Przejdź do treści
Centrum wiadomości > Firma

Badanie "Ślepota śmieci" przeprowadzone przez firmę Nielsen w ramach działalności pro bono to próba zdobycia umiejętności w zakresie ochrony środowiska w ramach wolontariatu.

4 minute read | Marzec 2019

We wrześniu 2018 r, Nielsen obchodził swój pierwszy Światowy Dzień Sprzątania Świata (World Cleanup Day) (WCD)-dzień, w którym nasi współpracownicy zebrali się, aby prowadzić i uczestniczyć w globalnych działaniach związanych ze sprzątaniem w swoich społecznościach, jednocześnie budując świadomość wokół globalnego problemu odpadów, jednego z głównych obszarów zainteresowania naszych programów zrównoważonego rozwoju środowiska, zidentyfikowanego w ramach naszej niefinansowej oceny istotności.

W miarę jak budowaliśmy nasze wysiłki wolontariackie, aby wywierać wpływ na mieszkańców poprzez lokalne sprzątanie, dowiedzieliśmy się o możliwości współpracy z Fundacja Let's Do Itzespołem, który zainicjował Światowy Dzień Sprzątania Świata (WCD), aby przyczynić się do rozwoju gospodarki odpadami. Nasi wolontariusze z firmy Nielsen zaangażowali się w projekt Data for Good, aby poprowadzić a pro bono dla Fundacji, aby ocenić postrzeganie śmieci przez konsumentów i dowiedzieć się o ślepocie na śmieci. Nasze projekty Data for Good mają na celu dzielenie się spostrzeżeniami i danymi konsumenckimi Nielsena z całym światem, w tym z organizacjami non-profit i badaczami akademickimi, aby coś zmienić.

Mówiąc najprościej, "ślepota na śmieci" to sytuacja, w której ktoś nie widzi lub nie zauważa śmieci znajdujących się przed nim lub nie rozumie problemu z nimi związanego. Celem tego "badania ślepoty na śmieci" było zrozumienie prawdziwego wpływu dużych ruchów odpowiedzialności ekologicznej, takich jak globalne dni sprzątania, na konsumentów. Chcieliśmy się dowiedzieć, czy masowe akcje sprzątania pomagają wymazać ślepotę śmieciową, czy zmieniają postawy i zachowania ludzi związane z niewłaściwym gospodarowaniem odpadami i czy tworzą gotowość do poszukiwania rozwiązań. Jak Fundacja Let's Do It wykorzysta dane?

Liderzy zespołu Fundacji wykorzystają dane z ankiet pro bono w swojej sieci 158 krajów, aby określić wpływ wielkich akcji sprzątania i zidentyfikować najskuteczniejsze narzędzia do tworzenia trwałych zmian. Wykorzystanie tych danych pomoże organizacji osiągnąć cel, jakim jest zaangażowanie 5% populacji w każdym kraju w globalne działania na rzecz zarządzania odpadami.

Co zrobił Nielsen?

Przyjęliśmy podejście do projektu w postaci dwóch ankiet: runda pierwsza odbyła się w sierpniu 2018 roku, przed WCD we wrześniu 2018 roku, a runda druga odbyła się w grudniu 2018 roku po WCD. Naszym celem było sprawdzenie, czy nastąpiły jakiekolwiek zmiany behawioralne w wyniku działań porządkowych. Przeprowadziliśmy ankiety w trzech krajach: Francji, Indonezji i RPA. Fundacja Let's Do It wybrała te kraje, ponieważ każdy z nich reprezentował inny kontynent, a w tym, kraje, w których spodziewała się większej frekwencji sprzątania na ich wydarzenie WCD we wrześniu.

Wstępne ustalenia

We wszystkich trzech badanych krajach udział w WCD wśród respondentów był najwyższy w Indonezji (80%), następnie w RPA (71%) i Francji (24%). Ponieważ głównym celem badania było zrozumienie, w jaki sposób masowe akcje sprzątania mogą wpłynąć na świadomość śmieci, Fundacja Let's Do It przeprowadziła analizę danych i zauważyła zmianę w odpowiedziach przed i po WCD.

Na przykład więcej respondentów we wszystkich trzech krajach stwierdziło, że po WCD zauważyło więcej śmieci niż przed nim. W Indonezji 21% respondentów nie uważało swojej okolicy za czystą przed WCD, a po WCD odsetek ten wzrósł do 24%. We Francji zmiana nastąpiła z 20% do 21%, a w RPA odsetek respondentów zauważających śmieci wzrósł z 26% przed WCD do 27% po WCD.

Na podstawie danych zespół wywnioskował, że wydarzenia związane z oczyszczaniem, takie jak WCD mogą mają wpływ na zmniejszenie ślepoty na śmieci. Jednakże istnieje wiele zmiennych, które mogą wpływać na świadomość i ślepotę na śmieci, a jednorazowy wysiłek nie wystarczy, aby wyciągnąć daleko idące wnioski. Dlatego też ciągła praca w tej dziedzinie, w tym analizowanie danych z ankiet w czasie, może pomóc w stworzeniu silniejszych argumentów na rzecz akcji sprzątania w różnych kulturach, gdzie krajobraz zanieczyszczenia odpadami jest zróżnicowany.

Nasza ciągła nauka

Ślepota na śmieci istnieje. Każdemu z nas zdarzyły się momenty, kiedy nadepnęliśmy na wyrzucony kawałek śmieci na drodze i nawet nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy. Powodów niezauważania śmieci może być wiele: apatia, brak danych, nasze uwarunkowania, brak zasobów lub słaba infrastruktura, by wymienić tylko kilka. Ale niezależnie od konkretnego powodu, globalny problem odpadów dotyczy nas wszystkich.

Podczas gdy Nielsen kontynuuje identyfikację i inicjowanie sposobów, aby zrobić naszą część w łagodzeniu tego problemu środowiskowego, zdajemy sobie również sprawę, że wysiłki na rzecz poprawy są potrzebne we wszystkich regionach na całym świecie, aby naprawdę zwiększyć świadomość i działania. "Nasza rola polega na ułatwianiu i wspieraniu działań" - powiedziała Yamini Dixit, dyrektor ds. globalnej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju. "Jako odpowiedzialni obywatele świata, zobowiązujemy się do wykorzystania zasobów, umiejętności i platformy, którą posiadamy, aby wspierać ludzi i organizacje, które niestrudzenie pracują nad wypełnieniem luk w rozwiązywaniu wielkich wyzwań środowiskowych, takich jak te związane z odpadami".

Będziemy nadal poszukiwać wolontariatu opartego na umiejętnościach i możliwości pro bono, gdzie możemy wspierać działania na rzecz środowiska, które mają wpływ na społeczności, w których żyjemy i pracujemy na całym świecie.