Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Pracownicy firmy Nielsen zajmują się globalnym wyzwaniem związanym z odpadami w ramach drugiego dorocznego Światowego Dnia Sprzątania Świata

3 minuty czytania | październik 2019 r.

Pracownicy firmy Nielsen zebrali się ostatnio, aby poświęcić prawie 2000 godzin wolontariatu w 28 krajach i podczas 59 wydarzeń, aby uczcić nasz drugi doroczny Światowy Dzień Sprzątania Świata (WCD). WCD jest częścią globalnego ruchu mającego na celu rozwiązanie problemu rosnącego śladu odpadów w naszych społecznościach.

Odpowiedzialne zarządzanie odpadami jest jednym z obszarów działalności firmy Nielsen. środowiskowych NielsenaNielsen stawia sobie za cel zerową ilość odpadów elektronicznych na wysypiskach do 2020 roku. Wydarzenia oddolne, takie jak WCD, są przedłużeniem tej obietnicy, zapewniając odgórne podejście do naszego śladu odpadowego.

Nasz pierwszy WCD w 2018 roku położył fundament, na którym nadal budujemy, przenosząc nas z napędzania świadomości do podejmowania działań i wywierania większego wpływu w 2019 roku. W tym roku poszerzyliśmy nasz zakres prac, aby oprócz redukcji odpadów uwzględnić unikanie odpadów. Pomagając w całkowitym uniknięciu tworzenia odpadów, jesteśmy w stanie wyjść poza interwencję i w szerokie spektrum możliwości, które należą do przestrzeni zapobiegania.

"Zdajemy sobie sprawę z ogromnej siły, jaką nasze dane mogą mieć w kształtowaniu inteligentnych rynków na całym świecie" - powiedział Yamini Dixit, dyrektor, Global Responsibility and Sustainability, Nielsen. "Jesteśmy zaangażowani w wykorzystywanie tych danych do czynienia dobra, aby odkryć nowe możliwości wzrostu i innowacji, które wykorzystują imperatyw zrównoważonego rozwoju, w tym potrzebę odpowiedzialnego zarządzania zasobami, i jesteśmy dumni, że możemy wykorzystać energię naszych pracowników na całym świecie, aby wywrzeć pozytywny wpływ na ich lokalne społeczności."

Pełni pasji regionalni i lokalni liderzy z biur Nielsena na całym świecie zaplanowali nasze wydarzenia WCD 2019, które obejmowały sprzątanie plaż, ulic, lokalnych potoków, biur i arboretów. Jeden zespół zaangażował się w lokalną organizację leśną, aby oczyścić gałęzie zaatakowane przez ciemne chrząszcze, które niszczą świerki; inny uczestniczył w projekcie eko cegły, aby zmniejszyć ilość odpadów plastikowych; a jeszcze inny zbierał śmieci wokół miasta pomimo ulewnych deszczy. Pracownicy firmy Nielsen zebrali ponad 8000 funtów śmieci i połączyli się z lokalnymi ekspertami i organizacjami pozarządowymi, aby zorganizować akcje uświadamiające na temat zapobiegania powstawaniu odpadów, ich redukcji i właściwego usuwania.

Nasza praca nad znalezieniem nowych rozwiązań w zakresie odpadów stanowi część ciągłego zaangażowania i strategii Nielsena w zakresie zrównoważonego rozwoju. Rozumiemy, że problemy związane z ochroną środowiska są rozległe i pilne, ale możliwości ich rozwiązania są również liczne. Angażując naszych pracowników na najniższym szczeblu i współpracując ze społecznościami, rozwijamy odpowiedzialne i zrównoważone praktyki firmy Nielsen we wszystkich aspektach naszej działalności, w tym jak nasze podejście do środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG) nadal śledzi szerszy wpływ naszych spostrzeżeń na rynki, które obsługujemy. Nielsen może być siłą dobra, a pozostając czujnym w naszym obywatelskim zaangażowaniu, mamy nadzieję, że w przyszłości uda nam się pobudzić do większego działania.