Przejdź do treści
Centrum informacyjne > Firma

Zaufanie i przejrzystość wiodą prym w najnowszej ocenie istotności pozafinansowej przeprowadzonej przez Nielsena

3 minuty czytania | czerwiec 2019

Zaufane, wysokiej jakości dane są w centrum wszystkich naszych działań w firmie Nielsen. Było to prawdą w ciągu naszej prawie 100-letniej historii i jest to fundamentalny element naszej firmy, który ostatnio potwierdziliśmy poprzez naszą ostatnią niefinansowej oceny istotności.

Z danymi w centrum, obok zaufania, przejrzystości, różnorodności i integracji jako innych podstawowych obszarów ważnych dla Nielsena, ta najnowsza aktualizacja podkreśla nieodłącznie powiązaną naturę obszarów środowiskowych, społecznych i zarządzania (ESG), które mają największe znaczenie dla naszej firmy i naszych interesariuszy w długim okresie; nasza nowa wizualna reprezentacja podkreśla, jak te strategiczne obszary naturalnie się pokrywają. Niniejsza ocena jest trzecią odsłoną naszego stałego zobowiązania do regularnego zaangażowania z naszymi interesariuszami poprzez proces istotności niefinansowej, po naszych poprzednich ocenach w 2016-2017 oraz 2014-2015.

Te możliwości aktywnego słuchania naszych interesariuszy są kluczowe dla naszego strategicznego i rozwijającego się zrozumienia zdolności firmy Nielsen do bezpośredniego i pośredniego tworzenia wartości poprzez naszą działalność i w naszych społecznościach, zarówno dziś, jak i w przyszłości; jesteśmy zobowiązani do włączenia ich opinii do naszych ogólnych procesów, strategii biznesowej i globalnej odpowiedzialności i programów zrównoważonego rozwoju. Poza dążeniem do lepszego zrozumienia, jak interesariusze postrzegają firmę Nielsen dzisiaj, wykorzystujemy te informacje zwrotne do identyfikacji przyszłych potencjalnych zagrożeń i możliwości, w tym wszelkich pojawiających się kwestii, które mogą wpłynąć na sukces biznesowy firmy Nielsen i relacje z interesariuszami. W celu przeprowadzenia tej oceny zaangażowaliśmy interesariuszy bezpośrednio lub poprzez pełnomocników we wszystkich aspektach naszego łańcucha wartości, w tym m.in. pracowników, klientów, branżowe grupy handlowe i influencerów, regulatorów i decydentów, organizacje społeczne i non-profit, inwestorów, dostawców i strategicznych partnerów biznesowych.

Obszary ważne zidentyfikowane w wyniku naszej oceny dotyczą wszystkich aspektów naszej działalności, operacji i tworzenia wartości poprzez relacje z klientami i branżą, bazę pracowników i nasze społeczności. Są one również w naturalny sposób powiązane z kwestiami ESG, które mają największe znaczenie dla naszej działalności, takimi jak nasze zaangażowanie w zaangażowanie pracowników i rozwój; różnorodność różnorodność wśród naszych pracowników oraz podejście do pomiarów; Nielsen Cares projekty, które wykorzystują nasze dane i talenty pracowników do wywierania wpływu na społeczeństwo; nasze działania mające na celu zapewnienie, że nasi dostawców, aby działali w sposób zrównoważonyoraz nasze zaangażowanie w pomaganie naszym klientom we wprowadzaniu zrównoważonego rozwoju w ich strategiach dotyczących produktów i zaangażowania konsumentów.

"Poprzez odpowiedzialne, zrównoważone praktyki biznesowe i skupienie się na ciągłym doskonaleniu, pozostajemy zaangażowani w łączenie kluczowych najlepszych praktyk ESG z naszym podstawowym celem jako firmy" - powiedziała Julia Wilson, wiceprezes, Global Responsibility and Sustainability, Nielsen. "Jest to podróż bez jednego celu, ale taka, w której widzimy ciągłe możliwości dostarczania wartości dla wszystkich naszych interesariuszy w czasie, na nowe i istniejące sposoby."

Wyniki tej oceny wpływają na nasze strategiczne podejście na wiele sposobów, w tym na nasze bieżącą komunikację na temat ogólnych zobowiązań firmy Nielsen; sposób, w jaki aktywnie odpowiadamy na zapytania inwestorów, klientów i innych interesariuszy dotyczące kwestii ESG; oraz sposób, w jaki przydzielamy zasoby do obszarów o największym wpływie i znaczeniu dla firmy Nielsen. Połączyliśmy naszą strategię ESG i wysiłki w zakresie sprawozdawczości zewnętrznej jako część spójnego cyklu skoncentrowanego na ciągłym doskonaleniu, co pozwala nam w przejrzysty sposób dzielić się naszą bieżącą podróżą przez nasze Globalny Raport Odpowiedzialności firmy Nielsen oraz regularne aktualizacje.