Przejdź do treści
Centrum wiadomości >

Indeks zaufania węgierskich konsumentów ponownie wzrósł

6 minut czytania | luty 2016 r.

WIDZĄ WŁASNE FINANSE W NAJWYŻSZYM STOSUNKU DO OPTYMISTY

Terroryzm i imigracja należały do największych obaw na świecie w czwartym kwartale "Wraz z rosnącym zaufaniem konsumentów, wzrośnie również sprzedaż detaliczna." Ágnes Szűcs-Villányi, szefowa Nielsena

Budapeszt, 2 lutego 2016 - Wskaźnik zaufania konsumentów na Węgrzech ponownie wzrósł: 63 punkty w czwartym kwartale, o dwa więcej niż w trzecim. Tym samym należymy do dwudziestu sześciu krajów, w których wskaźnik ten wzrósł, podczas gdy w pozostałych trzydziestu pięciu badanych krajach pozostał bez zmian lub spadł. Tak między innymi stwierdza się w globalnym badaniu Nielsena, firmy dostarczającej informacji i wiedzy o konsumentach.

W porównaniu z pierwszym kwartałem ubiegłego roku, indeks na Węgrzech wzrósł w czwartym kwartale nadzwyczajnie o 63 punkty do 63.

Jeśli spojrzymy na trzy składowe indeksu, największy odsetek Węgrów jest optymistycznie nastawiony do tych materialnych; 27 procent respondentów widzi swoją osobistą sytuację finansową jako mniej lub bardziej dobrą w ciągu dwunastu miesięcy po przeprowadzeniu badania. Ich udział jest o trzy punkty procentowe wyższy niż w trzecim kwartale.

Również o trzy punkty procentowe więcej uważa, że perspektywy pracy są mniej lub bardziej dobre z kwartału na kwartał; mianowicie 17 proc. węgierskich respondentów.

Węgrzy odnotowali wzrost skłonności do zakupów przed, który obecnie się zatrzymał Podobny odsetek respondentów w trzecim kwartale, 21 procent, uważa, że obecny okres jest wystarczający, aby kupić to, czego potrzebują; biorąc pod uwagę ceny i własne środki finansowe.

"Kiedy rośnie zaufanie konsumentów, zwykle znajduje to odzwierciedlenie we wzroście sprzedaży detalicznej żywności" - mówi Ágnes Szűcs-Villányi, szefowa Nielsena. - "W ujęciu ilościowym obroty na Węgrzech zaczęły spadać z kwartału na kwartał przez sześć lat w 2008 roku, następnie zaczęły ponownie rosnąć dopiero w 2014 roku i od tego czasu korzystny trend utrzymuje się nieprzerwanie. Ponadto, tempo wzrostu przychodów węgierskich sklepów spożywczych było w pierwszej trójce w Europie w ciągu ostatnich sześciu kwartałów ".

Patrząc na regiony świata, pozytywnym trendem w zaufaniu konsumentów w samej Europie jest średnia z pierwszego kwartału w porównaniu z czwartym: na naszym kontynencie średnia wyniosła 81 pkt. po 77 pkt. Średnia dla Azji i Oceanii pozostaje na niezmienionym poziomie 107. Pozostałe regiony zakończyły rok z mniejszym średnim zaufaniem niż go rozpoczęły. W sumie więc 97 globalny indeks sześćdziesięciu jeden badanych krajów był o dwa punkty niższy niż w trzecim kwartale i taki sam jak na początku roku.

Wśród największych gospodarek świata indeksy za czwarty kwartał wynoszą 107 w Chinach, 101 w Wielkiej Brytanii, 100 w Stanach Zjednoczonych, 98 w Niemczech i 79 w Japonii.

"Ubiegłoroczne różnice w poziomach zaufania odzwierciedlają wiele różnych sposobów, w jakie konsumenci postrzegają rozwój gospodarczy w swoich regionach i na świecie" - mówi Louise Keely, starszy wiceprezes Nielsena, prezes Instytutu Badań nad Zmianami Popytu Konsumenckiego. "Wiele rynków wschodzących rośnie powoli, choć nie wszystkie, a trendy zaufania są odpowiednio różne. Ogólnie rzecz biorąc, europejscy konsumenci pozostali stosunkowo odporni, pomimo utrzymującej się niepewności gospodarczej. Jednocześnie Stany Zjednoczone są stosunkowo jasnym punktem w gospodarce światowej, gdzie konsumenci są ostrożnie optymistyczni co do najbliższej przyszłości. "

Obawy ludzi wpływają również na ich gotowość do robienia zakupów. Na przykład odsetek konsumentów, dla których terroryzm jest pierwszym lub drugim największym zmartwieniem, osiągnął niespotykany dotąd poziom w Ameryce Północnej i Europie; odpowiednio 27 i 22 procent. W obu regionach liczby te są wyższe niż w przypadku obaw ekonomicznych. .

Na Węgrzech pierwszą lub drugą główną obawą 13 procent respondentów jest terroryzm. Liczba ta jest o siedem punktów procentowych wyższa niż w trzecim kwartale. Spośród badanych krajów w czwartym kwartale wyróżnia się Turcja (56 proc.); pod względem wzrostu - Izrael (43 proc. +24 punkty procentowe w porównaniu z trzecim kwartałem), Wielka Brytania (32 proc. +11 punktów) i USA (29 proc. +15 punktów).

Imigracja została wymieniona jako pierwsza lub druga główna obawa przez respondentów z omawianych krajów środkowych i skandynawskich, oprócz USA. Ich udział w USA (32% + 26 punktów procentowych w porównaniu z trzecim kwartałem). W Europie na uwagę zasługują Czechy (36%), Szwecja (28%), Niemcy (27%), Austria i Norwegia (26-26%), Szwajcaria (22%) i Finlandia (21%) ze względu na wysoki odsetek respondentów. Wskaźniki te generalnie wskazują na znaczny wzrost.

Na Węgrzech tendencja jest odwrotna. W trzecim kwartale więcej osób martwiło się o bezpieczeństwo pracy (27 proc.) niż o imigrację (21 proc.). Jednak w ostatnim kwartale imigracja spadła na czwarte miejsce w najnowszym rankingu głównych obaw, z wzmianką o niej na poziomie 18 procent. Oprócz zadłużenia (22 proc.), wyprzedza ją bezpieczeństwo pracy (21 proc.) i zdrowie (20 proc.).

"Obawy konsumentów dotyczące terroryzmu i imigracji wzrosły w ostatnim czasie w krajach najbardziej dotkniętych związanymi z tym wydarzeniami" - mówi Louise Keely. "Nadal monitorujemy potencjalny wpływ tych zjawisk demograficznych i politycznych na zakupy konsumenckie. Ogólnie rzecz biorąc, znaczące i niespodziewane wydarzenia mogą wyrządzić konsumentom najwięcej szkód. "

Średnio ponad połowa respondentów na świecie (55 proc.) widzi swój własny kraj w kryzysie gospodarczym, w Europie średnio 64 proc. a na Węgrzech 67 proc.

Do krajów, w których ponad 90 proc. respondentów twierdzi, że ich kraj przeżywa kryzys gospodarczy, należą Wenezuela (96 proc.), Ukraina (95 proc.) i Brazylia (93 proc.). Najniższe wskaźniki poniżej 40 proc. mają Chiny (29 proc.), Czechy (33 proc.), Dania (34 proc.), Nowa Zelandia (37 proc.) i Niemcy (38 proc.).

Metodologia

Globalne badanie zaufania konsumentów prowadzone przez Nielsena odbywa się online. Choć metoda online oprócz ogromnego wymiaru tematycznego pozwala na globalny zasięg, to daje wgląd jedynie w perspektywy i zwyczaje internautów, a nie całej populacji.

Na rynkach wschodzących, gdzie penetracja internetu wciąż rośnie, obóz młodych użytkowników jest większy, a jego członkowie bardziej zamożni niż przeciętnie mieszkańcy danego kraju. W trzech krajach Afryki Subsaharyjskiej (Kenia, Nigeria i Ghana) zastosowano metodę badań mobilnych. W związku z tym tamtejsze wyniki nie są uwzględniane ani w średniej globalnej, ani w średniej dla regionu Bliskiego Wschodu/Afryki, która jest zawarta w niniejszym komunikacie. Ponadto odpowiedzi w ankiecie to raczej stwierdzenia dotyczące zachowań niż dokładnie zmierzone dane. Różnice kulturowe również odgrywają rolę w wynikach poszczególnych krajów. Różnice te nie zostały uwzględnione w ujawnionych wynikach. Wskazana jest zatem ostrożność przy porównywaniu wyników poszczególnych krajów i regionów, zwłaszcza w odniesieniu do regionów.

O Nielsenie

Nielsen Holdings Inc (notowany na nowojorskiej giełdzie: NLSN) to globalna firma zajmująca się optymalizacją wyników, która kompleksowo rozumie, co konsumenci oglądają i kupują. Segment watch firmy Nielsen dostarcza klientom z branży medialnej i reklamowej usługi pomiarowe dla wszystkich urządzeń, na których konsumenci konsumują treści (wideo, audio, tekst). Segment buy oferuje producentom i handlowcom pakowanej żywności unikalny globalny przegląd branży w oparciu o pomiary wyników sprzedaży detalicznej. Integrując informacje o oglądalności i zakupach, a także inne źródła danych, Nielsen dostarcza swoim klientom światowej klasy dane pomiarowe i analizy, które pomagają im poprawić wyniki. Nielsen znajduje się na amerykańskiej liście 500 firm finansowych Standard & Poor's, na podstawie której obliczany jest amerykański indeks giełdowy. Swoją działalnością obejmuje ponad 90 procent ludności świata w ponad stu krajach. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.nielsen.com