Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Nielsen i AI4ALL rozszerzają współpracę, aby zbudować następną generację zróżnicowanych liderów sztucznej inteligencji

3 minuty czytania | grudzień 2022

Nielsen zapewnia wsparcie wolontariuszy i kontynuuje sponsoring AI4ALL, organizacji non-profit skupionej na otwieraniu drzwi do sztucznej inteligencji (AI) dla niedostatecznie reprezentowanych talentów poprzez edukację i mentoring. 

Latem Nielsen współpracował z AI4ALL, aby uruchomić inauguracyjną inicjatywę Data Jam dla studentów w ich programie College Pathways. Data Jam był wyjątkową okazją dla studentów do doskonalenia swoich umiejętności w zakresie wizualizacji danych, jednocześnie łącząc się i ucząc od prawdziwych profesjonalistów w dziedzinie danych. Dziesięciu naukowców z firmy Nielsen poświęciło swój czas i wiedzę, aby zapoznać studentów AI4ALL z najlepszymi praktykami w zakresie analizy i wizualizacji danych oraz szkolić studentów w zakresie tworzenia wizualizacji przy użyciu zestawu danych dostarczonych przez firmę Nielsen. Data Jam zakończył się wydarzeniem na żywo, podczas którego studenci zaprezentowali swoje wizualizacje danych przed jurorami będącymi wolontariuszami Nielsena. Zwycięskie zespoły studentów otrzymały indywidualne wsparcie mentorskie od naukowców Nielsena. 

"Wolontariat w ramach Data Jam był niesamowitym doświadczeniem. Miałam okazję mentorować studentom, odpowiadać na pytania związane z karierą i dzielić się swoim doświadczeniem w branży data science" - powiedziała Mari Mizoguchi, Director of Data Science w Nielsen. "Jako lokalny lider Cares, naszego wolontariatu Business Resource Group, wiem, jak ważne są możliwości takie jak ta w kultywowaniu bardziej zróżnicowanych i inkluzywnych przyszłych pokoleń talentów w tej dziedzinie".

Od 2019 roku Nielsen sponsoruje programy edukacyjne AI4ALL, aby pomóc w szkoleniu talentów z historycznie wykluczonych grup, aby stać się etycznymi liderami w branży AI poprzez edukację i mentoring, aby zapewnić, że AI może przynieść korzyści wszystkim. Poprzez ciągłe wsparcie programów studenckich i możliwości wolontariatu, takich jak Data Jam, Nielsen z dumą pomaga zróżnicowanym kohortom studentów i absolwentów AI4ALL realizować wpływowe kariery w AI. 

"Partnerzy tacy jak Nielsen, którzy są gotowi zakasać rękawy i zaangażować się, są nieocenieni dla pracy AI4ALL, aby przygotować historycznie niedoreprezentowaną młodzież do satysfakcjonujących karier w AI", powiedział Rockelle Morris, wiceprezes AI4ALL ds. rozwoju. "Z niecierpliwością czekamy na kontynuację współpracy z Nielsenem w znaczących sposobach, które naprawdę poszerzają możliwości dla nowych talentów wkraczających na pole AI". 

The Data Jam jest zbudowany na przeszłych działaniach związanych z udostępnianiem danych i wolontariatem między Nielsenem a AI4ALL. W 2021 roku letni stażyści Nielsena zorganizowali konferencję dla uczniów szkół średnich w programach AI4ALL, aby dowiedzieć się o umiejętnościach i praktykach ważnych dla zapewnienia staży w dziedzinie nauki o danych i pokrewnych dziedzinach. W 2020 r. wolontariusze zajmujący się badaniem danych wykorzystali dane z pomiaru oglądalności Nielsena do opracowania lekcji dla uczniów na temat czyszczenia, wyświetlania i tworzenia prognoz ze zbioru danych. Lekcja ta jest częścią bezpłatnego programu nauczania dla szkół średnich oferowanego przez AI4ALL, który jest dostępny online i bez kosztów dla edukatorów na stronie internetowej AI4ALL

Ta relacja jest częścią programu Nielsen Data for Good, który polega na przekazywaniu pro bono danych, rozwiązań i talentów Nielsena organizacjom non-profit w celu wywarcia pozytywnego wpływu, zwłaszcza w sprawach związanych z reprezentacją i włączeniem społecznym. W tym roku firma Nielsen zobowiązała się do realizacji nowego celu, jakim jest przekazanie do końca 2024 roku 30 milionów dolarów w łącznej wartości rzeczowej w postaci darowizn danych pro bono, raportów publicznych i innego wsparcia dla organizacji i tematów, które zasilają lepszą przyszłość mediów dla wszystkich ludzi.