Globalna czarnoskóra publiczność

Globalna publiczność
Black

Kształtowanie przyszłości mediów

Globalizacja czarnej Ameryki

Czarna Ameryka jest złożona, a trendy imigracyjne jeszcze ją pogłębią. Wraz ze wzrostem różnorodności tej populacji, branża medialna będzie musiała skupić się na autentyczności i dokładnych reprezentacjach, aby utrzymać wysokie zaangażowanie odbiorców w treści.

Przewiduje się, że populacja osób czarnoskórych w USA wzrośnie z 15% obecnie do 18% do 2060 r.

Przewiduje się, że populacja osób czarnoskórych w USA wzrośnie z 15% obecnie do 18% do 2060 r.

Populacja urodzonych w Afryce mieszkańców USA wzrosła 3-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat

Populacja urodzonych w Afryce mieszkańców USA wzrosła 3-krotnie w ciągu ostatnich 20 lat

Dwóch na trzech czarnoskórych Amerykanów chce widzieć na ekranie więcej reprezentantów swojej grupy tożsamości.

Dwóch na trzech czarnoskórych Amerykanów chce widzieć na ekranie więcej reprezentantów swojej grupy tożsamości.

Źródła danych: U.S. Census; Pew Research Center; Nielsen Black Diaspora Study, powered by Toluna

Raport ten podkreśla znaczące zaangażowanie czarnoskórych Amerykanów w media, a także perspektywę tej zróżnicowanej publiczności na reprezentację w treściach i reklamach. Kluczowe sekcje obejmują:

Rodzina relaksująca się na sofie i oglądająca programy telewizyjne z przekąskami

Czarnoskórzy widzowie są potężnymi użytkownikami telewizji

Dorośli czarnoskórzy spędzają tygodniowo o 31,8% więcej czasu przed telewizorem niż ogół populacji USA.

Przycięty obraz twarzy trzech czarnoskórych kobiet

Stan reprezentacji w telewizji

Reprezentacja jest kluczowym czynnikiem wpływającym na zaangażowanie mediów. Czarne talenty w telewizji nigdy nie były bardziej widoczne, ale liczby - i zapotrzebowanie widzów - sugerują, że jest miejsce na jeszcze więcej. Nasze najnowsze badanie wykazało, że 70% czarnoskórych respondentów LGBTQ+ i 66% czarnoskórych mężczyzn często czuje się źle reprezentowanych w mediach.

Zwiastun filmu Daleko od domu i siostry krwi

Treści telewizyjne to sprawa globalna

Podczas gdy wymiary reprezentacji i różnorodności różnią się w zależności od dostawcy, widzowie pozostają zaangażowani, gdy znajdą to, czego szukają. Zaangażowanie w Blood Sisters i Far From Home, na przykład, odzwierciedla inwestycję Netflix w Nollywood.

Kobiety pokazujące reklamy swojej przyjaciółce przez telefon

Strategie marki na rzecz przydatności i integracji

Znaczące zaangażowanie wymaga czegoś więcej niż tylko zrozumienia, gdzie treści są konsumowane. Wymiary różnorodności mają znaczenie. Nasze najnowsze badanie wykazało, że prawie 36% czarnoskórych odbiorców uważa, że marki przedstawiają w reklamach wszystkich czarnoskórych ludzi tak samo.

Mężczyźni relaksujący się na kanapie i oglądający telewizję

W swej istocie media są środkiem łączącym. Im silniejsze połączenie, tym większe zaangażowanie.
Pobierz raport The global Black audience: Kształtowanie przyszłości mediów, aby zrozumieć, w jaki sposób można ewoluować, aby lepiej zaangażować tę publiczność i jak ją wykorzystać.