Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Odpowiedzialność i zrównoważony rozwój

Firma Nielsen jest zaangażowana w przeciwdziałanie skutkom zmian klimatycznych

4 minuty czytania | kwiecień 2018 r.
Crystal Barnes
Crystal Barnes, SVP, Global Responsibility & Sustainability, dyrektor wykonawczy, Nielsen Foundation

Zmiany klimatyczne, globalne ocieplenie, ekstremalne temperatury - te i inne nagłówki dotyczące środowiska coraz częściej pojawiają się w naszych mediach. Od bieżących komentarzy na temat kosztów katastrof klimatycznych związanych z pogodą w 2017 roku do kryzys związany z suszą wodną w Kapsztadzie, jasne jest, że skutki zmian klimatycznych są globalne, a ich wpływ można zobaczyć i odczuć wszędzie wokół nas.

Jako firma działająca w ponad 100 krajach na całym świecie - i posiadająca 2,8 miliarda dolarów siły nabywczej, którą wykorzystujemy poprzez nasz globalny łańcuch dostaw-zdajemy sobie sprawę, że nie jesteśmy odporni na wpływ zmian klimatycznych na naszą działalność i operacje. Zmiany klimatyczne stanowią obecny i przyszły problem dla naszej planety. Tylko wspólne rozwiązania, skoncentrowane zarówno na krótkiej, jak i na długiej perspektywie, pozwolą nam spowolnić ich skutki, rozwijać się w czasie ich trwania i znacząco wpłynąć na przyszłe rezultaty dla kolejnych pokoleń.

Organizacje na całym świecie, takie jak np. Cele Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych lub CDPczy CDP, które mierzą wpływ na środowisko, już pracują nad takimi rozwiązaniami. To tylko dwa przykłady z wielu inicjatyw, które mają na celu połączenie firm, organizacji i osób prywatnych w celu rozwiązania problemu zmian klimatycznych dzisiaj, a także określenia, co wszyscy możemy zrobić, aby mieć pozytywny wpływ na przyszłość.

W firmie Nielsen dostrzegamy skutki zmian klimatycznych w naszej działalności na wiele sposobów. Rosnące temperatury, na przykład, prowadzą do zwiększenia kosztów chłodzenia naszych centrów danych. Wyższe ceny paliw wpływają na nasze gromadzenie danych i podejście do efektywności podróży w naszym modelu obsługi klienta. Znaczenie zmian klimatycznych jest niezależne od branży. Na różnych poziomach są one częścią profilu ryzyka większości globalnych firm, bez względu na sektor. A to spojrzenie wykracza poza ryzyko związane z rosnącymi kosztami.

Pod koniec 2017 roku byliśmy tego świadkami z pierwszej ręki. W środku wielu wydarzeń klimatycznych związanych z pogodą zeszłej jesieni, naszą główną troską byli naturalnie nasi ludzie. Zapewnienie, że nasi pracownicy byli bezpieczni i zadbani, było i zawsze będzie naszym priorytetem. Odzyskiwanie danych po awarii i ciągłość działania od lat stanowią część naszego procesu zarządzania ryzykiem korporacyjnym (ERM). Jednak te wydarzenia wzmocniły potrzebę posiadania sprawnych systemów na wypadek przyszłych możliwości, zarówno w celu udzielenia pomocy naszym pracownikom, jak i zminimalizowania negatywnego wpływu na świadczenie usług dla naszych klientów.

Zrozumienie ryzyka związanego z klimatem dla naszych ludzi i biznesu oraz zapewnienie odpowiednich kanałów zarządzania i systemów taktycznych są integralną częścią naszej strategii dotyczącej zmian klimatu. Obecnie finalizujemy naszą pierwszą ocenę ryzyka klimatycznego, współpracując z niezależnym dostawcą w celu oceny, co fizyczne i przejściowe ryzyko związane ze zmianami klimatycznymi oznacza dla naszej wyjątkowej działalności i globalnego śladu. Poprzez lepsze zrozumienie i określenie ilościowe naszej podatności na skutki zmian klimatycznych, staramy się ustalić priorytety naszych działań w zakresie zarządzania ryzykiem, poinformować o naszej rozwijającej się strategii dotyczącej zmian klimatycznych oraz udostępnić naszym interesariuszom więcej informacji na temat potencjalnych zagrożeń klimatycznych związanych z naszą działalnością.

Będąc przygotowanym do reagowania, łagodzenia, lub nawet zapobiegać ryzyko biznesowe związane ze zmianami klimatycznymi, staramy się zaradzić wrażliwości, która stanowi pomost pomiędzy obecną rzeczywistością a przyszłym sukcesem w świecie o coraz bardziej ograniczonych zasobach. Planujemy podzielić się wynikami tej oceny w naszym drugim Globalnym Raporcie Odpowiedzialności Nielsena, który zostanie opublikowany w czerwcu.

Jesteśmy zaangażowani w kontynuację naszych globalnych wysiłków na rzecz zrównoważonego rozwoju w pracy, którą wykonujemy każdego dnia. Nasza Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju Technologii/Operacji już kieruje naszymi działaniami w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska, szczególnie jeśli chodzi o identyfikację i tworzenie nowych wydajności operacyjnych. Zdajemy sobie również sprawę z siły oddolnych wysiłków i roli, jaką każdy z naszych pracowników ma do odegrania w tym zakresie. Nasi ochotniczy liderzy Nielsen Green współpracują z zespołami w całej nieruchomości, obiektówi operacyjnym w swoich biurach i społecznościach, aby stale identyfikować i popierać bardziej zrównoważone sposoby interakcji z naszym środowiskiem naturalnym.

W związku z tym, że Tydzień Ziemi jest tuż za rogiem, jesteśmy podekscytowani możliwością zmobilizowania i wsparcia naszych pracowników na całym świecie w dalszym zmniejszaniu negatywnego wpływu na środowisko, jaki wywieramy.

Firma Nielsen jest w trakcie podróży. Zdajemy sobie sprawę z odpowiedzialności za utrzymanie kursu, przyspieszenie pozytywnych zmian i dalsze tworzenie nowych rozwiązań w zakresie efektywności środowiskowej, które pozwolą zarówno zmniejszyć nasz ślad, jak i ograniczyć ryzyko, gdziekolwiek i jakkolwiek możemy.

Crystal Barnes jest SVP, Global Responsibility & Sustainability, Nielsen i dyrektorem wykonawczym, Nielsen Foundation.