dow Jones Indices (S&P DJI) i RobecoSAM, specjalistę inwestycyjnego skupionego wyłącznie na zrównoważonym inwestowaniu.