Centrum wiadomości > Firma

Wszystko zaczyna się od świadomości: Nielsen świętuje Światowy Dzień Sprzątania Świata

3 minuty czytania | listopad 2018 r.

Nie jest tajemnicą, że konsumenci są coraz bardziej zainteresowani wszystkimi aspektami zrównoważonego rozwoju. W ramach zaangażowania firmy Nielsen w sprawy swoich klientów i wywieranie pozytywnego wpływu na świat, współpracujemy z markami, aby pomóc im zrozumieć zmiany zachodzące wśród konsumentów i upoważnić naszych pracowników do budowania tego zaangażowania poprzez pracę w swoich społecznościach na całym świecie. W tym roku, w związku z piątym globalnym Tygodniem Ziemi, pracownicy firmy Nielsen zjednoczyli się, aby przyłączyć się do ruchu ekologicznego i pomóc w rozwiązaniu problemu odpadów poprzez udział w Światowym Dniu Sprzątania Świata (WCD).

Aby mieć swój udział w tym globalnym wydarzeniu, postanowiliśmy nie tylko poświęcić swoje umiejętności i czas na sprzątanie, ale także generować świadomość i stymulować rozmowy na temat problemu odpadów i ich wpływu na nasze środowisko naturalne. Pracownicy firmy Nielsen prowadzili działania zarówno w obrębie naszej firmy, jak i w społecznościach, w których żyjemy i pracujemy.

Gospodarka odpadami jest jednym z głównych wskaźników istotności dla środowiska dla firmy Nielsen i w związku z tym firma Nielsen zobowiązała się do celu, jakim jest zapewnienie, że 0% naszych odpadów elektronicznych trafi na składowisko do 2020 roku. Światowy Dzień Sprzątania Świata jest jednym z wielu sposobów, w jaki rozszerzamy nasze zaangażowanie na społeczności, zapewniając odgórne podejście do odpadów, które również pobudza nasze zespoły do działania.

Możemy świadomie zmienić tylko to, co wiemy, dlatego nasza inicjatywa WCD stanowiła wyzwanie dla firmy, aby powrócić do pytania "Dlaczego odpady?". Jako firma zajmująca się danymi, nasza siła i pewność siebie tkwi w liczbach, a w ramach naszych starań, aby odpowiedzieć na to pytanie, Nielsen pracował nad identyfikacją globalnych i regionalnych wskaźników, które pomogłyby zespołom dowiedzieć się o wpływie odpadów na wysypiska w ich rejonach. Nasze lokalne Zielone Zespoły przyspieszyły prace związane ze świadomością, badając dane i pomysły, które spersonalizowały dyskusję dla współpracowników i przybliżyły rozmowę o wpływie odpadów "bliżej domu". Zespoły zgłosiły się na ochotnika do sprzątania plaż, rzek, parków i ulic, odwiedzały wysypiska i miejsca recyklingu oraz prowadziły szeroko zakrojone badania śmieci na potrzeby wewnętrznych kampanii edukacyjnych na temat odpadów. W wielu miejscach do pracowników firmy Nielsen dołączyli ich przyjaciele i rodziny, aby pomóc w rozpowszechnianiu informacji i promowaniu sprawy - wszystko po to, aby nasi pracownicy mogli połączyć swoje działania z wpływem.

"Uzbrajając nasze zespoły w twarde liczby i rzetelnie pozyskiwane informacje, edukujemy je w zakresie implikacji ludzkich działań i generowanych odpadów, na nasze życie i naszą planetę, tworząc w ten sposób silnych, pewnych siebie i pełnych pasji orędowników" - powiedziała Yamini Dixit, Director Global Responsibility and Sustainability (Nielsen Green), Nielsen.

Firma Nielsen będzie kontynuować swoje wysiłki w kierunku redukcji odpadów i bardziej odpowiedzialnego zarządzania odpadami, koncentrując się na zmianie zachowań i interakcji z naszym środowiskiem naturalnym, zarówno na poziomie korporacyjnym, jak i indywidualnym. 

A wszystko zaczyna się od świadomości.

Migawka z dnia: 80 wydarzeń; 36 krajów; ponad 2000 godzin wolontariatu.

Wszyscy pracownicy firmy Nielsen mają 24 godziny dedykowanego czasu dla wolontariuszy rocznie, który mogą wykorzystać na inicjatywy takie jak World Cleanup Day, Nielsen Global Impact Day oraz w ciągu całego roku.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę Global Responsibility & Sustainability, aby dowiedzieć się więcej o naszym programie Nielsen Green.