Raport ESG 2023

Zaangażowany w odpowiedzialność.
Gotowy na zmiany.

Naszą misją w Nielsen jest tworzenie lepszej przyszłości medialnej dla wszystkich ludzi. Dlatego też stawiamy na przejrzystość, uczciwość, zrównoważony rozwój i sprawiedliwość, a także pomagamy naszym klientom i społecznościom rozwijać się poprzez zmiany.

"Patrząc na drugie stulecie działalności Nielsena, innowacje oparte na odpowiedzialnych, zrównoważonych praktykach będą nadal podstawą naszej firmy".

David Kenny

Prezes i dyrektor generalny, Nielsen

Nasze postępy

7 różnych raportów wywiadowczych

Licząc każdy głos

Pomiar oglądalności działa tylko wtedy, gdy wszystkie głosy są reprezentowane. W ubiegłym roku rozszerzyliśmy zakres Gracenote Inclusion Analytics o reprezentację osób niepełnosprawnych i opracowaliśmy siedem nowych zróżnicowanych raportów wywiadowczych - w tym nasz pierwszy globalny raport dotyczący oglądalności LGBTQ + - aby zapewnić, że grupy te są widoczne i słyszane.

18% globalnej konwersji floty na elektryczną lub hybrydową

Ochrona naszego świata

Ochrona naszego środowiska oznacza nadawanie mu priorytetów. W 2022 r. przekształciliśmy 18% naszej globalnej floty w pojazdy elektryczne lub hybrydowe i włączyliśmy kryteria zrównoważonego rozwoju do 100% naszego globalnego procesu zaopatrzenia. Koncentrując się na zrównoważonym rozwoju dzisiaj, przygotowujemy naszą działalność na jutro.

21 330 godzin wolontariatu

Inwestowanie w społeczności

Tworzenie lepszego świata zaczyna się od wspierania silnych społeczności. W 2022 r. ponad 3000 pracowników firmy Nielsen pracowało jako wolontariusze przez 21 330 godzin (równowartość ponad 888 dni) w 45 krajach, a firma Nielsen przekazała szacunkowo 21,7 mln USD w formie rzeczowej w ramach projektów pro bono. Ponadto Fundacja Nie lsena przekazała ponad 2 miliony dolarów dotacji 53 organizacjom non-profit. 

Kluczowe obszary ESG

Różnorodność, słuszność i integracja

Wspólnoty

Kapitał ludzki

Środowisko

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Zarządzanie

Zapoznaj się z naszym raportem, aby dowiedzieć się więcej o tych kluczowych obszarach ESG.

Nasze cele ESG na 2024 r.

Opieramy się na tej pracy i nadal podnosimy poprzeczkę poprzez postępy w realizacji naszych celów ESG na 2024 r. i później.

Poznaj sześć naszych kluczowych zobowiązań.

  • DE&I
  • Wspólnoty
  • Kapitał ludzki
  • Środowisko
  • Prywatność i bezpieczeństwo danych
  • Zarządzanie

Różnorodność, słuszność i integracja

Zwiększenie reprezentacji kobiet, osób czarnoskórych i Latynosów na wyższych stanowiskach kierowniczych.

Wspólnoty

Zwiększenie udziału pracowników w programach zorientowanych na społeczność lokalną do 30%. 

Kapitał ludzki

Śledzenie i zwiększanie naszego wskaźnika Employee Net Promoter Score (eNPS), aby przejść od "dobrego" do "świetnego".

Środowisko

Upewnienie się, że 100% e-odpadów Nielsena zarządzanych przez nasz globalny zespół operacyjny jest poddawanych recyklingowi, ponownie wykorzystywanych lub odnawianych.

Prywatność i bezpieczeństwo danych

Zobowiązanie 100% uprawnionych pracowników do ukończenia wymaganego szkolenia w zakresie ochrony prywatności.

Zarządzanie

Skrócenie czasu zamykania raportów integralności do 40 dni.

Informacje o raporcie Nielsena
ESG Report

Niniejszy raport środowiskowy, społeczny i dotyczący ładu korporacyjnego (ESG) za rok 2023 zawiera kompleksowy przegląd strategii, podejścia i wyników ESG firmy Nielsen, w tym dane za rok 2022. Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie częstego dostarczania aktualizacji ESG na temat naszych postępów i strategii dla szeregu naszych interesariuszy, planujemy kontynuować coroczne dostarczanie aktualizacji ESG.  

Niniejszy raport jest zorganizowany wokół naszych sześciu głównych obszarów tematycznych ESG, zgodnie z poprzednimi raportami ESG, i zawiera opis każdego z nich wraz z dodatkowymi danymi i informacjami. W załączniku do niniejszego raportu przedstawiamy również dodatkowe dane dotyczące tematów najbardziej istotnych dla firmy Nielsen. Na koniec przedstawiamy uzupełnienia dotyczące dwóch zewnętrznych ram sprawozdawczości: Rady Standardów Rachunkowości Zrównoważonego Rozwoju (SASB) i Grupy Zadaniowej ds. ujawniania informacji finansowych związanych z klimatem (TCFD).

W razie pytań prosimy o kontakt.