Opinia konsumentów i mediów

O nas

Badania konsumenckie "Always on" stworzone, aby wzmocnić Twoją firmę

W coraz bardziej złożonym środowisku konsumenckim dostęp do kompleksowych, dokładnych i aktualnych danych może stanowić różnicę między skutecznymi strategiami a utraconymi szansami. Nielsen Consumer & Media View, ze swoim szerokim zakresem i głębią danych, umożliwia dostęp do badań konsumenckich, które są niezbędne do osiągnięcia silnych celów biznesowych i marketingowych.

Nielsen Consumer & Media View jest niezbędnym narzędziem do zrozumienia stale zmieniającego się krajobrazu konsumenckiego. Dzięki bogatym danym demograficznym i dotyczącym stylu życia oraz informacjom na temat zachowań i intencji zakupowych, a także obszernym raportom na temat zwyczajów medialnych, Consumer & Media View pomaga kształtować skuteczne strategie marki, reklamy i marketingu.

Consumer & Media View to nieocenione źródło informacji umożliwiające identyfikację priorytetowych odbiorców w celu planowania, zakupu lub sprzedaży mediów reklamowych, informowania o strategiach biznesowych i konsumenckich oraz tworzenia kompleksowego obrazu rynku/kategorii.

Korzyści

Zrozumienie odbiorców

Zaawansowane analizy odbiorców

Scharakteryzuj konsumentów na podstawie ich danych demograficznych, nawyków związanych ze stylem życia, postaw, intencji zakupowych i wzorców konsumpcji mediów.

Zamiar zakupu

Przeanalizuj swoich kluczowych odbiorców pod kątem posiadania produktu, zamiaru zakupu i skłonności do zmiany.

Odkryj, co napędza konsumentów

Dogłębne zrozumienie powodów, dla których konsumenci kupują określone produkty, korzystają z określonych mediów, ich zainteresowań i działań oraz postaw w wielu kategoriach.

Planowanie marki i produktu

Odblokuj niezrównane zrozumienie swojego rynku - penetracji kategorii, produktów i klientów, udziału produktów, udziału portfela i dominacji rynkowej.

Case studies

Potężne narzędzia stworzone dla Ciebie

Właściciele mediów

Zarabiaj na swoich odbiorcach, odblokowując bezcenne informacje, aby zrozumieć swoich odbiorców na głębszym poziomie. Consumer & Media View zapewnia również wgląd w zmieniające się zachowania konsumentów w zakresie konsumpcji mediów, aby wesprzeć sprzedaż, treści marketingowe i reagowanie na briefy.

Reklamodawcy

Zyskaj przewagę konkurencyjną dzięki zrozumieniu zmieniających się trendów i zachowań konsumentów. Dokładnie kategoryzuj swoich obecnych i potencjalnych klientów oraz identyfikuj segmenty priorytetowe dla rozwoju. Wyprzedzaj konkurencję, kształtując zwycięskie strategie konsumenckie i rozwiązując wyzwania biznesowe, a także uzyskując dostęp do kompleksowych przeglądów rynku w celu podejmowania decyzji opartych na danych.

Agencje

Zwiększ skuteczność planowania kanałów medialnych i rozwoju strategii dzięki potężnym informacjom na temat szczegółowych zachowań związanych z konsumpcją mediów, posiadaniem produktu i intencją zakupu. Upewnij się, że Twój przekaz rezonuje z kluczowymi odbiorcami, zagłębiając się w bogactwo postaw i zachowań związanych ze stylem życia, aby kierować tonem i sposobem komunikacji.

Organy sportowe*

*Dostępne w Australii i Nowej Zelandii

Powiązanie informacji o zaangażowaniu fanów sportu z danymi charakterystycznymi dla handlu detalicznego, mediów i branży sportowej w celu zrozumienia potencjalnych partnerstw marki i możliwości sponsoringu.

Zasięg

Niezrównany zasięg dla wszystkich potrzeb związanych z badaniami konsumenckimi

*Uwaga: W Nowej Zelandii produkt nosi nazwę Consumer Media Insights.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy