Centrum wiadomości > Firma

Nielsen (India) Private Limited składa petycję o podział biznesu medialnego na Neurofocus Systems & Services Private Limited

4 minuty czytania | Sierpień 2020

Mumbai, 17 sierpnia 2020-Schemat porozumienia pomiędzy Nielsen (India) Private Limited ("Spółka dzielona") i Neurofocus Systems & Services Private Limited ("Spółka wynikowa") oraz ich odpowiednimi udziałowcami na mocy sekcji 230-232 ustawy o spółkach z 2013 r. został złożony w NCLT Mumbai bench ("NCLT") w celu uzyskania zgody na proponowane połączenie Przedsiębiorstwa dzielonego ze Spółki dzielonej w Spółkę wynikową. Termin ostatecznej rozprawy przed NCLT został wyznaczony na 2 września 2020 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z zaleceniami NCLT zawartymi w postanowieniu z dnia 28 lipca 2020 roku, załączyliśmy następujące dokumenty do wglądu:

1) Kopia Planu Podziału

2) Kopia zawiadomienia doręczonego Rejestratorowi Spółek.

3) Kopia zawiadomienia doręczonego zastępcy komisarza ds. podatku dochodowego.

4) Kopia zawiadomienia doręczonego Dyrektorowi Regionalnemu.

Stwierdzenia dotyczące przyszłości

Niniejsza informacja prasowa zawiera informacje, które mogą stanowić stwierdzenia dotyczące przyszłości zgodnie z bezpieczną przystanią ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 roku. Stwierdzenia te obejmują te dotyczące naszego planu wydzielenia Nielsen Global Connect, a także te, które można zidentyfikować za pomocą słów takich jak "będzie", "zamierzam", "oczekuję", "przewiduję", "powinienem", "mógłbym" i podobnych wyrażeń. Stwierdzenia te są obarczone ryzykiem i niepewnością, a rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą znacznie różnić się od obecnych oczekiwań. Czynniki prowadzące do tego mogą obejmować między innymi ryzyko związane z pandemią COVID-19 na globalną gospodarkę i rynki finansowe, niepewność związaną z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Nielsena, oczekiwane korzyści i koszty transakcji podziału, oczekiwany termin zakończenia transakcji podziału, zdolność Nielsena do sfinalizowania transakcji podziału, biorąc pod uwagę różne warunki zakończenia transakcji podziału (niektóre z nich są poza kontrolą Nielsena), Nielsena, w tym warunki związane z zatwierdzeniami organów regulacyjnych), zakłócenia działalności w trakcie lub po transakcji podziału, poświęcenie czasu kierownictwa na kwestie związane z transakcją podziału, nieuzyskanie wymaganej zgody akcjonariuszy na transakcję podziału, zatrzymanie obecnych członków zespołu zarządzającego, reakcja klientów i innych stron na transakcję podziału, kwalifikacja transakcji podziału jako transakcji wolnej od podatku dla celów amerykańskiego federalnego podatku dochodowego.Nielsen Global Connect i Nielsen Global Media, wpływ transakcji podziału na relacje z klientami, dostawcami, pracownikami i innymi kontrahentami biznesowymi, ogólne warunki ekonomiczne, warunki na rynkach, na których działa Nielsen, zachowanie klientów, dostawców i konkurentów, rozwój technologiczny, a także przepisy prawne i regulacyjne mające wpływ na działalność Nielsena oraz inne konkretne czynniki ryzyka, które zostały przedstawione w naszych dokumentach i materiałach informacyjnych, które można znaleźć na stronie https://www.nielsen.com/investors, takich jak nasze raporty 10-K, 10-Q i 8-K, które zostały złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a także oświadczenie rejestracyjne na formularzu 10 złożone przez Nielsen SpinCo B.V. w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w związku z transakcją wydzielenia. Prosimy o zapoznanie się z tymi dokumentami w celu pełniejszego zrozumienia tych czynników ryzyka i niepewności. Powyższa lista czynników nie jest wyczerpująca. Takie stwierdzenia dotyczące przyszłości odnoszą się wyłącznie do daty niniejszej informacji prasowej i nie przyjmujemy żadnego zobowiązania do aktualizacji jakichkolwiek pisemnych lub ustnych stwierdzeń dotyczących przyszłości złożonych przez nas lub w naszym imieniu w wyniku nowych informacji, przyszłych wydarzeń lub innych czynników, z wyjątkiem przypadków wymaganych przez prawo.

O Nielsenie

Nielsen Holdings plc (NYSE: NLSN) jest globalną firmą zajmującą się pomiarami i analizą danych, która zapewnia najbardziej kompletny i zaufany obraz konsumentów i rynków na całym świecie. Firma Nielsen jest podzielona na dwie jednostki biznesowe. Nielsen Global Media dostarcza branży medialnej i reklamowej bezstronne i wiarygodne dane pomiarowe, które tworzą wspólne zrozumienie branży wymagane do funkcjonowania rynków. Nielsen Global Connect dostarcza producentom i sprzedawcom detalicznym pakowanych dóbr konsumpcyjnych dokładnych, możliwych do wykorzystania informacji i spostrzeżeń oraz pełnego obrazu złożonego i zmieniającego się rynku, którego firmy potrzebują do wprowadzania innowacji i rozwoju. Nasze podejście łączy zastrzeżone dane Nielsena z innymi źródłami danych, aby pomóc klientom na całym świecie zrozumieć, co dzieje się teraz, co będzie się działo w przyszłości i jak najlepiej wykorzystać tę wiedzę.

Firma Nielsen, należąca do indeksu S&P 500, prowadzi działalność w ponad 90 krajach, obejmując swoim zasięgiem ponad 90% ludności świata. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com.