Centrum wiadomości > Firma

Razem lepiej: Panel + big data sets oferuje bezprecedensowy wgląd w konsumentów

3 minuty czytania | październik 2021

Wybór nigdy nie był tak obfity w całym krajobrazie medialnym jak obecnie, a konsumenci aktywnie angażują się w platformy i kanały, które najbardziej do nich przemawiają. Szeroki wybór wzmacnia potrzebę branży w zakresie dokładnych pomiarów - biorąc pod uwagę, że reklamodawcy, wydawcy i agencje starają się przyciągać, angażować i mierzyć zaangażowanie niezależnie od miejsca konsumpcji.

Co ważne, konsument pozostaje w centrum uwagi, co zwiększa potrzebę holistycznego i kompleksowego pomiaru widowni; pomiaru, który musi uwzględniać niezliczoną ilość nowych źródeł danych, jakie wprowadziły rozwijające się platformy i kanały. Te źródła danych nie mogą jednak same w sobie dokładnie mierzyć widowni, ponieważ nie są w stanie zapewnić prawdziwej reprezentacji populacji Stanów Zjednoczonych.

Aby zmierzyć rzeczywistą publiczność, potrzebujesz prawdziwych ludzi.

Przez lata panele Nielsena były złotym standardem w pomiarach telewizyjnych i pozostają integralną częścią dostarczania krytycznego wglądu w widownię telewizyjną, którego nie są w stanie zapewnić same duże dane pochodzące z dekoderów i inteligentnych telewizorów. Jednak te duże zbiory danych mają ogromną wartość. Zapewniają one wykładniczo większe rozmiary widowni niż tradycyjne panele, ale brakuje w nich konkretnych informacji o widowni. Aby pomiar był całościowy i reprezentatywny, musi wykorzystywać big data w połączeniu z danymi panelowymi.

Co ważne, dane z set-top-boxów i smart TV nie zostały zaprojektowane do pomiarów. Na przykład dane o ścieżce powrotnej (RPD) z dekodera kablowego lub satelitarnego mogą powiedzieć, że telewizor jest włączony i kiedy kanał został zmieniony, ale nie mogą powiedzieć, kto jest w pokoju lub kto kontroluje to, co jest na ekranie. To samo dotyczy danych z automatycznego rozpoznawania treści (ACR), które dostarczają inteligentne telewizory. Na przykład, analiza RPD przeprowadzona przez Nielsena wykazała, że bez korekty o to, kiedy telewizor jest włączony, gdy nikt nie ogląda, minuty oglądania byłyby zawyżone o 145% do 260%, w zależności od dostawcy.

Pomijając niedociągnięcia w pomiarach, big data ma duże zalety i może odegrać kluczową rolę w przyszłości w pomiarach widowni, szczególnie w miarę wzrostu wykorzystania urządzeń i platform. Rosnący rozmiar i skala big data jest bezkonkurencyjna, ale musi być poparta reprezentatywnymi danymi na poziomie osób, aby zapewnić holistyczny i dokładny wgląd w rzeczywistą widownię. Na przykład, ostatnia analiza Nielsena wykazała, że pomiar RPD dla programu w primetime zawyżył całkowitą liczbę wyświetleń w USA o 69%. Ta sama analiza wykazała, że dane ACR zaniżają liczbę wyświetleń o 12%.

Reprezentatywne panele Nielsena mają również kluczowe znaczenie dla pomiaru rozwoju streamingu, który stanowi ponad jedną czwartą całkowitego wykorzystania telewizji. Podczas gdy streaming daje konsumentom pozornie nieskończony wybór treści, big data nie jest w stanie w pełni uwzględnić odbiorców i zaangażowania. Big data nie jest w stanie uwzględnić urządzeń do strumieniowania over-the-top, takich jak urządzenia Roku i Amazon Fire Sticks, a wiele aplikacji do strumieniowania blokuje transmisje danych ACR, gdy aplikacje są w użyciu. To właśnie tutaj partnerstwo z kluczowymi producentami OEM i dane panelowe stają się najważniejsze, zwłaszcza że na rynek wchodzą nowe platformy i kanały.

Wgląd w rzeczywistą widownię wymaga danych pochodzących od prawdziwych ludzi - danych, które mogą być wykorzystane w połączeniu z innymi źródłami w celu radykalnego zwiększenia wielkości próby. Zdolność Nielsena do identyfikowania i korygowania problemów związanych z jakością danych w swoich panelach zapewnia, że big data jest stabilna, wiarygodna i spójna do wykorzystania w pomiarach widowni. Kiedy big data jest skalibrowany z pomiarem na poziomie osoby, branża realizuje pełny potencjał danych RPD z dekoderów i ACR z inteligentnych telewizorów.