Centrum wiadomości >

Środki zaradcze do pomiaru oglądalności "Telewizji cyfrowej"

3 minuty czytania | kwiecień 2014 r.
{“order”:2,”name”:”subheader”,”attributes”:{“backgroundcolor”:”000000″,”imageAligment”:”left”,”linkTarget”:”_self”,”pagePath”:”/content/corporate/th/th”,”title”:”Press Room”,”titlecolor”:”A8AABA”,”sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/subpageheader”},”children”:null}

{“order”:4,”name”:”pubdate”,”attributes”:{“sling:resourceType”:”nielsenglobal/components/content/publishdate”},”children”:null}

บทความโดย สินธุ์ เภตรารัตน์ Dyrektor Zarządzający ds. Przywództwa Klientów Medialnych, Nielsen

W samym środku trendu telewizji cyfrowej, który nastąpi już wkrótce, wiele zaangażowanych stron zaczyna się przygotowywać do radzenia sobie z nim, czy to właściciel stacji. producent programu agencja medialna Po stronie zbierającego dane o widzach Nielsena przygotowano również pomiar popularności czy oglądalności programu.

poprzez przygotowanie pomiaru i raportu o wynikach nadawania na różnych kanałach cyfrowych, który jest nadawany za pośrednictwem systemu "MUST CARRY" zostanie wykryty przez miernik systemu. ludzie miernik I w stanie zgłosić wyniki wraz z emisjami telewizyjnymi w różnych systemach, takich jak telewizja analogowa, telewizja satelitarna, telewizja kablowa, True Visions i inne w tej samej bazie danych.

A od 2015 r. krok po kroku będą rozwijane przyrządy pomiarowe. by być cyfrowym pomiarem sygnału audio Dzięki temu zwiększy się zdolność pomiarowa telewizji cyfrowej, by była skuteczna. Rozwinięty zostanie również obecny miernik oceny ludzi. i zastąpiony nowym systemem pomiarowym, który może doskonale reagować na zmiany w technologii

W badaniu dostępności odbioru telewizji cyfrowej. Zazwyczaj firma Będzie badać zdolność do odbioru sygnałów telewizyjnych w różnych systemach. które to badanie było przeprowadzane co roku już Za pomocą próby około 6 tys. gospodarstw domowych. W przypadku badania dostępności odbioru telewizji cyfrowej, Nielsen ma projekt dodany do corocznego badania. Dzięki temu branża medialna będzie cyklicznie uświadamiana w zakresie dostępności odbioru telewizji cyfrowej.

Doda również próbki, aby odzwierciedlić rosnącą liczbę kanałów telewizyjnych. Wzrost ten będzie podzielony na dwa etapy. Pierwszy krok zwiększy wielkość próby do 2 000 gospodarstw domowych lub około 7 000 osób do 2014 r. Drugi krok zwiększy próbę z 2.000 gospodarstw domowych do 2.200 gospodarstw domowych lub około 7.700 osób w ciągu roku. 2015

Sekcja do przechowywania informacji o nazwach pozycji i reklamach spotowych Bardziej szczegółowe dane zostaną zebrane poprzez podzielenie zbioru na 2 bazy danych. W pierwszej bazie przechowywane będą informacje o tym, kto ogląda telewizję. Obejmuje to szczegóły dotyczące płci, wieku, wykształcenia, dochodów itp. oraz jakie kanały ogląda. O której godzinie, jakiego dnia, jak długo i jak wygląda zachowanie zmiany kanałów? część w drugiej bazie będą przechowywane szczegóły nazwy programu emisyjnego i spotów reklamowych wypuszczonych w tym zestawieniu co jest produktem Jaka jest długość spotu w sekundach? Wyemitowane produkty należą do dowolnej firmy itp.

Niezbędne do analizy I przetwarzania pochodzących z przechowywania danych jest kwestia oprogramowania, które zostało zaktualizowane do obecnego oprogramowania, aby być w stanie wspierać dodawanie kanałów cyfrowych bez problemów. Jak rozwój trwa, a także wprowadził nowe oprogramowanie Do tej pory został przetestowany. i będzie nadal testować przed udostępnieniem do członków Nielsen do przyszłego użytku.

A kiedy telewizja cyfrowa będzie w pełni nadawana, Nielsen jest gotowy do natychmiastowej obsługi również.