Centrum wiadomości >

NIELSEN Q3 2019 BADANIE MEDIÓW LOSOWANIE NAGRÓD

3 minuty czytania | lipiec 2019 r.

Gratulacje dla V. Marrisa z Dunedin, który jest zwycięzcą losowania nagród w ankiecie dotyczącej mediów za 2. kwartał 2019 r.

WARUNKI UDZIAŁU W LOSOWANIU NAGRÓD W 3 KWARTALE 2019 R.

1 - Informacje o sposobie uczestnictwa i nagrodach stanowią część niniejszych warunków uczestnictwa. Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do firmy Nielsen następujące dokumenty:

a. Narodowe badanie czytelnictwa publikacji w Nowej Zelandii (w tygodniach od 27 do 37) między 27 czerwca 2019 r. a 16 września 2019 r:

automatycznie otrzyma jedno (1) zgłoszenie do losowania nagród w 3. kwartale 2019 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednego (1) zgłoszenia na kwalifikującego się respondenta.

Wszyscy uprawnieni respondenci, którzy wypełnią i odeślą do Nielsena the:

b. Wersja papierowa New Zealand Consumer and Media Voice Survey (Quarter 3, 2019) między 27 czerwca 2019 r. a 25 września 2019 r.

automatycznie otrzyma pięć (5) wejść do losowania nagród w 3. kwartale 2019 r. za każdą wypełnioną ankietę. Limit jednej wypełnionej ankiety (b) na uprawnionego respondenta.

LUB

c. Wszyscy kwalifikujący się respondenci w każdej z trzech (3) części internetowego badania opinii konsumentów i mediów (3. kwartał 2019 r.) wypełnionego między 27 czerwca 2019 r. a 25 września 2019 r:

automatycznie otrzymają cztery (4) zgłoszenia do losowania nagród w 3. kwartale 2019 r. za każdą wypełnioną część ankiety online, a maksymalnie dwanaście (12) zgłoszeń za wypełnienie wszystkich 3 części.

Wypełnione badanie" to każde z powyższych (a) - (b), które zostało wypełnione i zwrócone do firmy Nielsen oraz każde z (c), które zostało wypełnione online przez uprawnionych respondentów w wyznaczonym terminie.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym Regulaminem, który dotyczy tego konkursu.

2 - W konkursie mogą brać udział wyłącznie mieszkańcy Nowej Zelandii, którzy kwalifikują się do udziału w Kwartalnym Losowaniu Nagród. Pracownicy Promotora i ich najbliższe rodziny nie kwalifikują się.

3 - Promocja rozpoczyna się 27 czerwca 2019 r. i kończy 25 września 2019 r. Data zamknięcia dla każdego rodzaju ukończonej ankiety jest podana w punkcie 1 powyżej.

4 - Losowanie odbędzie się o godzinie 11:00 w dniu 9 października 2019 r. Zwycięzca zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od losowania telefonicznie, pocztą elektroniczną lub listownie, a jego nazwisko zostanie opublikowane w The Sunday Star Times w dniu 20 października 2019 r. Decyzje Organizatora są ostateczne i nie będzie prowadzona żadna korespondencja.

5 - Pierwsze wylosowane ważne zgłoszenie wygra nagrodę CAŁKOWITĄ, czek na 5 000 NZD$. Zwycięzca nagrody jest odpowiedzialny za wszelkie podatki związane z nagrodą.

6 - Nagrody nie podlegają przeniesieniu ani wymianie. Nie ponosi się odpowiedzialności za spóźnione, zagubione, źle skierowane lub nieczytelne zgłoszenia.

7 - Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym, lecz nie wyłącznie, za straty pośrednie lub wynikowe) ani za obrażenia ciała poniesione w wyniku przyjęcia którejkolwiek z nagród, z wyjątkiem odpowiedzialności, której prawo nie może wykluczyć.

8 - Jeśli po upływie kolejnych 10 dni, po podjęciu uzasadnionych starań w celu skontaktowania się ze zwycięzcą przy użyciu podanych danych kontaktowych, Promotor nie będzie w stanie nawiązać kontaktu, Promotor losowo wybierze jedno kolejne zgłoszenie, które zostanie zwycięzcą nagrody. W przypadku wyłonienia zwycięzcy w losowaniu nieodebranej nagrody, zostanie on powiadomiony telefonicznie, e-mailem lub pocztą.

9 - Jeśli zwycięzca nie ukończył 18 lat, nagroda zostanie przyznana rodzicom lub opiekunowi zwycięzcy.

10 - Wszystkie osobiste dane kontaktowe uczestników będą bezpiecznie przechowywane w biurze Promotora i wykorzystywane do obsługi i administrowania niniejszym Losowaniem Nagród oraz do kontaktowania się z uczestnikami w sprawie udziału w dodatkowych ankietach. Zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi prywatności, prośba o dostęp, aktualizację lub korektę jakichkolwiek danych osobowych powinna być skierowana do tego biura.

11 - Promotorem jest Nielsen (NZ) ULC, L3 129 Hurstmere Road, Takapuna, Auckland, Nowa Zelandia, 0622. Telefon: +64 9 970 4188.